HO BUGT SEJLKLUB

Sidste nyt 03. december 2014

Læs her hvad der sker i klubben:

Når siderne bliver opdateret sender vi en mail til interesserede.
Send en mail til webmaster og meld dig til (eller fra hvis du er træt af at få mailbesked).

HBS-nyt 
1999
HBS-nyt
2000
HBS-nyt
2001
HBS-nyt
2002
HBS-nyt
2003
HBS-nyt
2004
HBS-nyt
2005
HBS-nyt
2006
HBS-nyt
2007
HBS-nyt
2008
HBS-nyt
2009
HBS-nyt
2010
HBS-nyt
2011
HBS-nyt
2012
HBS-nyt
 2013
         

03/12-2014

Referatet fra HBS generalforsamlingen 27. nov. 2014
ligger klar her!

... og her finder du fotos fra aftenen.


26/11-2014
SVØMNING SØNDAG

Svømning på søndag den 30/11 er AFLYST, da Esbjerg svømmeklub har hallen.

Vi regner med at bookning er i orden til næste søndag.

Nils


19/11-2014
FULDTEKST UDGAVE !
Ho Bugt Sejlklub indkalder hermed til Generalforsamling 2014
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab
5. Fremlæggelse af budget til orientering
6. Fastsættelse af kontingenter
7. Indkomne forslag

7.1 Der er forslag om at Wayfarer klubbådene skal indeholde anker, ankerkæde, pagajer og spand for at sikre sikkerheden til søs. 
"Sikkerhed til søs:
Des foruden bør der også foretages en tæthedsprøve af for- og agterrum hvert år. 
Der bør være et anker og 3 meter kæde samt minimum 25 meter ankertrosse,
samt pagajer og spand i de Wayfarer klubben råder over. 
Det drejer sig om sikkerhed til søs, set i lyset af Præstø ulykken.
Der ligger derfor et stort ansvar på formand og bestyrelse i HBS." 

7.2 Opfordring til at logbogen i magasinet benyttes pga. forsikringsmæssige årsager. 
Klubbens mest sejlende medlem kåres til sæsonafslutning.

7.3 Tydeligere retningslinjer som sikre registrering og betaling af eksisterende og nye medlemmer. 
"Vi har i opti feva afdelingen oplevet at det er noget besværligt at melde sig ind i klubben. 
Vi savner konkrete retningslinier for hvordan vi som ungdomsledere skal sikre betaling og 
registrering af eksisterende og nye medlemmer. I min verden kan man gå til sejlads tre gange, 
hvor man prøver det af og derefter skal man uden problemer kunne melde sig ind. 
Hvordan sikres og følges der på dette? Vi bruger for meget tid på dette problem."
 
7.4 Mulighed for at trække liste med deltagere til diverse aktiviteter fra et opdateret kartotek. Eks. sejlerskole, hylder osv.
"Som opfølgning på en sæson hvor det har været utroligt svært at være 
træner og hyldeansvarlig som følge af et kartoteksystem som på ingen 
måde har virket efter hensigten og ikke er blevet opdateret, vil 
jeg foreslå at klubben indkøbet et enkelt og let anvendeligt klubsystem 
(Dansk sejlunion og DIF kan sikkert være behjælpelige). Kunne man i 
samme ombæring få et system som kan sende fakturaer ud ved indmeldelse 
ville det være godt. Jeg har i sæsonen haft mange surfelever og 
medlemmer som ikke har fået en faktura på deres medlemskab mm.
Jeg ved godt at det før har været diskuteret i bestyrelsen, om klubben 
skulle tilmeldes PBS. Og at det hver gang er blevet fravalgt. Jeg vil 
dog opfordre til at man genovervejer den beslutning, hvis 
fakturaudsendelse ikke kan være en del af et nyt klubsystem."

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Følgende er på valg:
	- Glen (Trækker sig fra bestyrelsen)
	- Frederik (Trækker sig fra bestyrelsen)
	- Martin (modtager genvalg)
	- Bjarne (modtager genvalg)
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Der vil vanen tro være gløgg og æbleskiver.
Vel mødt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

18/11-2014
OPDATERET !
Ho Bugt Sejlklub indkalder hermed til Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 27. november 2014 kl. 19:00
I Klubhuset - Messen, Sanatorievej 2, Hjerting, DK-6710 Esbjerg V.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab
5. Fremlæggelse af budget til orientering
6. Fastsættelse af kontingenter
7. Indkomne forslag
7.1 Der er forslag om at Wayfarer klubbådene skal indeholde anker, ankerkæde, pagajer og spand for at sikre sikkerheden til søs. 
7.2 Opfordring til at logbogen i magasinet benyttes pga. forsikringsmæssige årsager. Klubbens mest sejlende medlem kåres til sæsonafslutning.
7.3 Tydeligere retningslinjer som sikre registrering og betaling af eksisterende og nye medlemmer. 
7.4 Mulighed for at trække liste med deltagere til diverse aktiviteter fra et opdateret kartotek. Eks. sejlerskole, hylder osv.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Følgende er på valg:
	- Glen (Trækker sig fra bestyrelsen)
	- Frederik (Trækker sig fra bestyrelsen)
	- Martin (modtager genvalg)
	- Bjarne (modtager genvalg)
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Der vil vanen tro være gløgg og æbleskiver.
Vel mødt.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


03/11-2014

Vintersvømning

 

Morgenfrisk søndag kl 10 ?? på Hjerting skole

Så starter vi på Hjerting Skole søndag den 9/11 kl 10-12

Som tidligere må man gerne tage sin familie / en kammerat med.

I år har Carsten (surfer) og Nils (Wayfarer) livredderprøve.

Er du over 17, synes jeg vi i år bør øve og få flere til at tage prøven. Det aftaler vi derude.

Spm ? Til

SMS på 40330508

eller mail: Nilsk@dadlnet.dk

Carsten & Nils


28/10-2014

Vintersvømning

Nu har vi omrigget til vinter, og skal have gang i svømning om søndagen. 

For at kunne booke Hjerting skoles svømmehal er det nødvendigt at vi har nogle der har et livredderbevis. (sidste års er udløbet)

Alle der er interesserede og vil hjælpe med, bedes kontakte mig OMGÅENDE.

Første prøve er nemlig allerede FREDAG DEN 31/10 kl 19.30

Vi mødes på VITA (Vestervangs) SKOLEN, hvor Michal vil eksaminere os.

Forbered dig evt på:

http://www.svoem.org/Discipliner/Livredning/Livredningstjeneste/Hvordan-bliver-jeg-bassinlivredder/Indhold-i-bassinlivredderproeven/

Håber du kan komme trods det korte varsel !

SMS på 4033 0508

eller mail: Nilsk@dadlnet.dk

Nils

 


26/10-2014

HBS
standerskift - afriggerdag
25. oktober 2014

 


21/10-2014

Ho Bugt Sejlklub indkalder hermed til Generalforsamling 2014

SE OVENFOR ! Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 27. november 2014 kl. 19:00

I Klubhuset - Messen, Sanatorievej 2, Hjerting, DK-6710 Esbjerg V


Endelig dagsorden pr. 19. november 2014:

1.  Valg af dirigent.    

2.  Valg af referent og stemmetællere.    

3.  Bestyrelsens beretning.    

4.  Fremlæggelse af foreningens regnskab. Regnskabet kan fås ved henvendelse til kasserer@HBSejlklub.dk

5.  Fremlæggelse af budget til orientering.   

6.  Fastsættelse af kontingenter.

7.  Indkomne forslag: Indkomne forslag modtages senest d. 12. november

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.        

9.  Valg af revisorer og revisorsuppleant    

10. Eventuelt 


Der vil vanen tro være gløgg og æbleskiver. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


08/10-2014

Klubmesterskab i windsurfafdelingen.

Se reportagen her!


04/10-2014

Dansk Sejlunions Klubkonference 2014
afholdes fra den 21. november kl. 17 til den 22. november kl. 16 i Vingstedcenteret.

Er du frivillig i Ho Bugt Sejlklub – eller har du lyst til at blive det – så er Dansk Sejlunions Klubkonference 2014 en fantastisk mulighed for at få inspiration. 

Klubkonferencen 2014 giver dig et indblik i en masse emner om klubliv, sejlsport og hvordan man kan tænke nyt. Der bliver noget for enhver smag!! 

Se mere herunder: http://www.sejlsport.dk/mere/klubkonferencen

Sejlerhilsen Lars Thyme


04/10-2014

DM Kite  -  20. september 2014 - beretning


03/10-2014

'Stander skift' det vi i gamle dage kaldte 'Afrigger Dagen'

  Lørdag d. 25 Oktober 2014 kl. 10:00 > 14.00 inklusiv frokost.

Der er lidt arbejde at udføre til alle sejlere ,surfere og morgenbadere . Medbring gerne haveværktøj etc. og hvis nogen har en trailer .

Nu er vi en Sejlklub der lægger stor vægt på social omgang med hverandre,
og vi håber på stort fremmøde til denne hyggelige dag.

Bestyrelsen
Bjarne Lindquist


29/09-2014
Hej sejlerskoleelever
Vi er nogle sejlerskole sejlere, der har aftalt at sejle på lørdag d. 4.10. 
Der er højvande kl. 11, så vi mødes kl. 9 og kan få nogle gode timer på vandet med flere forskellige øvelser, som vil kunne give lidt mere erfaring og rutine inden sæsonen slutter. 
Vi sejler og slutter af først på eftermiddagen med kaffe og citronmåne. 
Vi ses på lørdag.
Med sejlerhilsen _/)
Gunnar
W3364 Hawbard

27/09-2014

Kiteboard fundet i Sjelborg!

Hej
Jeg har fundet et kiteboard i Sjelborg i går vil lige efterlyse en evt. ejermand her inden jeg aflevere brættet til politiet.
Med venlig hilsen
 
Torben Krammer
tlf 2840 9234

(Giv gerne webmaster et praj, hvis ejermanden bliver fundet !)


25/09-2014


22/09-2014

HBS klubmesterskab OPTI + FEVA foto


08/09-2014

Åbent Internationalt Jysk Mesterskab for Wayfarer JM 2014

Resultater


28/08-2014

ENERGIMARATHON 31/08-2014

Læs her!


21/08-2014

SØGES !

5 Leverandører til bradepander chokolade dessert kage til W-JM. (6. - 7. sept.)

Kontakt:
Michael
michael.jo@city.dk
5161 3977
Garanteret svar til alle.


21/08-2014

Festlokale i Margazinet
I forbindelse med W-JM skal Margazinet bruges til festmiddag lørdag aften den 6/9-14.
Vi starter oprydning, rengøring og opstilling af borde torsdag eftermiddag den 4/9 og vil henstille til alle, om at tage hensyn.

-- Med venlig hilsen
Michael Jørgensen
5161 3977


19/08-2014

Ho Bugt Cup aflyst

Kære sejlere og instruktører 

Jeg må desværre meddele at Ho Bugt Cup i den kommende weekend aflyses.
Årsagen er mandskabsmangel og en på nuværende tidspunkt dårlig vejrudsigt.

Næste stævne bliver den 20/9 klubmesterskabet for Feva og optimist sejlere.

Søren Grønlund

 


15/08-2014

-  ÆBLEKAGER I LANGE BANER  -

Kære sejlere og familier 

Til Internationalt Jysk Mesterskab i weekenden 6-7. september i Ho Bugt Sejlklub skal der, traditionen tro, bages æblekager. 
Alle der kunne tænke sig at bidrage med en hjemmebagt/sammenlagt æblekage er velkommen. 
Vi har brug for kage til ca. 100 sødtsultne sejlerkvinder / mænd. 
Alt et tilladt, intet er for stort eller for småt / for sødt eller godt til at kunne blive medbragt. 
Meld gerne tilbage til mig så hurtigt som muligt.

Hilsen æblekagekoordinator,
Sofie Kondrup, W3364

sofiekondrup@gmail.com
30266731


07/08-2014

HBS arrangerer JM for Wayfarer 6. - 7. september 2014

Indbydelse - tilmelding


02/08-2014

HBS arrangerer JM for Wayfarer 6. - 7. september 2014

Pressemeddelse


26/07-2014

PRØV FARTØJSTYPER

'Prøv fartøjstyper' blev en rigtig god dag med mange aktiviteter på vandet, såvel som på land.
Mange medlemmer var ude for at prøve hvad der foregår i 'de andre sektioner' i klubben. Til daglig er man tilbøjelig til at holde sig tilden gren man er havnet i, men det er en god ide, at prøve hvad alle 'de andre' laver.

Se på dette link hvordan Bent Andreassens drone så dagen. og glæd dig til, at dagen forhåbentlig bliver gentaget til næste år!


12/07-2014  (lidt forsinket p.gr.a. sommerferie)
Hej alle ungdomssejlere!

I dag (torsdag d. 26. juni) har jeg fået mistet mit gule sejler-ur som jeg næsten lige har fået.
Det er stort, rundt, gult og af mærket Musto.

Jeg havde lagt det i omklædningsrummet ved mine ting, men her da jeg skulle hjem efter træning, så var mit ur gået sig en tur.
Jeg vil derfor gerne have jer allesammen til at kigge jeres grej og sejlertøj igennem en ekstra gang, for at se om mit ur ved en fejl, skulle have hoppet ned til jeres ting.

Hvis i nu skulle opdage mit ur i jeres taske/lomme/sejler-pose osv., vil i så ikke være så venlige at give mig et kald med det samme, så mit ur kan komme hjem fra sin ferie, da jeg faktisk savner den ret meget!!

På forhånd tak!


Mvh
Mikkel Enevoldsen
Tlf.: 53160949

12/07-2014

Stævnerapport fra DM - Kite surf


25/06-2014

Open fun stævne  -  Rønbjerg

Se beretningen


14-06-2014

Rasmus' vintertur i Caribien.

"Jeg aflyste i vinters min hjemrejsebillet fra Brasilien og fløj i stedet gennem Amazonas til Trinidad & Tobago. Efter et par dage her fløj jeg til St. Lucia hvor jeg stod ombord på Athena 2, en 68-fods aluminiums yacht. Min chef fra Surfshoppen i Bork Havn havde været med til at sejle den over Atlanten. Han havde derfor fået lov at låne den et par uger, hvor jeg blev inviteret ombord. Vi sejlede syd på til St. Vincent & Grenadinerne inden vi afleverede båden på St. Lucia igen. 

I Rodney Bay Marina gik "tomlede" jeg, og fik lov at gå ombord på norske S/Y Oda, en 53-fods Swan! Med S/Y Oda gik turen nordpå til Martinique, Dominica, Iles des Saintes, Gouadeloupe og Antigua. Fra Antigua fløj jeg til Den Dominikanske Republic inden turen gik hjemover.
 
Her er en kort film fra min tur - husk at se den i HD."
 
https://vimeo.com/97463233

Rasmus Riber


10/06-2014

Sct. Hans

Mandag den 23/6 er der enighed i bestyrelsen, om at vi mødes til Sct. Hans- hygge.

Vi er to der er blevet "prikket" til begivenheden, og vil gerne have hjælp.

Programmet er enkelt:

Vi mødes i klubhuset kl 18.30.

Man medbringer selv forplejning.

Vi sørger for at der står 2 gasgrill klar.

Der tændes op i "bålfadet" og vi har snobrødsdej og pinde til at branke noget dej (= snobrød).

Vi indkøber kaffe . Hvis nogen laver en bradepandekage tror jeg de bliver rost.

Kl 22 skal vi have bål og sang

 

Vi mangler nogen der vil hjælpe til med at sætte et bål + en heks (hustruer kan evt bruges , altså til at hjælpe ) klar:

Søndag den 22 kl 14.– hvis du kan, så meld dig venligst til email: 
nilsk@dadlnet.dk
, eller SMS/tlf 40 33 05 08)

Ernst & Nils


03/06-2014

Sommeraktiviteter for ungdomssejlere.

 

Hej Sejler,

Skal du også sejle i sommerferien ligesom over 1000 andre unge sejlere?

Selvfølgelig skal du det … :-)

På Dansk Sejlunions hjemmeside kan du se alle de fede Sommeraktiviteter i surf- og sejlklubber.

Tjek mere på www.sejlsport.dk/sommer, hvor du også tilmelder dig Sommeraktiviteter …

Tilmeldingsfristen er d. 15. juni, så vær frisk på tasterne og meld dig til fede oplevelser i sommerferien …


02/06-2014

Danibo Cup på Fanø

Kære alle Optimist'er og Feva'er,
 
Vi er traditionen tro blevet inviteret til Danibo Cup på Fanø søndag den 15 juni. Vi plejer jo at gå hjem med alle første og anden pladser, så for tiden er det os der har alle pokaler stående og det skal de gerne blive ved med!
Vi skal der over sidst på formiddagen, spise frokost (Fanø giver til alle børn, forældre og instruktør) og så sejler vi indtil der sidst på eftermiddagen er præmieoverrækkelse samt kaffe, sodavand og kagebord.
Det plejer at være en hyggelig dag, både for børn og forældre.
 
Vi skal have tilmelding fra børn og forældre og vi skal gerne vide hvem der kan tage bil med - klubben betaler færgen. Der er BINDENDE og SIDSTE tilmelding til mig (email jeslaursen@hotmail.com) den 11 juni.
 
Nærmere tidpunkt for afgang følger - vi pakker både efter sejlads torsdag den 12 juni.
 
De bedste sejler hilsner
Jes

01/06-2014

Optimist og Feva

Hej alle sejlere, forældre og instruktører.

Starter på Torsdag kl. 15, da det er grundlovsdag.

Vi mødes kl. 15 i klubhuset og vi slutter af med spisning for sejlere og instruktører kl. 18

Håber vi ses!
Bedste Sejlerhilsen.

Søren

17/05-2014

PRØV FARTØJSTYPER

Kære alle HBSér

Sæt allerede nu stort kryds i kalenderen, lørdag d. 24 maj kl. 10.00, og reserver gerne hele dagen og aftenen til leg og hygge på vandet, hvor alt der kan sejles i tages i brug.

Der bliver mulighed for at prøve windsurf, wayfarer, hobbicat, feva, optimist, sub, Havkajakker....

Der bliver stor fest om aftenen hvor vi spenderer pengene fra Torm / DSU prisen... det bliver hyl  for unge som "gamle" 

Fest og hygge for voksne medlemmer starter kl. 19.00 i Messen.
Klubben er vært for maden, øl, vin og vand kan købes i klubben

Tilmelding til aftenfesten senest onsdag d. 21. maj - Meld dig til festen her!

 


09/05-2014

Barometersejlads 11/05-2014 AFLYST


09/05-2014

Se flotte fotos fra Onsdagssejlads 30. april 2014


08/05-2014
AFLYST
Sæsonafslutning for morgenbaderne
fredag d. 23. maj 18.00
nærmere instruks her!

01/05-2014
Til de gæstfrie medlemmer fra onsdag aften!
 
Vi var så heldige at få lov til at spise vores medbragte mad i jeres fantastisk lækre og velbeliggende klubhus, inden vi skulle til Agnes Obel koncert i Musikhuset. Det var lidt blæsende og køligt udenfor. Og så var der samtidig "kapsejladsfjernsyn" med 11 Wayfarere, der afviklede 2. aftenkapsejlads. Vi så 1. sejlads og starten på 2. Det var ikke smart af D9941 at hive spileren op på første opkryds lige inden topmærket. Hiv den straks ned igen, og luf D10759, så den ikke sejler forbi i luv. Nå ja, det er nemt at stå og være klog i et lunt klublokale. Fin oplevelse!
 
Jeg har vedhæftet 3 billeder  og 3 i en følgende mail af dem, der står og kigger, tager billeder og er "kloge". 
Sejlerbilleder er der nok af fra de andre!
 
Sejlerhilsen fra kapsejladsaktiv L23 - sejler D174, Haderslev Sejlclub - HSC.
 
Med hilsen fra
Anne Jansson og Dan List-Jensen


Klik her og se alle billeder!


27/04-2014

Svømning!

Da der ikke længere møder nogen op til svømning  holder vi fra nu til engang til efteråret,

Nils


25/04-2014

Sæsonafslutning for morgenbaderne


06/04-2014
Invitation til informationsmøde for optimister og feva sejlere Torsdag d. 24/4 kl. 17:00 fil 18:00 

Sejlersæsonen nærmer sig med stormskridt og alle nye som gamle Optimist og feva sejlere og forældre inviteres til infomøde / indskrivning i 
Ho Bugt Sejlklub
Sanatorievej 2
Hjerting
6710 Esbjerg V
 
Der vil være nogle ændringer i forhold til tidligere sæsoner:
 
- Træningen lægges nu om torsdagen, hvor sejlerne møder kl. 16.45. Nærmere info på mødet.
- Der vil i løbet af sæsonen lægges nogle trænings dage i weekender alt efter vind, vejr og ressourcer.
- I løbet af sæsonen vil vi arrangere eller tage til kapsejllads-stævner såfremt der er opbakning til det.
 
Vi håber, at mange vil møde op og vil rigtig gerne opfordre forældre til at deltage. 
Vi er meget afhængige af forældrehjælp til strandvagter (sikkerhed) og mad/kage ordninger.
Vi vil på mødet gerne koordinere strandvagter og mad ordninger, så skulle i som forældre være forhindret, send venligst en mail til undertegnede.
 
Instruktørerne er:
Jes Laursen
Nils Kragh
Per Vilstrup
Louise Fahnøe
Claus Ingemann
Lars Hansen
Søren Grønlund
Hjælpere:
Torben Søndergaard
Henry Frøkjær
 
Mad/strandvagt koordinator: Tina Christensen mail: tinachristensen_dk@yahoo.dk
 
Holdleder: Lars Hansen, tlf. 99516346 mail: lars@hjelm-hansen.dk
Ungdomsleder sejllads: Søren Grønlund, tlf. 29373936 mail: sg@fyrvej.dk
 
Vel mødt og velkommen til sejler sæsonen 2014!
 
Med venlig sejlerhilsen
Søren Grønlund

06/04-2014

HBS præsenterer kapsejlads for surfere.


05/04-2014

GLEMTE SAGER

"Er der nogen der vil kendes ved noget af dette udstyr? Det er fjernet fra hylder som der ikke er betalt leje for.
Hvis udstyret er dit, skal du fjerne det senest i påsken. Derefter bliver det kørt væk!"

På forhånd tak.

Mvh Lars  (du kan kontakte mig her)


03/04-2014

Invitation til SURF intro/informations møde mandag d. 28-04-2014


03/04-2014

Er du interesseret i surf Esbjerg på FaceBook, så klik her !


03/04-2014

PRØV FARTØJSTYPER

Kære alle HBSér

Sæt allerede nu stort kryds i kalenderen, lørdag d. 24 maj, og reserver gerne hele dagen og aftenen til leg og hygge på vandet, hvor alt der kan sejles i tages i brug.

Der bliver mulighed for at prøve windsurf, wayfarer, hobbicat, feva, optimist, sub, Havkajakker....

Der bliver stor fest om aftenen hvor vi spendere pengene fra Torm / DSU prisen... det bliver hyl  for unge som "gamle"  

Glenn


29/03-2014

Onsdagssejladser - dommerplan!

Jeg er i gang med at lave en dommerplan for årets onsdagssejladser. Hvis du allerede nu ved, at der er en eller flere onsdage,  hvor du er forhindret, bedes du meddele det i en mail til mig på ebbekildsgaard@gmail.com. Så vil jeg tage hensyn til det. Når dommerplanen først er lavet, må man selv sørger for at bytte, hvis man bliver forhindret.

W hilsen

Ebbe

17/03-2014

Rasmus Riber i Brasilien

Rasmus har været i Brasilien - det er der kommet en lækker video ud af!


10/03-2014
Lille beretning fra Nina & Kristian 

W 8498 i sommerferien  2012


02/03-2014

Foredrag om mårhunde

Onsdag den 9/4-2014 kl. 19 - 22 er Messen optaget til et foredrag arrangeret af Hjerting Jagtforening.
Mårhunderegulatorjæger fra Dansk Jægerforbund vil holde foredrag om mårhunde.
Alle interesserede kan deltage så længe plads haves, hvorfor tilmelding er nødvendig til Jens Larsen 21596453, gerne sms ellers efter kl. 15.30.

Jens Larsen


02/03-2014

Vanger til jollevogn

Mangler du nye vanger til din jollevogn, så kan du købe dem af klubben, som har fået fremstillet et antal til interesserede medlemmer.
Vangerne er lavet af varmtgalvaniseret stål og pålagt nylon. De er uopslidelige og, ikke mindst, utrolig lette at håndtere båden på.
Pris : 1000 kr pr sæt.
Henvendelse kan ske til Jens Larsen 21596453, efter kl 15.30.

Jens Larsen

 


01/03-2014

Dansk Sejlunion åbner i dag for en stor sektion med sommeraktiviteter for børn og unge sejlere i en masse klubber.

Husk at tilmeld dig i god tid - nogle sommeraktiviteter er faktisk udsolgt på få dage!! Tjek det hele her: http://www.sejlsport.dk/ungdom/sommeraktiviteter-2014

Nils


27/02-2014

Standerhejsning lørdag d. 5 april kl. 10:00

Vel mødt til alle medlemmer til denne arbejds- og hyggedag

Traditionen tro skifter vi til en stor stander.
Vi deles op i arbejdshold der hver især løser en række opgaver.
Nogle ordner hus og have og øvrige faciliteter.
Nogle rigger joller.

Et præcist program vil blive præcenteret her på siden så i ved hvilke arbejdsredskaber i skal tage med, bare rolig der vil være opgaver til alle fremmødte

Nogle ordner frokost, som vi nyder i messen efter en velfortjent arbejdsindsats.

Bestyrelsen
Formand - Bjarne Lindquist
formand@HBSejlklub.dk


27/02-2014

Til alle der er interesseret i at blive en dygtigere sejler.

Vi fortsætter succesen i forlængelses af arrangementet
"Hvordan underviser vi hinanden i sejlsport."

Alle der er interesseret i hvordan vi kan blive bedre til disciplinen,
sejlads, træning og deling af viden, er velkommen til at deltage.
Det gælder både tur og kapsejlads.

Vi vil benytte Diplom Sejlerskolen som den røde tråd.
Vi vil tage hensyn til at vi som udgangspunkt er på 3 niveauer.
1. Begyndere: Har sejlet mellem 1 og 3 år. Vil gerne opbygge mere erfaring for at kunne deltage i fælles arrangementer som kap og tursejlads.
2. Erfarne: Kan sejle trygt under de fleste forhold, nyder at deltage i kapsejlads, og sejle Fanø Rundt.
3. Kapsejler: Mestre båden i alle vejrtyper. Ønsker at få større kapsejlads forståelse, og blive skrap til bådhåndtering.

Vi vil i fællesskab definere en målsætning for kurset, der vil blive vist film, der vil være snak om regler, sejlads planlægning, taktik, strategi, bådhåndtering og meget mere, Vi vil blive opdelt i mange forskellig grupper under forløbet.

Vi vil opnå at få:
- Fælles sprog.
- Forståelse for færdigheder.
- Fælles forståelse.
- En målsætning for året.
Ved at vi:
- underviser hinanden.
- Deler ud af vores viden.
- Lytter til indlæg.
- Arbejder i workshops.

Følgende aftener sker det:
3 marts 2014
17 marts 2014
31 marts 2014
7 april 2014

Alle aftener møder vi klokken 19:00 til 21:15.
Der vil være lidt snacks og noget drikkelse.


Bjarne Lindquist (formand@HBSejlklub.dk)
Finn Bojsen
Thomas Krogsgaard


23/02-2014

HBS kontingent 2014

Kontingent opkrævning for 2014 er udsendt søndag d. 23 februar.
Skulle du mod forventning ikke have modtaget opkrævningen så ret henvendelse til formand@HBSejlklub.dk, så skal vi hjælpe.
Bemærk... Betalingsdato 7 marts 2014.

Se eksempel på opkrævningen her...

Venligst bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist


22/02-2014

HBS KickOff 2014

22. feb. 2014 mødtes en stor flok HBS medlemmer på Myrtuegård til det årlige "KickOff". Det blev et vellykket arrangement, hvor vi af kompetente folk blev informeret om områdets oprindelse, udvikling, herligheder og benyttelse. Vi fik indblik i et unikt område, og fik mange tip til vores færden i vadehavet i samklang med naturen.
Se billeder fra dagens oplevelser.

16/02-2014
Morgenbaderne afholder "Saunagus" fredag 21. Februar kl 17.
Tilmelding til Jan på saunagus@godmail.dk

06/02-2014

Besøg i HBS havnehallen
klik her! (det kræver, at du logger ind på 'facebook')


20/01-2014

Tirsdag d. 25 februar, 18:30 i Messen.
Hvordan underviser vi hinanden i sejlsport.

Alle der er interesseret i hvordan vi kan blive bedre til disciplinen, sejlads, træning og deling af viden, er velkommen. Det gælder både hygge og kapsejlads.
Mads Flyger, konsulent fra Dansk Sejlunion, kommer på besøg og giver et indspark og en huskekage omkring brug af Diplomsejler Skolen på alle niveauer. Diplomsejler Skolen, fokuserer på færdigheder og det er her vi kan få glæde af at få fælles sprog omkring vores sport.
---------------------------------------------
Bestyrelsen
Bjarne Lindquist


06/01-2014

HBS kick-off 2014

Kom og vær med til at forme den kommende sæson som du gerne vil have den!


Her ser jeg gerne historier, sejladsberetninger og hvad du ellers har lyst til at fortælle dine klubkammerater!

 


06/01-2014

Vi starter det nye år med at ønske
Godt Nyt Sejlerår!

Vi ønsker os en sæson med mange aktiviteter, godt sejlervejr og godt kammeratskab i klubben!

Har du spændende nyheder eller en god oplevelse må du gerne lade andre medlemmer høre om det!
Skriv et par ord og send dine billeder til sidens webmaster!

W-hilsen webmaster
('W' kan opfattes som 'Wenlig', 'Wayfarer' eller 'Webmaster' efter behag!)


 
HBS-nyt 
1999
HBS-nyt
2000
HBS-nyt
2001
HBS-nyt
2002
HBS-nyt
2003
HBS-nyt
2004
HBS-nyt
2005
HBS-nyt
2006
HBS-nyt
2007
HBS-nyt
2008
HBS-nyt
2009
HBS-nyt
2010
HBS-nyt
2011
HBS-nyt
2012
HBS-nyt
 2013
         

HO BUGT SEJLKLUB