HO BUGT SEJLKLUB

Sidste nyt 14. december 2011

Læs her hvad der sker i klubben:

Når siderne bliver opdateret sender vi en mail til interesserede.
Send en mail til webmaster og meld dig til (eller fra hvis du er træt af at få mailbesked).

HBS-nyt 
1999
HBS-nyt
2000
HBS-nyt
2001
HBS-nyt
2002
HBS-nyt
2003
HBS-nyt 2004 HBS-nyt 2005 HBS-nyt
2006
HBS-nyt
2007
HBS-nyt
2008
HBS-nyt
2009
HBS-nyt
2010
           

 

 

14/12-2011

Ho Bugt Sejlklub - Bad & omklædning

Herreomklædning er lukket i perioden:
torsdag d. 15 dec, kl 12:00 til søndag d. 18 dec. kl. 06:00

Fliserne bag døren i herre omklædning skal rettes op.
Der vil derfor være håndværker i huset.
Ønsker man at benytte badet i perioden skal kvinde omklædning benyttes.


08/12-2011

Morgenbaderne og interesserede inviteres hermed til dialogmøde.

Mandag d. 9 januar 2012 kl. 19:00 til ca. 20:00
Mødested: Ho Bugt Sejlklub - Messen

På programmet er:
1. Et kort indlæg om Sejlklubbens historie.

2. For at styrke kommunikationen mellem Morgenbaderne og Bestyrelsen,
udvides udvalget 'Morgenbad' som er at finde på organisationsplanen under Klubliv.
Til en start vil vi sætte 2 bestyrelsesmedlemmer og 4 morgenbader i udvalget.

3. Lidt om organisering, trivsel og ansvarsområder.

Bemærk at der umiddelbart herefter er Fuldmånebadning.

Vel mødt til alle
Bestyrelsen
Formand
Bjarne Lindquist

01/12-2011

Klubaften  -  Mandag d. 5 december 2011.
----------------------
Vi viser 2 sejladser fra Americas Cup, eller rettere det man kalder AC
World Series, som sejles i AC45 catamaran.
De er at betraget som store HobisCats med 5 mands besætninger.
En sejlads tager ca. 25 minutter, og der er virkelig noget at se på, og
kommentere.
Vi vil være de kloge tilskuere, der hujer og kommer med gode råd!

Mere info læs her http://www.americascup.com/


26/11-2011

Svømning er AFLYST på søndag d. 27 november.

Svømning søndag d. 27 november kl. 9:30 på Hjerting skole er AFLYST.
Det skyldes en defekt pumpe på anlægget, reservedele kommer mandag.

Næste gang der svømmes er søndag d. 2 december kl 9:30 til 11:00.
Adressen er:
     Hjerting skoles svømmehal
     Gammel Guldager vej nr. 53
     Hjerting
     6710 Esbjerg V

Lidt info til dem der gerne vil deltage:
Vi mødes kl. 09:30, og svømmer og leger frem til kl. 10:45 vi forlader
normalt svømmehallen kl. ca. 11:00.
Bassinet deler vi på langs så der er plads til dem der vil svømme og
plads til dem der vil lege.
Se svømmedatoerne på kalenderen.
Alle er velkommen - også forældre og søskende.

Svømmeudvalget Nils Kragh


23/11-2011

Indkaldelse til Generalforsamling
i henhold til §13 og resultatet af Generalforsamlingen 10 nov. 2011

Onsdag d. 7 december 2011 kl. 19:00

Ho Bugt Sejlklub
Messen
Sanatorievej 2
6710 Esbjerg V

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af referent og stemmetæller.
c. Afstemning vedrørende vedtægtsændringer, som blev vedtaget på ordinær generalforsamling.

Forslag 1.
§4 stk. 2. Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse og fødselsdato, medlemskabet bekræftes ved indbetaling af kontingent.
Ændres til:
Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse,
email og fødselsår, medlemskabet bekræftes ved indbetaling af kontingent.

Forslag 2.
§5 stk. 2 ændres til stk. 3.

Ny stk. 2. Ved indmeldelse efter den 1. august betales 2/3 kontingent for den indeværende kontingentperiode.

§6 stk. 2 Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og forældre til medlemmer under 16 år. Det er dog en betingelse, at vedkommende har været medlem i minimum 3 måneder på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.
Ændres til:
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og forældre til medlemmer under 16 år. "Det er dog en betingelse, at man er blevet medlem senest 1 august i den indeværende kontingent periode."

Forslag 3.
§6 stk. 8. Valgbare til tillidsposter i foreningen er alle medlemmer over 18 år, der er ejere af et sejldrevet fartøj eller på anden måde repræsenterer aktive sejlere eller surfere i klubben.
Ændres til:
Valgbare til tillidsposter i foreningen er alle medlemmer over 18 år.

Forslag 4.
§6 stk.12 punkt 5 og 6 ændres til

    *    Fremlæggelse af budget til orientering
    *    Fastsættelse af kontingenter

Forslag 5.
Juniorbestyrelse begrebet fjernes fra vedtægterne.
§ 8 stk. 4 udgår
§ 6 stk. 12 punkt 9 udgår

Bjarne, formand


07/11-2011

Strandvagten kommer til at spejde forgæves efter Ivan, for han har rigget af for altid.

Læs Bjarnes ord til Ivan


04/11-2011

Her findes en udgave af klubbens love med de indkomne forslag indarbejdet:


03/11-2011

HBS Generalforsamling 10. nov. 2011

INDKOMNE FORSLAG

Forslag fra bestyrelsen

Forslag 1.

§5 stk 2 ændres til stk 3.

Ny stk 2. Ved indmeldelse efter den 1. august betales 2/3 kontingent for den indeværende kontingentperiode.

§6 stk 7.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og forældre til medlemmer under 16 år. Det er dog en betingelse, at vedkommende har været medlem i minimum 3 måneder på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Ændres til:
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og forældre til medlemmer under 16 år. Det er dog en betingelse, at vedkommende har været medlem i minimum
6 måneder på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Forslag 2.

§4 stk 1.
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål
.

Ændres til:
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål
, samt medlemmer som ønsker at anvende foreningens faciliteter i forbindelse med morgenbadning.

Forslag 3.

§4 stk 2.
Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse og fødselsdato, medlemskabet bekræftes ved indbetaling af kontingent.

Ændres til:
Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse,
email og fødselsår, medlemskabet bekræftes ved indbetaling af kontingent.

 

Fra Peder Jørgensen

a) § 4 Medlemskab

1.

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Ændres til:

1. Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, samt enhver som ønsker at anvende foreningens faciliteter i forbindelse med morgenbadning.

b) § 5 Kontingent.

Dette ændres, så følgende også er gældende:

Ved indmeldelse efter 1. august betales der 2/3 kontingent. (Bemærk venligst at man skal have været medlem i 3 mdr. for at oppebære stemmeret ved generalforsamlingen, derfor kan ingen der melder sig ind efter denne ordning i år få stemmeret.)

 

Skolesejlads og andre tilkøb købes for 1/2 pris, og er det en meget sen tilmelding kan de ansvarlige for områderne sætte prisen i forhold til den tilbageværende tid. Husk at vi også har vinteraktiviteter hvortil der skal beregnes et beløb.

 

Det vil sige kontingent for seniorer: 600 * 2/3 = 400.

Junior: 400*2/3=250.

 

c) § 6 Generalforsamling.

8.

Valgbare til tillidsposter i foreningen er alle medlemmer over 18 år, der er ejere af et sejldrevet fartøj eller på anden måde repræsenterer aktive sejlere eller surfere i klubben.

ændres til:

8.                   Valgbare til tillidsposter i foreningen er alle medlemmer over 18 år.

 

d)  § 8 Bestyrelsen.

1.

Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal vælges blandt de medlemmer over 18 år, der er ejere af et sejldrevet fartøj eller på anden måde repræsenterer aktive sejlere eller surfere i klubben.

Ændres til:

Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal vælges blandt medlemmer over 18 år.


Fra Lene Krogh

Forslag 1.
Kan vi lave et udvalg der kan se på mulighederne for at forbedre adgangsmulighederne til stranden. Det ville sprede aktiviteterne ud og give et alternativ til bådrampen, og ville på den måde gavne hele klubben.
Som det er nu forcerer windsurfer, kitesurfer og morgenbadere ofte stenene, de kan til tider være glatte og temmelig ukomfortable.
Jeg stiller gerne selv op som arbejdshest i et sådant udvalg.

 

Fra Ebbe Kildsgaard:
Forslag 1
 
Juniorbestyrelsesmedlemmer afskaffes. Så vidt jeg husker, er det kun lykkedes en gang at få valgt nogle. Det var ingen succes, de blev hurtigt trætte af, at høre på alt det voksensnak. Bestemmelsen har været med lige fra starten, den blev til efter forslag fra en deltager i den stiftende generalforsamling, og det var jo et sympatisk forslag, som ingen kunne gå i mod. Det virker bare ikke, så jeg mener, at vedtægterne skal bringes i overensstemmelse med virkeligheden.
 
$ 8 stk. 4 udgår
$ 6 stk. 12 punkt 9 udgår
   
 
Forslag 2
 
Punkt 5 i dagsordenen for generalforsamlingen ændres fra "Bestyrelsens forslag til kontingenter" til "Fastsættelse af kontingenter". Det må være generalforsamlingen, der skal fastsætte kontingenterne. Bestyrelsen kommer selvfølgelig med et forslag, men generalforsamlingen kan beslutte noget andet. Det synes jeg skal være helt klart. Og så mener jeg rent logisk, at "Fremlæggelse af budget til orientering" bør komme før "Fastsættelse af kontingenter", da der kunne være en begrundelse for kontingentændringer i budgettet.
 
$ 6 stk.12 punkt 5 og 6 ændres til
    *    Fremlæggelse af budget til orientering
    *    Fastsættelse af kontingenter

 

01/11-2011

Svømning vinteren 2011 & 2012
Kl. 09:30 - 11:00.
Hjerting skole svømmehal, indgang fra Guldagervej.

Der vil være mulighed for at tage livredder prøve, og der vil være
træner på udvalgte dage, for dem som vil forbedre deres svømmeteknik.

6, 13, 20, 27 nov. 2011
4, 11, 18 dec. 2011
8, 15, 22, 29 jan. 2012
5, 12, 19, 26 feb. 2012
4, 11, 18, 25 mar. 2012

Bemærk! 25. marts 2012 er aflyst!

Se også 'Aktiviteter'


18/10-2011

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 10 november 2011 kl. 19:00
i klubhuset Sanatorievej 2, 6710 Esbjerg V

Se indkaldelsen her!


16/10-2011

Klubaften i sejlklubben i vinter sæsonen 2011 - 2012.

I denne vinter vil vi afholde klubaftener, der vil være 2 slags.
Den 1. mandag i hver måned kl. 19 til ca. 22, her vil der som regel være et program.
Den 3. mandag i hver måned kl. 19 til ca. 21, her vil det mest være snak, kaffe og hygge - eller hvad det kan udvikle sig til.

se også 'AKTIVITETER'
.

Den første gang bliver mandag d. 7 november. 

Fra Tahiti til Singapore - et togt på 8 måneder ombord på en 38 fods stålbåd.
Fra Tahiti til Singapore. Længes du efter eventyr, krystalklart vand, koge bananer, kokos nødder, fremmed kultur, kun at vaske sig i saltvand, så er dette lysbilledforedrag lige dig.
Karin viser billeder og fortæller.


Hvad skal vi se næste gang vi er i land.


Hygge blandt søslanger og krokkodiller på thursday Island.


28/09-2011

Afrigger Dag og Fest

Traditionen tro afholder vi afrigger Dag og Fest.
Det bliver i år lørdag d. 8 oktober.

Arbejde:
klokken 10:00 mødes vi til Dagen, vi samles på terrassen til en kort tale og en lille skarp til halsen.
Herefter arbejder vi til kl. ca. 13:00 hvor der vil være frokost. 
Husk arbejdstøj og knofedt, der vil blive delt opgaver ud på dagen.

Fest:
Klokken 18:30 mødes vi igen til Festen som foregår i klubhuset.
Tilmelding pr. email til 'formand@hbsejlklub.dk' eller sms til 24277607.
Oplys navn og antal tilmeldte. Festmiddagen koster ca. 120,- kr.
Drikkevarer medbringer man selv.
Sidste frist for tilmelding til festen er tirsdag d. 4 oktober.

Venligst - Festudvalget


27/09-2011

Læs Jesper Nothlevs beretning om Jysk Mesterskab på Ho Bugt


22/09-2011

Annonce:
Gast søger plads til Åbent Jysk Mesterskab i Wayfarerjolle 2011


Hans Hansen som normalt er gast i Tumult ønsker at smage på æblekagen og deltage i sejladserne.
Hvis du sådan set godt kunne tænke dig at deltage men ikke er meldt til fordi du mangler en gast, så ring til Hans han er en fyr i god form og kommer til vadehavet fredag.

Hans W. Hansen (Gast i tumult normalt)
Mobil: +45 4026 9418
Email: HSH@NCC.DK


Indrykket for Hans af Bj@rne


22/09-2011

Ho Bugt Sejlklub

får fin omtale på Dansk Sejlunions hjemmeside

Klik her


14/09-2011

Jysk Mesterskab - træningssejladser!

Der trænes til mesterskabet på følgende tidspunkter:

Fredag d. 16/09 kl. 18.00
Lørdag d. 17/09 kl. 15.00
Søndag d. 18/09 kl. 15.00

     Bjarne


14/09-2011

Jysk Mesterskab - omtale i pressen!

To links til omtale af det kommende mesterskab i sejlerpressen:

BÅDMAGASINET

MINBAAD

Kig efter overskrifter med "Æblekage og Sælsafari" 


11/09-2011

Morgenbaderne - Åbent Hus

kom og vær med tirsdag d. 27. september kl. 19.00


05/09-2011

Resultater fra Wayfarer DM i Roskilde august 2011


23/08-2011
 

Waterz 1.1

Hej,

Vi er nu igang med de sidste forberedelser af Waterz 1.1 – www.waterz.dk , herunder organisering af frivillige medhjælpere.

Vi har stadig brug for flere frivillige til forskellige opgaver under afholdelsen af eventen d. (8.), 9., 10. og/eller 11. september. Det er selvfølgeligt også muligt at hjælpe selvom man har tænkt sig at deltage i en eller flere af eventens konkurrencer.

Vi håber, der er nogle af jer, som vil give en hånd med? Det udløser en billet til festen lørdag aften inkl. ølbilletter og forplejning
under jeres ”vagter”.

Da vi har møde vedr. organisation af frivillige, på torsdag d. 25 kl. 10, ville det være fint at få tilmeldingerne hurtigst muligt.

Ved spørgsmål og tilmelding kontakt Lasse Hinrichsen på tlf. 51841585 eller på mail lassehinrichsen@gmail.com.


Mvh
Lasse


18/08-2011

Følg en kapsejlads på PC'en

 

 

I denne Week-end fredag og lørdag d. 19-20 august, afvikles der 2Star Race fra Helsingør, det interessante ved den sejlads er at der kun må være 2 personer ombord, og at den kan ses online på computeren over internettet, Trac Trac hedder systemet. Alle bådene er forsynet med en GPS med indbygget mobiltelefon, denne enhed sender bådens position og andre informationer til en server i land der behandler data og lægger dem ud så det er muligt at se alle bådenes position. Jeg er så heldig at være inviteret med på sejladsen og skal sejle i "Trines Tvangsarv" (billedet) en moderne version af Molic X Meter.

Se http://watski2star.dk/ for banekort og Trac Trac

Bj@rne


16/08-2011

Systematisk tilgang til træning via Diplomsejlerskolen

Ho Bugt Sejlklub har i flere år tilbudt sejlerskole mest i Optimist, HobieCat og Wayfarer. Nu er Feva og Surfer kommet til. Måske vi kunne bruge et pædagogisk værktøj, der kunne gøre det endnu sjovere at deltage, både for elever og instruktører. Og måske kunne vi lære at videregive vores egen viden på en mere effektiv måde.

Alle klubbens trænere og ledere inviteres hermed til tema aften omkring emnet ”Diplomsejlerskole”
Arrangementet holdes i klubhuset tirsdag d. 23 august, og starter kl 18:00 vi forventer at slutte kl 21:00.

Dansk Sejlunion repræsenteret af Henrik Tang og Mads Flyger vil føre os gennem aftenen.

 

Programmet ser således ud:

1. Henrik Tang og Mads Flyger holder ca. 20 min. oplæg om Diplomsejlerskolen og tankerne bag denne.

2. Fælles drøftelse af hvordan Diplomsejlerskolen kan skabe en fælles rød tråd i Ho Bugt sejlklubs arbejde.

3. Herefter opdeles vi i mindre workshops:

 

  1. Workshop med windsurfer. Her vil Henrik Tang sammen med surferne specifikt planlægge hvordan Ho Bugt kommer i gang med at benytte Diplomsejlerskolen målrettet i træningen.

  2. Workshop med ungdom og Mads Flyger, der sammen forsøger at planlægge hvordan Diplomsejlerskolen konstruktivt kan indgå i ungdomsarbejdet.

  3. Workshop med voksen sejlerskole Wayfarer og HobieCat. Mads Flyger kommer med indspark til selvransagelse i egen workshop, udgangspunktet bliver kølbådsdiplomserien.

4. Til sidst samles vi alle igen, og opsummerer hvad vi har fået ud af aftenen.

Vel mødt til en lærende aften i hyggeligt samvejr, der vil blive serveret frugtsalat og Te / Kaffe.

Bjarne Lindquist
For planlægningens skyld giv besked at du deltager.
Send en besked til Bj@rne mobil: 24277607 - email: bl@2Bit.dk


12/08-2011

ÅBENT JYSK MESTERSKAB

Tilmelding til mesterskabet for Wayfarer på Ho Bugt 24. og 25. sept. er åbnet!

Tilmeld dig hurtigst muligt på www.wayfarer.dk
eller direkte link her!


10/08-2011

På 'Vejrsiden' er der kommet link en ny norsk vejrside.

Kig selv på den, der er mange letlæselige oplysninger og der er langtidsprognoser.


21/07-2011

Elforsyningen i klubhuset fungerer atter normalt!


16/07-2011

Hjerting Lørdag d. 16 juli 2011

Den er gal med elforsyningen til Klubhuset.

Dette betyder at der er flere steder hvor der ikke er strøm i kontakterne, og at saunaen ikke fungerer.

Installationen er testet og der er fundet fejl på det kabel der fører strøm ind til huset, fejlen er meldt og vil blive udbedret hurtigts muligt.

Venligst rør ikke ved noget i teknikrummet.

Formand
Bjarne Lindquist


27/06-2011

Ole Jørgensen

Dengang for mere end 25 år siden, da jeg begyndte at sejle i sejlklubben i Hjerting var der mange umage besætninger, en af dem var absolut Ole og hans tro følgesvend Arly i båden Allotria. Det var ikke til at finde ud af om de var supersejlere eller de blot nød, at der absolut var dramatik omkring dem. Ole kunne malerisk fortælle hvordan den stærke undersøiske strøm nærmest havde suget ham væk fra båden i en af deres utallige kæntringer på Bugten, på mirakuløs vis og sikkert også ved godt sømandskab lykkedes det dem alligevel altid at sejle gode placeringer hjem til de mange kapsejladser som de deltog i. Ole var gavmild og hjælpsom, også med en køretur ind til Esbjerg, især hvis han lige kunne blære sig lidt med et nyt køretøj, rask måtte det gå, og han trak ikke en mine da han forklarede politibetjenten, at en sådan ny bil skam ikke var til at holde tilbage, og han betalte selv bøden.

Allotria kommer til at mangle en skipper, fredag d. 24 juni 2011 døde Ole på Hospice i Esbjerg, kræften blev konstateret i det tidlige forår 2011.

Vi vil mindes Ole som en god Sejlerven.

Bjarne Lindquist – Wayfarer 5436 Den Grønne.


14/06-2011


21/05-2011

TUR TIL SKALLINGEN

I rigtigt lækkert sejlvejr var vi to besætninger der var mødt op på jollepladsen kl. 09.00, så skippermødet blev hurtigt overstået. Vi riggede til og sejlede for frisk vind og kraftig medstrøm mod Skallingen. Selvom vi løb ind til Skallingen ca. 2 timer før lavvande var der masser af vand over grundene. Vi fandt ikke noget egentligt løb derind, men gik ind lidt før den røde bøje og tæt forbi resterne af den gamle høfde. Der så ud til at være sejlbart i et meget bredt bælte ind til Skallingen

Efter en travetur ned på den sydlige ende, spiste vi den medbragte frokost i læ af de lave skrænter ind mod Ho Bugt, med en fornem udsigt over Langli Sand til Hjerting. 
Senere gik turen tilbage til Hjerting, og da vi havde passeret lavvande, tog det, småsurfende, på læns i medstrøm, ikke lang tid at komme hjem. Deltagerne ses på det obligatoriske billede fra stranden på Skalllingen.

W 1740 RAS


20/05-2011

TUR TIL SKALLINGEN

Tur til Skallingen er programsat til Søndag den 22/5. Imidlertid er vejrudsigten for lørdag den 21/5 meget bedre. Så derfor:
Tur til Skallingen lørdag den 21/5, skippermøde klokken 9.00.
 
Tursejladsudvalget.

15/05-2011

I forbindelse med promenadeprojektets  indvielse holdes:.

Aktivitetsdag og åben sejlklub  i HO BUGT SEJLKLUB
Lørdag d. 28 maj fra kl. 13-17.

Der vil komme en masse gæster til indvielsen af promenaden  og vi inviterer derfor alle  interesserede i sejlads, surfing eller kitesejlads til at kigge forbi jollepladsen og få en snak om mulighederne for at komme i gang.

Vi skal derfor mobilisere alle medlemmer og alt hvad der kan komme på vandet denne eftermiddag og i øvrigt være klar til at snakke med eventuelle gæster om mulighederne i klubben.

Klublokalet er udlånt til Esbjerg Kommune, som holder et arrangement for de officielle gæster og sponsorer . Klublokalet kan derfor ikke bruges af medlemmerne denne eftermiddag.

Efter kl. 17 når de officielle gæster er taget hjem, vil der blive festet med grill og fadøl til rimelige priser.  

Gå ikke glip af denne festdag, men mød op og vær med til at tage imod gæsterne og repræsentere sejlklubben

Bestyrelsen


30/04-2011

Besøget fra Lokale- og Anlægsfonden blev en succes!
Se billedserie fra dagen


29/04-2011

Besøg fra Lokale- og Anlægsfonden

Lørdag d. 30 april i tidsrummet 12:00 til 17:00, vil der være en reporter og en fotograf fra Lokale- og Anlægsfonden i klubhuset og lidt rundt omkring, de vil tage billeder og mærke den gode stemning og klubånd som vi har i klubben. Det indsamlede materiale vil de bruge i deres blad til en artikel om deres sponsorat til Ho Bugt Sejlklub, det sponsorat som vi alle har stor glæde af.

Derfor vil vi opfordre de medlemmerne der har mulighed, til at dukke op i sejlklubben, tage en tur på vandet skrue på udstyret, justere sejlet, skifte en sjækel eller et stykke tovværk, feje i magasinet eller slå græs. I det hele taget være lidt aktiv, det vil vi fra bestyrelsen side sætte stor pris på. 

Der er koordineret med forplejning og grillen vil blive tændt i løbet af eftermiddagen og klubben byder på lidt til ganen.

Bjarne


26/04-2011

Juniorsurf / Windsurf

Opstart med Torben Kornum: På mandag, den 2. maj, har vi et kickoff med windsurferen Torben Kornum. 
Torben har stået i spidsen for et stort juniorprojekt i Skive hvor de nu har 30-40 aktive juniorer.
Læs mere her!

Datoer for juniortræning: se Aktiviteter!


25/04-2011

Jollevogn efterlyses!!

Sidste nyt!  -  Jollevognen er fundet igen.

Gunnar


24/04-2011

Jollevogn efterlyses!!

Jollevogn som var placeret på pladsen i yderste række og bundet fast efterlyses!  
Kendetegn: Gråt nylonforhjul, nye sidehjul med påskrift 3364, stor hvid nylon rulle bagerst. 

Henvendelse: Gunnar W3364 tlf. 4242 3364 eller GUK@esenet.dk  


13/04-2011

KØRSEL TIL BÅDPLADSEN!

Indkørsel til bådpladsen er spærret frem til søndag d. 17 april, søndag er der kun adgang for lette køretøjer.

Den offentlige rampe syd for bådpladsen skal rettes op, og betonfolkene er startet. Derfor vil indkørslen til bådpladsen være forhindret.

Bestyrelsen


11/04-2011

Lyst til at lære at sejle?

Sejlerskole for voksne starter mandag d. 2 maj  . Vi mødes på jollepladsen kl. 18.00.

Hvis du ønsker at komme med på hold, så er der denne aften information og opskrivning.

Af hensyn til planlægningen bedes interesserede sende en mail til Finn Bojsen på  fmb@ingenior-ne.dk  med navn , mail og telefonnummer.

Evt.  spørgsmål stilles ligeledes til Finn Bojsen pr mail.

Da vi skal ud at sejle hvis vejret tillader det medbringes varmt tøj, komplet skiftetøj, støvler med bløde (lyse) såler, evt. våddragt eller regntøj.  

Med venlig hilsen
Finn

Flere oplysninger om sejlerskolen


03/04-2011

Navnekonkurrencen

Sidder du inde med et godt navn til klublokalet eller Magasinet i kælderen så kan du nå at sætte dit præg på Huset.

Navne konkurrencen er blevet forlænget 1 måned indtil d. 28 april kl. 12:00.
Vinderne vil blive oplyst på hjemmesiden.

Klubbens nye faciliteter skal have nye navne - læs her!


  02/04-2011

Standerhejsning 2011

Se billederne fra årets standerhejsning på fotosiderne!


30/03-2011

Standerhejsning 2011

Sæsonen står for døren og som traditionen byder så holder vi standerhejsning
Lørdag d. 2 April 2011 kl. 10:00 i sejlklubben.

Som noget nyt i år har vi aftalt med meteorologerne at vi lægger temperaturen på ca. 20 grader, 
vi satser så på at det ikke har for stor indflydelse på arbejdstempoet.

Dagens program:

10:00 - 10:15 Velkommen til den nye sæson. Standeren hejses.
10:15 - 10:30 Opdeling i arbejdshold. En detaljeret arbejdsplan vil
foreligge på dagen.
10:30 - 13:00 Der arbejdes med oprydning, tilrigning, klargøring,
rengøring, fliser i bådhus etc.
13:00 - 14:00 Frokost


Vel mødt - Bestyrelsen

PS: Deltidsdeltagelse er en lovlig handling.


25/03-2011

Koter på jollepladsen!

Der er lagt en plan over jollepladsen med kotehøjder ud på hjemmesiden.
Her kan du se hvor galt det kan gå når der meldes om forhøjet vandstand.

Find link til planen under 'Vejr + Kort'


13/03-2011

Pinsetur
sidste frist for tilmelding!

Hej sejlere
Så er det sidste chance for at opleve en af forårsklassikkerne i HBS nemlig Pinseturen, som i år går til Mariager Fjord, hvor vi med udgangspunkt fra Mariager Camping vil sejle rundt  på fjorden, nyde grillmad med vin i stride strømme, og i det hele taget nyde at være på østkysten et par dage med vore joller og telte. En herlig forsmag på sommerens sejladser. Der ikke kun er for Wayfarer joller, men for alle medlemmer i HBS uanset fartøj. Der er tale om tursejlads og hygge i særklasse. Rigtig velegnet for begyndere og familier.

Tilmeld dig nu!

Jeg tilmelder os til campingpladsen i morgen, mandag, så vi kan være sikre på de gode pladser ned til vandet.

Med sejlerhilsen

Gunnar

 


09/03-2011

Navnekonkurrence

Klubbens nye faciliteter skal have nye navne - læs her!


05/03-2011

Fastelavnsfest i HBS klubhus

se billeder her!


15/02-2011

HBS Klubaften 3. marts 2011

Læs invitationen her.


15/02-2011

Åbent hus hos Elvstrøm Sail 19. marts.
Læs om arrangementet her


08/02-2011

Kontingent indbetaling!

Der er nu åbnet for kontingent indbetaling for sæsonen 2011,
der er sendt breve ud til alle registrere medlemmer, har du ikke
modtaget dit brev senest d. 14 februar så skriv venligst
til kassereren på email: kasserer@hbsejlklub.dk

I år er opkrævningen vedlagt dine stamdata:
Navn,
Adresse,
Telefon,
Email,
Fødsels år.

Er disse ikke korrekte så venligst send en
email til: kasserer@hbsejlklub.dk

Her ser du Anders Ands kontingent opgørelse med en lille forklaring.(klik)

Bestyrelsen

PS: kassererens mailadresse er angivet forkert i det udsendte brev!


06/02-2011

Ho Bugt Sejlklub Junior Program ’11

Kære Junior Sejler,

Foråret står for døren og vi skal snart til at være klart til endnu en sæson på søen! Vi starter træning tirsdag den 12 april kl. 17:30 som sædvanlig. Sæsonen slutter fredag den 30 september med klubmesterskab og efter kapsejlads er der ”junior sailor party”. 

Lørdag den 5/3 kl. 14 Vil vi hænge en tønde op og finde en kattekonge og dronning og æde noget kage og slik. Kan du, samt  din far, mor, søster eller bror komme: Så skriv hvor mange i kommer til kasserer@hbsejlklub.dk eller sms på 40330508. Hvis vi ikke bliver nok og vi må vi aflyse, så hører du fra os, ellers ses vi i klubhuset

                                                                    FØR   START

Vi starter med at I skal aflægge en svømmeprøve i svømmehal med fuld påklædning (våddragt, sko og redningsvest) hvor I skal svømme min. 50 meter og kravle op i en optimist jolle uden hjælp.

Denne svømme prøve skal ”tages” i svømmehallen på Hjerting skole én af disse 3 søndage:  13 marts, 20 marts, 27 marts,  i tidsrummet mellem 11 og ca. 13 – Husk sejlertøj og redningsvest.  Nils og/eller Jes vil være der.

Hvad har du lyst næste år: FEVA eller optimist. Der er mange der kan ”rykke” op og få en nyere jolle, fortæl hvad du har lyst til så vi kan få dem fordelt.

Vi vil prøve i år at få nogle af de andre klubber til at komme over til os i Ho Bugt til ”Ho Bugt Cup” den 13 august for optimister og Feva – det skal dertil lige siges at vi får en ny ekstra Feva jolle. Hvad skal den hedde ?

Vi skal også ud af byen bl.a. over til østkysten til kapsejlads bl.a. i Vejle her først på foråret (Check hjemmeside for mere information).

Til sommer i uge 26 vil der for første gang være ”summer camp” man, tirs og onsdag fra 9-15 hvor vi vil sejle og lave sjove aktiviteter, der vil også være træning igennem hele sommeren (Uge 27,28,29 og 30), men kun tirsdag  – mere om det på hjemmesiden.

Vi skal i år som de andre år have hjælp fra forældre som strandvagter, ”mad mor” og almen support ved træning tirsdag og torsdag. Der er allerede sat en stor kalender op i klubhuset hvor man kan skrive sig på. 

Husk også at holde øje med hjemmesiden 2. april for stander hejsning – Den dag vil vi gerne have hjælp fra både dig og dine forældre.

Husk også hvis du har en bror, søster, fætter, kusine, nabo eller en ven der kunne tænke sig at sejle så tag dem endelig med.

Vel mødt til et spændende 2011  i Ho Bugt Sejlklub

De bedste sejler hilsner

Nils og Jes


02/02-2011

HBS klubhus på TV-Esbjerg

Klik på linket her, og se udsendelsen på din PC, eller kig på TV-Esbjerg!
(jeg tror det stopper på TV-E fredag)


30/01-2011

SWS kapsejladsudvalg annoncerer:

Ohøj
Vil bare lige fortælle jer, at Jesper Pilegaard nu er booket til at coache ved W kapseminaret i Farum 7. & 8. Maj. Et par både har haft fornøjelsen af Jesper i 2010 og hans ex. 470 erfaringer bl.a. fra OL. Derfor er det en stor glæde at kunne indbyde flere W’ere til at nyde godt af et par dage i selskab med Jesper.
Tanken med seminaret er, at skabe en ny Wayfarer tradition gående ud på at mødes i forsæsonen for at hygge og gennemføre tune up og træning. Andre klasser har noget tilsvarende, hvor fokus 100 % er på fællesskab og at lære af hinanden og fra en ude fra kommende læremester.
Normalt når vi mødes til stævner er der jo fuld speed på at komme ud og sejle ”mod” hinanden. Det kan ikke gå hurtigt nok… (heller ikke mht. at komme ind til moleøl).
Tanken med tune up hygge/øvelser er, at få alle både til at gå god højde og fart og at lave nogle øvelser, som flytter vores grænser og øger vores evner og sammenhold.
Seminaret er annonceret på årets kalender på Wayfarer.dk – men jeg ville lige give jer lidt mere info.
Seminaret annonceres mere beskrivende inden længe på Wayfarer.dk.
Hvis det er noget for jer, så send meget gerne en tilkendegivelse til mig inden længe.
 
mvh. Søren Svarre
4025 1122   soeren.svarre@yr.dk

13/01-2011

Udviddelse af HBS Feva flåden

Vi kan allerede i dag melde, at målet er nået!
Jollen vil blive bestilt så vi kan få den på vandet fra sæsonstart!

Tak til vore velvillige sponsorer:

Dansk Sejlunion 2.000 ”til ungdomsarbejde”

Danske Bankfond 12.000 ”tilskud til jolle”

Nordea Fonden 12.000 til ”diverse jolleudstyr”

Esbjerg Havn 9.000 til "indkøb af FEVA jolle"

Se nedenfor


11/01-2011

Arbejde til 'de små grå' i de lange vinteraftener!

Bliv klogere på de regler der gælder og færdigheder der bruges når du færdes på vandet.
Reglerne gælder selvom dit skib ikke er stort, og det er ikke en undskyldning, at "jeg ikke lige havde læst på det"!

Du kan også finde siden under 'Links'

klik her!


10/01-2011

Udviddelse af HBS Feva flåden

Ungdomsafdelingen der for tiden desværre er lidt reduceret er begyndt at se frem på aktiviteterne til foråret. Vi vil kæmpe for at bevare vores status som ”UNGDOMSVENLIG SEJLKLUB”. Vi håber meget på at der kommer nye optimister, flere var ude at være nysgerrige i slutningen af sidste sæson. Vi har endnu ikke gjort at tanker om at tage tiltag til at hverve nye, de kommer erfaringsmæssigt af sig selv.

I stedet har det jo været svært at holde på de gamle, når de begynder at være for store til optimist jollen. I slutningen af sidste sæson blev der kamp om de to FEVA joller. Der var faktisk nok til 4 besætninger.

Det har vist sig, at det tiltag den gamle bestyrelse gjorde for 2 år siden med ”NAT” &  ”DAG” var rigtigt, og rigtigt tænkt af Dansk sejlunion. Vi er overbeviste – vi bør have en til.

Henvendelse til Dansk Sejlunion: Rigtigt mange klubber har FEVA. Rigtigt mange klubber har henvendt sig for at anskaffe flere,  evt. brugte – også HBS. Der sponseres derfor nu, så vi kan erhverve dem ca. 15-20 tusind under listepris dvs. med det løse ca. 35.000,-

Vi har allerede startet på at søge sponsorer, og er godt i gang. Følg med og hjælp os til de sidste kroner:

Til FEVA nr 3 (navn ? - send dit forslag til Nils)

Fra Dansk Sejlunion fik vi gaver ved indvielsen af klubhuset.  En af dem  2.000,- kr. er mærket ”til ungdomsarbejde”, dem sætter vi af til FEVA.

Danske Bankfond 12.000 ”tilskud til jolle”

Nordea Fonden 12.000 til ”diverse jolleudstyr”

Hjælp sponsorudvalget med de sidste kroner, har du en god ide, kontakt dem !

(Det er JES Laursen der er med i sponsorudvalget der har været ansøger til det vi har. Han er tovholder)


09/01-2011

Pinsetur 2011

Der er et seriøst forslag til pinse tur til Mariager Fjord med udgangspunkt fra Mariager Camping - www.mariagercamping.dk

Forslaget vil blive livligt drøftet på havnen de næste par måneder over en kop kaffe eller en øl og lidt citronmåne eller en anden langtidkonserveret sejlerkage.

Gunnar W 3364


09/01-2011

Dette er årets første "nyhed" på denne side.

Jeg håber der må komme mange nyheder til HBS medlemmer efter denne,
selvfølgelig nyt fra bestyrelsen og udvalgene,
men også dine beretninger om aktiviteter, oplevelser og hændelser i klubben!

Vil du se gamle nyheder er der links til tidligere årgange i top og bund på denne side!

Godt Nytår!
webmaster


  21/12-2010

Wayfarer Worlds 2010
Verdensmesterskaberne i England

Der ligger nu en større billedsamling på nettet


16/12-2010

Hvordan så Hjerting ud i 1944 ?
Kig her / Klik her

Thomas&Palle Sennels


15/12-2010
Oprydning på jollepladsen!

Klemme og Paul får en velfortjent kop eftermiddagskaffe i klubhuset efter oprydning på jollepladsen.
Det giver også anledning til en snak med bl.a. formanden og kassereren (på vej ud af billedet). Jeg (webmaster) nåede desværre ikke derud før arbejdet var slut.


09/12-2010

HBS bestyrelsen er konstitueret som følger:

Formand

Bjarne Lindquist

Næstformand

Finn Bojsen

Sekretær

Gitte Engelund

Kasserer

Nils Kragh

 

Jeppe Schmiegelow

 

Glenn Ludvigsen

 

Frederik Chr. Jensen


HBS-nyt 
1999
HBS-nyt
2000
HBS-nyt
2001
HBS-nyt
2002
HBS-nyt
2003
HBS-nyt 2004 HBS-nyt 2005 HBS-nyt
2006
HBS-nyt
2007
HBS-nyt
2008
HBS-nyt
2009
HBS-nyt
2010
               

HO BUGT SEJLKLUB