HO BUGT SEJLKLUB

Sidste nyt 21. december 2001

Læs her hvad der sker i klubben:
Nyhederne ligger udskrevet i klubhuset i Hjerting snarest efter offentliggørelse her.

Link til HBS-nyt 1999 Link til HBS-nyt 2000

21/12-2001

Klargøring af Wayfarer joller.

Sidste vinter blev der nået meget ved en fin indsats af nogle af klubbens seniormedlemmer.

Men der skal også gøres en indsats i denne vinter for at vore klubjoller fremtræder vel vedligeholdt og sikkerhedsmæssigt er iorden.

INDKALDELSE:

Vi begynder tidligt så jollerne er klar i god tid før sæson-start.

Startdato:onsdag den 9 januar kl.18.-

Sted:       Pakhuset på Esbjerg havn.

Opgave:   Gennemgå skrog, rig, sejl og tilbehør og aftale:

               hvad der skal udføres.

               hvem sørger for indkøb.

Jeg håber mange sejlere sammen med seniorsejlerne vil møde talstærkt op den 9 jan. og efterfølgende onsdage.

God Jul og Godt Nytår!
Venlig hilsen Per.


20/12-2001

Webmaster ønsker alle HBS medlemmer
God Jul og Godt Nytår,
samt ønsker for en god og aktiv sæson 2002.


18/11-2001

HBS standeren tages ned efter en sæson med uforglemmelige vejrforhold.

2 herlige opti-sejlere med bølgeblik i øjet nedhalede standeren fra den nye flagstang

Ebbe overrækker Alfred Kaas Mindepokal til vinderen af den størst repræsenterede jolleklasse, som i år var Hobie Cat. Vinder blev mr. Hobie Cat himself: Bruno Malzard.
 Bruno stirrer van(d)tro på sit trofæ. Men også en smule stolt over den meget fortjente hæder og de efterfølgende klapsalver. Tillykke, tillykke!!!

Efter det ceremonielle og gl. Dansk var der så en række arbejdsopgaver som skulle ordnes inden frokost m.m.

Indsendt af Gunnar W 3364


17/11-2001

Til alle medlemmer af HBS og deres familier:

Vi har nu endelig fået en svømmehal stillet til vores rådighed.

Det drejer sig om Vestervangskolens svømmehal, som vi i perioden 18/11-01 – 5/5-02 må benytte hver søndag fra kl 10.00 – 12.00.

Det forventes at børnene altid kommer i følge med voksne.

Vi søger flere livreddere med bassinprøve til at hjælpe med at dække disse formiddage ind.
Kan du hjælpe kontakt da:

Bruno Malzard tlf 75155715.


2/11-2001

GENERALFORSAMLING ENDNU EN GANG!

Det medeles nu at tidspunktet for generalforsamlingen er fastsat til:

ONSDAG 28.11.2001 - kl. 19.30

i klubhuset.

Bestyrelsen.


2/11-2001

Køb & Salg af brugt udstyr.

Som I kan se, er der i kolonnen til venstre kommet et punkt der hedder "Grejbørsen".
Du kan læse mere om det nye tiltag ved at klikke her.

webmaster


1/11-2001

I begyndelsen af efteråret sendte ungdomsafdelingen ca. 75 ansøgninger om sponsorstøtte til indkøb af gode brugte optimistjoller samt evt en ekstra følgebåd.

Til dato har vi modtaget støtte fra:

Vestjysk Bank    kr. 8000,00
Danbor Service  kr. 6000,00
Unibankfonden   kr. 3000,00
West Marine      kr. 1000,00
Esbjerg Fonden  kr. 5000,00

således vi nu er oppe på kr. 23000,00  hvilket giver os en ganske god "platform" at starte næste sæson op på.

Vi siger tak til vore sponsorer.


"Indkøbsudvalget" er Jens Peter Riber og Bjarne Lindquist.


MVH
Hardy


28/10-2001

Følgende er indløbet fra bestyrelsen:

jeg tror at jeg og den øvrige bestyrelse har sovet lidt i timen.

generalforsamlingen er:

           ONSDAG 28.11.01.........
           ----------------------------------------------------------


og ikke en fredag...

PS. der er endnu ikke sat tid på, men det forlyder at det bliver om aftenen!!!


19/10-2001

ZOOM 8 - en ny jolletype for de unge??

En jolletype jeg aldrig før har hørt om. Det skal blive spændende at se om den vil slå igennem til de unge der fortsætter fra Optimistjollen.

LÆS MERE HER


19/10-2001

Webmasters computerproblemer.

Har du efter sommerferien meldt dig til at få en mail når der er opdateret, og du ikke har fået mail denne gang, vil jeg bede dig melde dig til igen, da jeg har haft problemer med maskineriet, og efterfølgende problemer med at få alle adresser med ind igen.

webmaster


14/10-2001

Generalforsamlingen.

Datoen for årets generalforsamling er fastlagt til:

Fredag d. 23/11-2001.

Forkert - skal være onsdag d. 28/11 - 2001

Tidspunkt og officiel indkaldelse følger senere.

Formanden


14/10-2001

Køb & Salg

Gælder kun medlemmer af HBS.

Har du brugt sejlerudstyr du ikke længere bruger, kan du sende mig en mail, så vil jeg forsøgsvis bringe det på en Køb & Salg side.
Tilbuddene vil blive fjernet efter 4 uger, så vi ikke får en side der er fyldt med gamle/ugyldige tilbud.

Giv en kort beskrivelse af det du vil sælge eller købe, og opgiv en forventet pris.
Husk din adresse (post eller/og mail)  og tlf. nr.

webmaster.


12/10-2001

Formanden kundgør:

Lørdag d. 27/10-2001 kl. 10.00 nedhales HBS standeren ved klubhuset i Hjerting.
Efter velkomsten serveres der kaffe og gl. dansk - hårdt oprydningsarbejde - og frokost.
Mød op og få en hyggelig dag sammen med sejlervennerne.

Hardy


07/10-2001

Hvem vil have en Catamaran?

"Jeg har idag, lørdag d. 6.10.01 snakket med formanden for kystsikringsudvalget i Hjerting ang. den oppustelige katamaran, som har henligget på stranden nedenfor jollepladsen siden foråret. Han fortalte, at da der tilsyneladende ikke er nogen ejer, som vil vedstå sig jollen, vil kommunen lade den fjerne jvnf. en eller anden regel om, at både skal være væk fra stranden senest 1.oktober. Han sagde, at hvis nogle medlemmer af HBS kunne være interesseret i jollen kunne de bare tage den. Det mente han ville være bedre end at den ender sine dage på lossepladsen, og det syns jeg han kan have ret i, da joller/katamaraner jo er til at sejle i/på, ik´? MEN interesserede kal være hurtige, da kommunen fjerner den først i næste uge."

Med W-hilsen
Gunnar


18/09-2001

Årets sejlads om Alfred Kaas mindepokal den 15 september 2001 blev en festlig oplevelse i år. Hele 9 både deltog heraf 6 Hobie-Cats og 3 Wayfarere alle med 2 mands besætning. Hobie-Cat besætningerne vidste vist ikke, at det var Alfred Kaas mindepokal de skulle sejle om. De havde aftalt at sejle klubmesterskab den dag, men det blev så til begge dele.

Pokalen blev i sin tid indstiftet af Esbjerg Amatør Sejlklub til minde om en hæderkronet Esbjerg sejler. Ifølge overleveringen skal der sejles om pokalen i den mest udbredte senior jolleklasse i Esbjerg, hvilket så nu er Hobie-Cat 18. Vinderne får ingraveret deres navne på pokalen i hvert fald så længe, der stadig findes ledig plads.

Vejret så ellers noget surt ud fra morgenstunden, men det lysnede omkring kl. 10 ved skippermødets start. Torben Madsen tilbød at være dommer og vi fik aftalt, hvordan bane og startprocedure skulle være og dagens program.

Vejret udviklede sig til noget nær det perfekte til sådan et arrangement, sol og frisk vind (og en enkelt sky og en regnbyge ind imellem). Om formiddagen nåede man to sejladser, så var der dømt frokost. I frokostpausen mente Wayfarersejlerne, at sagen var afgjort for deres vedkommende, så vi blev på land. Hobie sejlerne derimod stævnede ud igen og nåede yderligere to sejladser. Vinden var frisket yderligere op, så der var rigtigt gang i den (enkelte fik sig en badetur). Det hele blev ikke mindre festligt af at også Optimisterne afviklede klubmesterskab.

Resultater Hobie-Cat
(Jeg håber jeg senere får placeringerne i de 4 enkelte sejladser).

Sejlnummer Bådnavn Besætning Samlet placering
99942 No Name Bruno/Poul Erik

1

95141 Den Gule Bjarne/Karin

2

    Thomas/Christian

3

80394 Barbie Jens Peter/Martin

4

    Ivan/Kjeld

5

    Lars/Christian

6

Resultater Wayfarer

Sejlnummer Bådnavn Besætning Placering
1. sejlads
Placering
2. sejlads
Samlet
placering
W 5969 kryds og tWærs Ebbe/Henrik

1

1

1

W 6344 anyWay Vagn/Per N

2

2

2

W 3364 Hawbard Gunnar/Per V

3

3

3

Sejlerhilsen Ebbe


12/09-2001

12. rapport fra bugten.

Onsdagssejlads d. 12.9.01

Dagens sejlads i dag blev en kapsejlads af den mere uformelle slags på den måde, at der blev eksperimenteret med spilersejlads, så alle jolller nu er "fit for fight" og "ship shape" til dyst om Alfred Kaas Mindepokal på lørdag. Der var seks Wayfarerjoller og en enkelt Hobie på vandet.

Atter viste vejret sig fra den flotte side og det blev for, jeg ved ikke hvilken gang, en af de uforglemmelige aftener, som vil blive lagret i hukommelsen og kan tages frem i de lange vinteraftener, hvor vi mødes i pakhuset til vinterens aktiviteter.

Det blev således en aften, hvor der ikke kun blev en enkelt vinder af matchen, men hvor vi alle blev vindere af endnu en dejlig aften med herlige oplevelser sammen med gode sejlervenner :-))

Masser af sejler hilsner

Gunnar


05/09-2001

Denne gang er det så den 11. rapport fra bugten.

Grå skyer er ingen hindring for at sejle kapsejlads. Om det er skyerne eller andre årsager ved jeg ikke, men kun 4 Wayfarer stillede til start i aften. En femte trænede på egen hånd og tre Hobie Cats sejlede en tur uden at deltage i onsdagssejladsen.

Da vi ingen dommer har for tiden, blev vi eninge om at gennemføre sejladsen som en distance sejlads, med "harestart" ud for rampen og mål mellem en jolle og en bøje samme sted. W 1740 RAS startede som hare, og fik feltet af sted i god ro og orden. Kryds og modstrøm til mærket, anduvningen til Varde Å, satte hurtigt placeringerne på plads. Der skete da heller ingen ændringer på turen, kun øgedes afstanden mellem bådene, specielt da man efter at have rundet mærket fik medstrøm og dermed kunne øge det forspring man havde etableret.

Wayfarer

Besætning Navn Nr. Plac.
Ebbe + Henrik Kryds og Twærs W5969 1
Jens + Thorkild Ras W1740 2
Gunnar + Per V Hawbard W3364 3
Vagn + Per N + Arne AnyWay W6344 4

W 1740 RAS

Jeg har været for hurtigt ude med at skrive om aftenens sejladser, derfor følgende der er indløbet (herligt at nogen gider skrive!!!)

 

Onsdagssejlads d. 5.9.01

Mens det meste af nationen så det danske landshold vinde over Bulgarien og nærme sig deltagelse i VM med hastige skridt, drog en håndfuld gæve Hobiesejlere og en håndfuld ligeså gæve Wayfarersejlere ud i den ugentlige kappestrid om, hvem som sejler hurtigst.

I mangel af en dommer med båd, horn og bøjer blev aftenens sejlads for Wayfarernes vedkommende en distancesejlads ind i bugten, hvor det første mærke (kompasmærke, syd). Starten foregik som harestart, hvor RAS var haren. Et udmærket alternativ, når det ikke kan være anderledes.

Mærket virker som en slags anduvningsbøje til løbet ind til Varde Å. Der skulle krydses mange gange i den modgående strøm og holdes skarp udkig efter bøjen, som er vanskelig at se mod den mørke skov i horisonten. Endnu engang blev aftenens sejlads gennemført i flot sejlervejr med passende vind og godt højvande. Vinden sprang lidt omkring og efterhånden som vandet løb ud måtte vi da også røre nogle af muslingebankerne lidt.

I mangel af Claus´ herlige indsats som dommer her i foråret må vi lige finde på noget som erstatning for det. Vi kunne evt. skiftes til tørnen i dommerbåden. Det er nemmere med en dommerbåd, når bøjer og lignende skal ud og banen skal lægges.

En stor tak til Claus for din indsats i dommerbåden.

Med sejlerhilsen

Gunnar


30/08-2001

Se de første billeder fra Idrætsnatten 2001


30/08-2001

DET ER NU VEDTAGET AT KLUBMESTERSKABET FINDER STED

LØRDAG 15. SEPTEMBER 2001   KL. 13.00

TRADITIONEN TRO SER PROGRAMMET NOGENLUNDE SÅDAN UD:

* SKIPPERMØDE KL. 13.00 HVOR VI KORT EFTER STARTER KAPSEJLADSERNE
* EFTER ENDT KAPSEJLADS ER DET SÅ FORÆLDRENES TUR TIL AT OVERTAGE OPTIMISTJOLLERNE OG VISE DERES BØRN "HVOR KLOGE FORÆLDRENE PÅ LAND ER".
* EFTER ENDT FORÆLDRESEJLADS SLÅR VI TIDEN IHJEL MED LIDT PÅ LAND SOCIALT SAMVÆR - MED UNDTAGELSE AF DE FORÆLDRE DER ER BLEVET VÅDE (OG DET ER DER ALTID NOGLE DER BLIVER).
* NÅR SÅ DE "MIDLERTIDIGE FRAVÆRENDE FORÆLDRE" ER RETURNERET SÅ ER DER FÆLLESSPISNING (NOGET MED GRILL + TAG SELV MED OSV.) OG DET ENDER SIKKERT MED AT PER GRUMSEN GIVER DEN PÅ GUITAR OG MED SANGE, SOM NOGEN GANGE BYDER PÅ AT BØRNENE HAR BEDST AF AT NYDE BÅLET VI TÆNDER UDEN FOR. (SPØG TIL SIDE - SÅ SLEMT ER DET HELLER IKKE).    KJELD (HUSK MED JYSK J) VIL SIKKERT OGSÅ STØTTE OP MED SPIL PÅ SKEER!!

NÆRMERE PROGRAM FØLGER SENERE, MEN SÆT ALLEREDE NU KRYDS I LØRDAGEN (OG SØNDAG FORMIDDAG)..

MVH
HARDY

NB:  VI SAMLER IND TIL DIVERSE PRÆMIER HOS "DEM VI KENDER"...    KENDER I OGSÅ NOGLE RUNDHÅNDEDE FIRMAER, PERSONER O.L. SÅ SPØRG DEM ENDELIG AD.   VI SKAL GERNE HAVE MANGE PRÆMIER TIL ALLE SEJLERE...


29/08-2001

11. rapport fra Bugten – eller hvor langt vi efterhånden er nået:
Det er altså kun nr. 10!
(webmaster)

Hold da op – det var jo næsten helt som i Sjælland rundt med alle de både!

3 startende Hobier, 8 Wayfarer + 2-3 på tursejlads. Jo om ik’ der igen var trængsel på rampen i aften. Tursejlerne drog nordenpå, vi andre drog ned mod hotellet, hvor startlinien blev udlagt.

På grund af det faldende vand og den svage vind blev aftenens bane af den korte slags.

Dermed nåede vi 3 dejlige sejladser, hvoraf den sidste blev truttet af, lige da solen forsvandt bag skoven i Ho. Det var simpelthen mesterligt tilpasset af sejlerne!

Resultatet af aftenens 3 sejladser blev:

Hobier:

Besætning Navn Nummer       plac.
Jens Peter & Karin Barbie 80394 1 3 3 1
Thomas & Christian Pretty Woman 99229 3 1 2 2
Poul Erik & Pernille . 51 2 2 3 3

Wayfarer:

Ole & Hans Salome W4566 1 1 1 1
Ernst MyWay W5942 2 2 4 2
Ebbe Kryds & Tværs W5969 3 3 3 3
Finn & Arne . W4262 5 4 2 4
Poul Varde Lambada W4924 6 6 5 5
Jens Ras W1740 4 5 ej s 6
Gunnar + Per Hawbard W3364 7 7 6 7
Vagn AnyWay W6344 8 8 7 8
 • og med denne dejlige aften takker undertegnede sejlerne for mange fornøjelige timer om onsdagen. Som nogle måske husker, havde jeg kun tegnet mig som starter/måltager i forsæsonen, og nu presser andre aftaler på for efteråret.

Jeg håber, den gode tilslutning til sejladserne må fortsætte, og at vejret må være med jer alle i de resterende sejladser – vi ses på pladsen; blot ik’ onsdage!

Claus Danielsen

Tak Claus!

Fra sejlerne skal der lyde en tak til Claus for det uegennyttige arbejde han har gjort for at vi andre har kunnet sejle kapsejlads. Det er skønt når der blandt vore medlemmer er nogen der frivilligt melder sig til den type jobs, det er af uvurderlig betydning for klubben og det liv der gerne skal være sådanne steder.

på sejlernes vegne, W 1740  RAS

Ny dommer?

Derefter står vi så uden dommer! - Kunne du tænke dig at være med blandt gode kammerater,hører vi gerne fra dig.

Ebbe Kildsgaard: Kildsgaa@post10.tele.dk - tlf.: 7517 9199

eller Jens Konge: jenskonge@wayfarer.dk - tlf.: 7512 1646


27/08-2001

Fra Jørgen har vi fået:

Grillaften på Langli

Vi var to både til den årlige grillaften på langli, Ebbe med familie og undertegnede med familie.
På trods af det fremmødte antal både, sejlede vi til Langli i en let vind og en del varmedis. Langli var kun svag i horisonten, men med et godt udkik ankom vi til langli, hvor der kom gang i grilningen.
På trods af den megen varmedis var der som sædvanligt dejligt på langli.
Efter maden var det tid til at få samlet årets høst af lyng. Det blev dog en kort tur, da de to skippere var bekymrede for vejrets udvikling. Det blev mere og mere vindstille og solen gik hastigt ned over øen. Aftensbordet blev afrigget og jollerne klargjort, nu ventede vi kun på lyng samlerene. Med
besætningen ombord blev der sat kurs mod Hjerting, det blev en helt stille sejlads hvor vi nærmest drev til Hjerting. Stilheden bled dog brudt af svage toner fra Ho fåremarked.
Ebbe fik sat sin spiler, og kom derfor 11 minutter før til Hjerting.

W 5144 Jørgen

JJ_
Opankret i varmedisen ved Langli.


Grill-middag på Langli


24/08-2001

Ebbe skriver:

Husk grillaften på Langli
lørdag den 25. august 2001


17/08-2001

IDRÆTSNATTEN 2001.

 Som bekendt løber idrætsnatten af stablen
fredag den 31. august 2001 fra kl. 18.30 til 02.00.

Ho Bugt Sejlklub er også tilmeldt som aktiv aktør til dette arrangement.

Vi har sammen med Esbjerg Surfklub fået tildelt en "stadeplads" ved kajen i fiskerihavnen (skråt over for vor "vinterplads") hvor vi skal udstille og "markedsføre" vore jolletyper: Wayfarer, Hobiecats og Optimistjoller.

Vi skal også lave lidt sejlads samt opvisning (kæntringsøvelse) med en eller flere af vore optimistjoller.

Jesper Bank skal sejle kapsejlads mod Jens Als (handicapsejler) – begge OL guldvindere.

I denne forbindelse har HBS meldt sig til at være "tovholder" ifm udsmykning af deres joller samt udlægning af bane. Til denne del har Jens Peter Riber (optimistforældre samt træner) meldt sig på banen som tovholder.

Denne kapsejlads finder sted fra kl. 20.45 til 21.00.

Efter kapsejladsen vil Jesper Bank og Jens Als give autografer og til dette skal HBS også sørge for "behørig" møblement (havestole + bord) – evt parasol e.l. Autograferne "uddeles" ved vor udstilling på kajen.

Af hensyn til yderligere tilrettelæggelse af dette arrangement søges en tovholder fra hhv Wayfarer samt Hobiecats. Der afholdes snarligt et afsluttende møde med Esbjerg I.F. samt øvrige deltagere i fiskerihavnen for at få styr på de sidste ting.

Jeg vil derfor foreslå at alle HBS "tovholdere" deltager i dette møde og kort herefter aftaler hvordan vi endeligt griber hele sagen an.

Der er brochurer i klubhuset omkring Idrætsnatten.

For yderligere information samt tilmeldinger:

75 11 53 18 eller 40 25 33 07 eller h.h.jorgensen@mail.tele.dk

Med venlig hilsen

Hardy Jørgensen


17/08-2001

9. Rapport fra bugten

 Ved onsdagssejladsernes officielle start efter ferien den 8. august var en lille flok mødt op. Imidlertid blæste der en halv pelikan og vandet stod helt oppe ved stenkastningen så  beslutningen var let: Sejladsen er aflyst. Dernæst overgik man til sidste punkt på dagsordenen, en kop øl eller kaffe og den sædvanlige hyggesnak.

 Den 15 august var det en helt anden sag, den skønneste sommeraften i mands minde, fin vind fra sydøst. 5 Wayfarere var mødt op til start, der sås også en enkelt Hobie Cat, som dog holdt sig væk fra startområdet. Desværre var Claus syg, så vi måtte klare os uden dommer. Det gik udmærket, ved fælles hjælp fik vi lagt en bane ud med et godt lagt opkryds i modstrøm. Vindspring var der også, så det var med at regne rigtigt ud, hvor man skulle placere sig, hvornår man skulle vende o.s.v.

 Ebbe og Henrik havde megafonen (råberen) med i båden og afgav de nødvendige lydsignaler i startproceduren. Signal flagene måtte vi undvære, men det gik rimeligt, alle fik da startet nogenlunde på samme tid.

 To sejladser blev gennemført, hver sejlads tog ca. en time. Hyggesnakken efter sejladserne fandt sted på jollepladsen. I den lune aften var der ingen, der skulle i læ i klubhuset.

 Resultater

Sejl-
nummer
Bådnavn Besætning Placering
1. sejlads
Placering
2. sejlads
Samlet placering
W 5466 Salome Ole + Hans 1 1 1
W 5969 kryds og tWærs Ebbe + Henrik 2 2 2
W 4262   Finn + Per 4 3 3
W 6344 anyWay Vagn + Per N 3 4 4
W 3364 Hawbard Gunnar+Per V 5 5 5

 NB! Ved pointlighed tæller sidste sejlads ifølge gammel tradition i klubben.

 Venlig hilsen Ebbe

(Resultatopdatering følger senere - JK)


31/07-2001

Resultater fra onsdagssejladser.

Ved en beklagelig fejl, havde jeg glemt at få resultaterne fra onsdag d. 16. maj med i udregningerne.

Fejlen er  rettet så resultaterne skulle være de rigtige nu.

Jeg hører gerne komentarer hvis du finder fejl i listerne.

Jens Konge


17/07-2001

Sejlerskolen:

Mandag d. 30. juli 2001 kl. 18.00 er ferien forbi og sejlerskolens Wayfarer aktiviteter går atter igang.

Vel mødt - Per Allerød


17/07-2001

DS-DM for Wayfarer:

Svendborg Sunds Sejlklub har afholdt DS-DM for Wayfarer.

Ho Bugt Sejlklub havde fire både med ved stævnet der var utrolig flot styret og begunstiget af lækkert sejlervejr med både svag, mellem og kraftig vind.

Se resultaterne på www.wayfarer.dk

W 1740 RAS


27/06-2001

8. rapport fra Bugten:

Sidste tur før ferien – blev faktisk ingen kapsejlads!!!

Vejret var bare helt perfekt; men desværre var kun 1 af hver klar til start, som derfor ik’ ble’ til noget. I stedet drog vi på hyggetur "ad byen til".

Derfor ingen sejladspoints denne aften; men til gengæld fremmødepoints til begge.

Da Lars nu er hjemvendt til staden, fik vi sandelig også FIE på vandet – det var faktisk en helt ny fornemmelse; men ikke dårligt. Og Klemme nåede også at få prøvet sine nye sejl – de trækker godt.

Grundet Webmasters ferieafvikling vil dette jo nok først blive offentliggjort efter ferien; men alle "deltagerne" er jo allerede bekendte med kendelsen, så det går jo nok alligevel!

Resultatet af aftenens fremmøder blev:

Finn & Per – "No name" – W4262 Mødt
Bruno & Stiig – "No Name" – 99.942 Mødt

 • Tak for en dejlig aften – og så ellers go’ sommer til alle, vi ses senest 8. august til en ny omgang!!!

 Claus Danielsen


20/06-2001

7. rapport fra Bugten:

Ak ja – ak ja!

Så fik vi også prøvet det.

Selv om det var rigtig Hobievejr (eller netop derfor) "gik der snak" i sejladserne.

Snakken gik mest på, om det blæste over 10 m/sek eller ej, så det endte såmænd med, at dommeren skar igennem og dømte KLUBHUS til alle.

Derfor ingen sejladspoints denne aften; men til gengæld fremmødepoints til alle.

Grundet Webmasters ferieafvikling vil dette jo nok først blive offentliggjort efter ferien; men alle "deltagerne" er jo allerede bekendte med kendelsen, så det går jo nok alligevel!

Resultatet af aftenens fremmøder blev:

Ebbe & Henrik – "Kryds & Tværs" – W5969 Mødt
Vagn / Per N – "AnyWay" – W6344 Mødt
Egon & Per V– "Laksen" – W3364 Mødt
Thomas & Christian – "No name" – 99.292 Mødt
Frederik & Kasper – "Flit" – 103.282 Mødt

Tak for kaffe

 • De af os som endnu ik’ er taget på ferie ses næste onsdag, som jo er sidste sejlads før ferien.

Claus Danielsen


17/06-2001

Distancekapsejlads, Hjerting - Nordby - Retur.

Tre besætninger mødte på bådpladsen i det mest ideelle vejr man kan tænke sig til klubbens årlige distancesejlads, der traditionen tro gik til Fanø Lysbådehavn.
Kort efter skippermødet kl. 9 gik starten direkte fra stranden, og efter en god times problemfri sejlads i sløret solskin, med vinden agten for tværs, løb bådene tæt efter hinanden ind over mållinien der var havneindløbet til lystbådehavnen på Fanø. Da vi var tidligt på færde, slentrede vi en tur gennem byen inden vi ved 12-tiden indtog den medbragte frokost ved Fanø Sejlklubs hus.
Efter frokost sejlede vi en tur over til Esbjerg Søsports havn i 2. bassin, og lod starten på den hjemadgående etape gå herfra. Stadig fint vejr med halvvind gav igen en pragtfuld sejltur hjem til Hjerting.
Vel hjemme uddelte Ebbe præmierne, en øl til hver så ingen blev snydt, og vi fik en hyggesnak med de sædvanlige drillerier mellem besætningerne der hører til en sådan sejlads.

Alt i alt en dejlig dag på vandet, ærgerligt blot for de sejlere der gik glip af turen i det ideelle vejr.
W 1740 RAS

Link til resultater


13/06-2001

6. rapport fra Bugten:

Jov – jov, om ikke der var noget at tale om!

Det var en noget spøjs aften. Et (næsten) rent Wayfarerfelt, stigende vand & mere luft end hidtil – var alt sammen årsag til at prøve med en lidt længere baneudlægning til aftenens 3 afviklede sejladser.

Stakkels Thomas & Christian måtte som det eneste opstillede Hobie-hold se sig henvist til udelukkende at opnå points for fremmøde. Heldigvis kom Jes lige forbi for at tage sig en tur i Laser’en. Hurtigt fik Thomas forklaret Jes, at det var meget mere spændende at sejle Hobie med Christian – så Vupti, havde de byttet joller og Thomas deltog i de 2 første sejladser sammen med Wayfarerne i den lånte Laser.

Det gik faktisk helt fint, og hovedparten af Wayfarerne måtte se sig distanceret af den hurtige eenmandsjolle. Desværre sku’ Jes tidligt hjem, så mellem 2. & 3. sejlads nåede de lige at bytte jollerne "tilbage", og fik derefter vist, hvor hurtigt man sejler Hobien rundt på en 3-kantbane i god luft – SÅDAN, godt gået!

Ellers stillede 7 Wayfarer til start. Efter dommeren bl.a. måtte opleve, at blive overfaldet bagfra af baneflaget, kom sejladserne lidt efter lidt igang.

Trods det, at ikke mindre end 4 af de startende sejlede single, fik vi sejladser med meget tætte starter og lige så tætte måltagninger. En enkelt mærkeberøring, belønnede sejleren af sig selv med den obligatoriske 360’er.

Efter sejladserne var der fuldt blus på hyggen i huset, Henrik havde bagt banankage (den var lun endnu – MUMS!), Ras gav Gl. Dansk (havde lige haft allersidste arbejdsdag) & Peter Johnsen kom med en ramme Faxe-fad (på vandet første gang i sin jolle) – såeee deeet!!!! – tak og til lykke til alle!

Bemærk:

Grundet Webmasters ferieafvikling vil resultaterne af de sidste 2 onsdagssejladser først blive offentliggjort efter ferien; men så har I jo lidt at tænke over så længe!

Og husk så lige:

Der er distancesejlads på søndag.

 • Skippermøde på pladsen kl. 09.00.
 • Interesserede ringer til Ebbe på tlf. 7517 9199 senest lørdag aften ved spisetid.

 

Resultatet af aftenens 3 sejladser blev:

Thomas & Christian – "Flit" – 103.339 mødt mødt mødt

Ebbe & Henrik "Kryds & Tværs" W5969 2 1 1
Ole / single "Salome" W5466 1 2 2
Poul Varde / single "Lambada" W4924 3 3 3
Vagn / Per "AnyWay" W6344 4 5 5
Jens / single "Ras" W1740 5 7 4
Gunnar & Per "Hawbard" W3364 6 4 7
Egon / single "Yellow Submarine W6300 7 6 6
(Resultatudregningen når ikke at blive klar i aften - følger senere - webmaster).

Tak for i aften

 • vi ses næste onsdag, som jo er næstsidste sejlads før ferien.

Claus Danielsen


06/06-2001

5. rapport fra Bugten:

Det tegnede noget jamsk!

Overskyet, køligt, faldende vand – og da vi gik på vandet, kom regnen (om end det kun ble’ nogle få dråber).

Aftenen havde lokket ikke mindre 6 Wayfarer og 4 Hobier på vandet, simpelthen en dejlig rekord, som denne aften oven i købet medførte 2 mand i dommerbåden – HERLIGT!

Første startprocedure gik planmæssigt fra kl. 18.45; MEN Ak – Hobierne havde vist for travlt med for meget "unødig snak" og missede totalt deres start. Ik’ een eneste var på plads, da starten lød. I stedet kom de lallende og spurgte: "Hvor lang tid har vi igen?". Da de blev oplyst om, deres start faktisk var gået for over 2 ½ minut siden, insisterede de alle på omstart. Den gik så denne gang; MEN herefter er det bare med at passe tiden og komme af sted!!!!!

Det ka’ meget nemt gi’ problemer, hvis Hobierne er i gang med at runde bundmærket, samtidig med Wayfarerne er på vej i mål.

Ellers virkede det som om, den kraftige udadgående strøm, i aften, lagde en heftig dæmper på alles vilje til at komme tæt på linien. I hvert tilfælde holdt både Wayfarer & Hobier sig pænt bag stregen, så de hektiske og hurtige starter, vi ellers ofte har oplevet de seneste onsdage, så vi ingen af denne aften.

Samtidig bidrog strømmen til, at dommerbåden lå med hækken til banen, så også ankertovet havde en rolig aften! Taktikken med at luffe hverandre over mærkerne, blev dog også afprøvet af begge jolletyper flere gange i aftenens løb med mere eller mindre held.

En enkelt tyvstart oplevede vi dog, og da den idømte 360’er ik’ blev udført (en 270’er sidst på banen tæller ik’. Straffen ska’ ta’es strax og den ska’ hele vejen rundt!), er jollen "disket" af 1. sejlads.

Da vinden kørte lidt rundt, blev vi nødt til at rette linien lidt op inden aftenens 3 sejlads. Det havde været på tale også at flytte topmærket; men "man" enedes dog om at lade dette ligge. Af hensyn til dommernes velbefindende afvikledes kun 3 sejladser, hvilket vist egentlig også passede de fleste af deltagerne helt fint.

Et stort TIL LYKKE til Poul V med din allerførste 1. plads, synd det lige netop friskede så meget op, at de andre fik større fordel af at være 2 i jollerne!

Efter sejladserne talte vi – igen – om pointsystemet. Jens Konge havde et udkast med, og lovede, på hjemmesiden, at fortælle nærmere om såvel systemet som bonuspoint for fremmøde. De interesserede kan læse nærmere under linket her på siden!
(Jeg skal lige nå at skrive det, men det følger snarest! jens konge).

Resultatet af aftenens 3 sejladser blev:

Tak for i aften

– vi ses næste onsdag

Claus Danielsen


31/05-2001

4. rapport fra Bugten:

Hvem sku’ nu lige ha’ troet det!

Efter nogle dage med kraftig blæst, løjede vinden pludselig i løbet af eftermiddagen. Og hen på aftenen, ble’ det faktisk rigtig godt vejr.

Denne onsdag stillede 4 Hobier og 5 Wayfarer til start, desuden var 2 Wayfarer tidligere draget på hyggetur, så – jo der var mange joller på vandet.

Efter flere gange at have talt om de nye startprocedurer, besluttedes det under skippermødet at forsøge os med i aften. I guder for et besvær!!!!

Man starter således:
Baneflaget sættes, når dommerbåden er klar.
5 minutters Varselssignal + et flag (vi brugte, hva’ der lige var for hånden - A)
4 minutters Klarsignal + 1 flag (vi brugte det sædvanlige orange startflag - B)
1 minuts signal + flag B nedtages
Startsignal + flag A nedtages.

Wayfarernes startsignal er så Hobiernes 4 minutters klarsignal (op med begge flag igen i en hulens fart, mens man også lige ska’ kigge på stopuret, trutte i hornet, pille flaget ned og se om der er tyvstarter!)

Herefter får Hobierne så 1 minuts signal + flag B nedtages
Startsignal + flag A nedtages.

Syn’s I, det lyder indviklet, så er det nok ik’ helt forkert; men efter aftenens starter og den efterfølgende kaffe i klubhuset, faldt tingene vist nogenlunde på plads. Vi fortsætter med proceduren fremover, da den er gældende "ude i verden".

Bortset fra den hektiske aktivitet på dommerbåden, blev der også "gået til den" blandt deltagerne.

Især Hobierne er ved at skærpe tonen i starterne, hornets trut er knapt klinget ud, før alle er over stregen. I aften klarede alle om mærkerundingerne med begge pontoner på samme side – om end vi også oplevede at se mærkerne trille hen langs pontonen på et par stykker. Det blev naturligvis strax belønnet på sædvanlig vis. Det samme blev en påsejling af dommerbådens ankertov. Ligeledes måtte en enkelt rundt i starten, da han blev presset ud over styrbord mærke af konkurrenterne.

Blandt Wayfarerne gik chikanerne vist mest på at luffe hverandre ud over målstregen – godt hjulpet af det stigende tidevand. En enkelt formåede endog under rundingen af bundmærket, at flytte dette hen til dommerbåden, så denne måtte benyttes som bundmærke for de efterfølgende joller. Ny mållinie måtte jo så i al hast rettes til, inden de første joller sku’ måltages.

HUSK i øvrigt lige:

 • Der på søndag er Barometersejlads. Start fra jollepladsen kl. 10.00
  Alt afhængig af de fremmødte, vil der bli’e "fundet på noget"
  – kontakt evt. Ebbe fredag aften på tlf. 7517 9199
  men da naturligvis hellere i løbet af lørdagen, end slet ik’!!!

Resultatet af aftenens 4 sejladser. (klik)

Tak for en spændende aften

– vandet er for øvrigt nu allerede lunt, så I andre ka’ også godt komme frem fra vinterhiet!

Claus Danielsen


16/05-2001

3. rapport fra Bugten:

En lidt kølig aften i starten!

Jo, også denne gang var der brug for den lange startlinie. 4 Hobier & 5 Wayfarer var mere eller mindre klar, da 1. varsel gik.

Ikke alle var kommet lige tidligt, så for nemheds skyld, tog vi lige endnu et hold starter med den gamle startprocedure. Efter en lettere kaotisk 1. start – bl.a. med en hurtig justering/opretning af startlinien midt i Wayfarernes 3 minutter – fik sejlerne fod på tiden i 2. start. Alle kom fint og hurtigt til linien, en enkelt Hobie L I D T for hurtigt, hvilket strax ble’ belønnet med en flot 360’er. I 3. start var det en af Wayfarerne, som lige måtte en tur rundt; men heldigvis tog begge besætningerne runderne med godt humør – går den, så går den, og det gjorde den altså ik’ denne gang.

Efter 3 sejladser mente "de gamle", det måtte være nok for i dag, da kaffen ellers ville bli’e alt for kold. Hobierne tog lige en ny hurtig x-tra start med kun 3 min. varsel og 1 minut til start. Derfor var der god spredning på rampen til ophalingen i aften.

Aftenens sejladser ble’ de første, hvor de 2 jolletyper blev måltaget individuelt, og det fungerede fint. Når Hobierne så også bli’r enige om, hva’ vej mållinien ska’ passeres og samtidig får øvet sig lidt i at passere mærkerne med begge skrog på samme side af bøjen i stedet for hen over den, ska’ det hele såmænd nok gå alt sammen!

Grundet køligheden, mødtes vi alle efter afrigning i klubhuset til den traditionelle pils og kaffe, vi skiltes igen ved 21.30-tiden.

Der ble’ udtrykt ønske om, at første start – så vidt muligt går kl. 18.45 (6 minutter varsel), et ønske som naturligvis vil bli’e søgt efterlevet fremover. Der satses så samtidig på at afvikle min. 3 og helst 4 sejladser, inden kl. 20.45

Samtidig diskuteredes et pointsystem. Problemet er, der helst – i modsætning til normale pointsystemer – også ska’ tilgodeses fremmøde og deltagelse. Til et relevant system er fundet, vil vi holde os til at offentliggøre placeringerne, som så på et senere tidspunkt omregnet til points.

HUSK i øvrigt også lige:

 • Så er det jo på onsdag den 23. maj der efterlyses en afløser som starter / måltager,
  til nu har ingen reageret, så tjansen er stadig ledig.
  Kontakt Bjarne på tlf. 7613 1253 for evt. at høre nærmere.
 • Fanø rundt på lørdag – afgang fra jollepladsen kl. senest 08.30
  – kontakt evt. Ebbe fredag aften på tlf. 7517 9199
 • Båddåb af Hobierne "Flit" & "Flot" lørdag kl. 13.00
  – se tidligere meddelelse andetsteds på hjemmesiden
 • Hobiernes træf på bugten i weekenden
  – se tidligere meddelelse andetsteds på hjemmesiden
 • Ernst ik’ kommer på banen mere i forsæsonen grundet bortrejse
  – go’ tur, mange vil sikkert benytte sig af fraværet, så der bli’r noget at indhente i eftersommeren!
 Resultatet af aftenens 3 / 4 sejladser blev: 1. 2. 3. 4.
Wayfarer
Ernst & Ras My Way W5942 1 1 1 -
Ebbe & Henrik Kryds & Twærs W5969 2 2 2 -
Poul Varde & Vagn Lambada W4924 3 4 4 -
Gunnar & Per Hawbard W3364 4 5 5 -
Per A & Per N Yellow Submarine W6300 5 3 3 -
Hobie Cat
Thomas & Bjarne Flot 103339 2 2 2 1
Erik Nag & Nicholas No name 97434 3 3 4 -
Frederik & Kasper Flit 103282 - 4 3 -
Bruno & ??? No Name 99942 1 1 1 2
Go’ vind "derude" næste onsdag

– hvor jeg altså desværre er forhindret

Claus Danielsen


11/05-2001

Almindelig Rengøring i klubhuset, alle medlemmer.

Det er nu muligt at deltage i denne aktivitet. Timelding er let, skriv dig på listen i klubhuset.

Hvad skal jeg gøre?
1. Feje og vaske gulv i salen, køkkenet, omklædning og toilet.
2. Borde, stole og bænke tørres af.
3. Toilet rengøres.
4. Opvaskemaskine tømmes.
5. Terrassen fejes og havemøbler tørres af.
6. Almindelig oprydning.

Rengøringsmidler er i klubhuset. Er der spørgsmål, kontakt Bjarne Lindquist 76131253.

Uge: Periode: Navn: Udført:
19 7 maj...13 maj.
20 14 maj...20 maj.
21 21 maj ...27 maj.
22 28 maj...3 jun.
23 4 jun...10 jun.
24 11 jun...17 jun.
25 18 jun...24 jun.
26 25 jun...1 jul.
27 2 jul...8 jul.
28 9 jul...15 jul.
29 16 jul...22 jul.
30 23 jul...29 jul.
31 30 jul...5 aug.
32 6 aug...12 aug.
33 13 aug...19 aug.
34 20 aug...26 aug.
35 27 aug...2 sep.
36 3 sep...9 sep.
37 10 sep...16 sep.
38 17 sep...23 sep.
39 24 sep...30 sep.
40 1 okt...7 okt.
41 8 okt...14 okt.
42 15 okt...21 okt.
43 22 okt...28 okt.
Sommertid ender 28 okotber.

10/05-2001

2. rapport fra Bugten:

Nøj for en dejlig aften!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jo, denne gang var der brug for at forlænge startlinien. Med over en fordobling af både fra sidste onsdags startende var der ved 1. start rigtig lagt op til tant og fjas - 5 Hobier & 4 Wayfare vogtede på hverandre, inden deres respektive starter gik.

Som sidste onsdag startede vi med 6 minutter varsel for Wayfarerne, derefter 3 minutter og deres start var så 3 minutter for Hobierne. Også i aften var sejladserne præget af den lette vind; men da banen denne gang var lidt længere (og lidt mere skæv!), var der større spredning i måltagningen.

Vi nåede 3 starter, da ikke alle var startklare kl. 19.00, men med lidt velvillig tålmodighed blandt de øvrige startende, fik vi alle med bag linien, da 6 minutter gik. Desuden gik det vist ikke helt op for nogle, at vandet havde vendt mellem 1. & 2. start, så nogle kom lidt vel langt østpå under krydsbenet mod topmærket.

Med det kraftigt stigende deltagerantal af såvel Hobier som Wayfarer vil vi fremover måltage som 2 løb. Derfor er resultaterne fra sidste onsdag og i aften ændret, så det fremgår af resultatlisten, hvordan placeringerne er for Hobie hhv. Wayfarer.

Efter afrigning mødtes vi alle på bænken på jollepladsen, da vi ik’ ku’ nænne at lade solen gå ned helt selv, efter eget valg ble’ der nydt kølig pils eller varm kaffe, inden vi ved 21.45-tiden skiltes.

Endnu har ingen reflekteret på efterlysningen af en afløser som starter / måltager til den 23. maj, så prøv nu lige at kigge i kalenderen. Det ku’ jo være, der lige var en mulighed for at komme ud og få lidt frisk luft!

Kontakt venligst Ernst på tlf. 7513 1215, Ebbe på tlf. 7517 9199 eller Bjarne på tlf. 7613 1253 for at høre nærmere.

Der satses fortsat på, at første start går kl. 18.45 (6 minutter varsel) og der så afvikles så mange sejladser som muligt. Kapsejladsudvalget har varslet, at der fra førstkommende onsdag sejles efter de nye startprocedurer med forkortede tider, prøv derfor at komme i god tid, så vi lige ka’ bli’e enige om, hva’ som ska’ ske’!

Resultatet af aftenens 3 sejladser blev: 1. start 2. start 3. start
W5942 Ernst & Ras "My Way" 4 4 1
W5969 Ebbe & Henrik "Kryds & Tværs" 5 6 2
W4924 Poul Varde & Per "Lambada" 6 5 3
W3364 Gunnar & Per "Hawbard" 7 7 4
95141 Bjarne & Karin "Den gule" 2 2 7
80394 Jens Peter & Hans Henrik "Barbie" 1 1 6
103282 Frederik & Kasper "Flit" 3 3 5
99942 Bruno & Stiig "No Name" 8 - -
103339 Thomas & Lasse "Flot" - - -
På gensyn "derude" næste onsdag

Claus Danielsen


07/05-2001

Klubben har d. 03.05.01. sendt nedenstående til følgende fire sponsorer:

Claus Sørensen´s Fond
Lida & Oskar Nielsen´s Fond
Tuborgfonden
Esbjerg Kommune - Folkeoplysningen

-----------------------------------
Vedr båddåd af 2 stk Hobie Cat joller i Ho Bugt Sejlklub.

Med støtte fra blandt andet Dem, er det lykkedes for Ho Bugt Sejlklub at indkøbe 2 stk Hobie Cat joller. Begge joller er nu rigget til og allerede taget i brug af vore unge sejlere.

I weekenden lørdag 19. maj og søndag 20. maj afholder Ho Bugt Sejlklub et stævne for Hobie Cat´s, hvortil også andre danske klubber er inviteret. Blandt andet vil de danske mestre fra Århus også deltage. Vi forventer som et minimum at "fylde" Ho Bugt´s vande med minimum 15 joller.

Vi vil derfor benytte denne aktive weekend til også at afholde båddåb for begge joller.

Båddåben vil finde sted: Lørdag, 19.maj kl. 13.00 på jollepladsen ved Ho Bugt Sejlklub, Sanatorievej, Hjerting ved Esbjerg.

Vi vil hermed gerne invitere Dem til denne festlige begivenhed hvor vi også vil byde på lidt til ganen.

Med venlig hilsen

Ho Bugt Sejlklub

Hardy Jørgensen
--------------------------------------

Mød op og vær med til at festliggøre dåben.


06/05-2001

Til alle medlemmer med joller på jollepladsen.

Fredag var jeg på jollepladsen. Der var en forfærdelig larm af fald på 8 - 10 joller (både Wayfarer og Hobie) der hamrede mod masterne.

Jeg fik løsnet de alt for stramme fald, og der bredte sig en stilhed på pladsen. Kort tid efter kom en af vore naboer ned og klagede over den støj der var fra vores joller.

Der skal derfor lyde en opfordring til alle, om at huske at slække ud på alle fald således at de ikke hamrer mod masten.

Hvis du hører et fald stå og hamre mod en mast, så opfordres du til at gøre noget ved det, således at vore naboer kan være i fred i deres haver og huse.

Med sejler hilsen

W 5144 Jørgen


02/05-2001

1. rapport fra Bugten:

Ja, så er denne sæsons onsdagssejladser allerede startet!

Onsdag, den 2. maj stod en tapper lille skare sejlere ud fra stranden for at bevæge sig rundt på den – til lejligheden – udlagte 3-kantbane. Lad det være sagt med det samme: "Der er altså stadig ledige pladser ved startlinien, som jo kan forlænges efter behov!"

Vi nåede, trods den meget lette vind, at afvikle 4 sejladser med 2 Wayfarer & 2 Hobie 16’er. Systemet med at Hobierne starter 3 minutter efter Wayfarerne, passede i aften fint, da alle kom i mål næsten samtidig.

Efter afrigning mødtes vi alle i det dejligt nyistandsatte klubhus, hvor vi efter valg kunne nyde en stille pils eller en kop kaffe, inden vi ved 21.30-tiden tog hjem.

Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til klubbens øvrige sejlere om at komme ud til start de kommende onsdage. Der satses på, at første start går kl. 18.45 og der så afvikles så mange sejladser som muligt.

Foreløbig har jeg givet tilsagn om at være dommer. Men da jeg desværre er forhindret onsdag den 23. maj, søges samtidig en afløser til dommertjansen. Kontakt Ernst på tlf. 7513 1215, Ebbe på tlf. 7517 9199 eller Bjarne på tlf. 7613 1253 for at høre nærmere.

Resultatet af aftenens 4 sejladser blev:

1. start 2. 3. 4.

Ernst & Susanne – "My Way" 1 1 1 1

Ebbe & Henrik – "Kryds & Tværs" 3 2 2 2

Bjarne – "Den gule" 2 3 3 3

Jens Peter & Hans Henrik – "Barbie" 4 4 4 4

 På gensyn "derude" næste onsdag

Claus Danielsen

P.S. Det var dog lækkert at der sker noget, og at vi andre bliver informeret! (webmaster)


28/04-2001

I klubhuset (i vindskarmen) ligger der reservationsbøger (en for 'Flit' og en for 'Flot'), samt logbog.
Disse skal bruges til reservation af klub Hobie Cat.
Se under brug af klub Hobie Cat.

Sejladsudvalget, Hobie Cat.


25/04-2001

MADDAG

Kære alle !

Så starter vi den ugentlige maddag op igen. Første gang torsdag den 3. maj – herefter hver torsdag.

Pris Børn (op til 15 år) kr. 15,00
Voksne (16 år og op) kr. 20,00
Prisen er inkl saftevand.

Bestilling af mad senest tirsdag. HUSK DET NU.

Alle med tilknytning til klubben er velkommen til at benytte dette utrolige tilbud. Dvs sejlere med nærmeste familie.

VELBEKOM!

Mvh

Ann
Anne-Mette
Mona
Margrethe
Hanne
Henriette
Jeppe+Lotte´s mor
Emil´s mor
Claus´ mor
Anne´s mor
Julie´s mor
Søren+Jacob´s mor
 DATO MENU

3. maj Lasagne
10. maj Kylling m. ris
17. maj Pizza
31. maj Millionbøf
7. juni Pitabrød
14. juni Suppe m. pasta
21. juni Boller i carry

16. august Pasta m. bacon + brød
23. august Pizza
30. august Farsbrød
6. september Kalkungryde m. ris
13. september Pandekage m. fyld
20. september Lasagne
27. september Frikadeller + leverpostej

16/04-2001

Dommer til onsdagssejladser.

Onsdagssejladserne starter 2. maj.

Der vil være Hobie Cat og Wayfarer joller på banen, så der bliver et meget spændende felt at følge på nærmeste hold.
Har du lyst til at være dommer for sejladserne mangler vi et medlem der vil påtage sig dette job.
Der kræves ikke forkundskaber, idet klubben vil give den nødvendige instruktion. Du skal bare kunne håndtere en af vore følgebåde, så finder vi ud af resten efterhånden.
Giv dig selv en chance for at være med i det gode kammeratskab vi har i forbindelse med træningssejladserne, det er sjovere end du tror.

Kontakt Bjarne Lindquist fra bestyrelsen eller Ernst Henriksen fra sejladsudvalget for nærmere information.


11/04-2001

HO BUGT SEJLKLUB

INVITATION: SEJLERSKOLE FOR SEJLSPORTSINTERESSEREDE

Klubstanderen er hejst og sejlklubbens aktiviteter kan tage fart.

Sejlerskolen er en af aktiviteterne, hvor vi sejler kl. 18.00 hver mandag aften i sæsonen, dog ikke i sommerferien.

Målet med sejlerskolen er:

 • At bevare "pensionerede" opti-sejlere som medlemmer.
 • At øge tilgangen af nye medlemmer.
 • At give medlemmers ikke-sejlende ægtefæller mulighed for at prøve at sejle selv.

Deltagelse i sejlerskolen er gratis.

Interesserede kan deltage og prøve at sejle nogle gange inden en eventuel indmeldelse i klubben.

Undervisningen består af teori og efterfølgende sejlads i Wayfarer joller eller i Hobie-cat katamaraner.

Undervisningen vil indeholde:

 • Beskrivelse af jolle og katamaran.
 • Hvordan sejler man med sejl.
 • De vigtigste søvejsregler.
 • Sikkerhedsregler.
 • Tilrigning, afrigning og sejlads.

Hvornår: Der holdes informationsmøde mandag, den 23. april 2001, kl. 18.00

Sted: Ho Bugt Sejlklub klubhuset

Undervisningen gennemføres af:

Wayfarer:

Jens Konge Tlf. 7512 1646

Per Nielsen Tlf. 7516 0542

Per Allerød Tlf. 7521 1010

Hobie-cat

Bruno Malzard   Tlf. 7515 5715

Tilmelding til en af de nævnte eller mød op den 23. april 2001.

Vel mødt!

Per Allerød og Bruno Malzard


05/04-2001

Sikkerhed til søs.

Sejlerpakken

I lighed med kystradiostationerne i andre lande lancerer Lyngby Radio nu "Sejlerpakken".

Sejlerpakkebrochuren udkommer i april måned og kan bestilles på lyngby-radio@tdk.dk,
fax 44 49 53 35 eller tlf 80 60 50 20.
Se også www.teledanmark.dk/lyngbyradio

Om begrundelsen for Sejlerpakken kan jeg kort oplyse:

I sommeren 2000 var Lyngby Radio involveret i knap 1000 nød- eller assistancesituationer, hvor fritidssejlerne i sommermånederne tegnede sig for en stor del.  Heldigvis er det de færreste fritidssejlere, der oplever en nødsituation, men hvis det går galt, kan det meget hurtigt gå rigtig
galt.

Sejlerpakkens primære mål er at bakke op om fritidssejlernes sikkerhed bl.a i form af, at den enkelte sejler kan få en større rutine i betjeningen af bådens VHF eller VHF-DSC og dermed et endnu bedre nødberedskab om bord.

Mange fritidssejlere har mobiltelefonen med på sejlturen som en helt naturlig del af bagagen. Mobilen er også fuldt anvendelig til personlige samtaler, hvor det ikke betyder så meget om man kommer igennem til modtageren på det ene eller andet tidspunkt. Når der er tale om sikkerheden til søs, har mobilen sine begrænsninger. Her kommer den maritime VHF til sin
ret.

Læs nærmere i Sejlerpakke-brochuren.

Med venlig hilsen

Else Christensen Juhl

TDC Tele Danmark
Lyngby Radio
Bagsværd Møllevej 3
2800 Kgs. Lyngby

Tlf direkte 45 28 98 16
Fax 44 49 53 35


17/3-2001

Fotografen har atter været i klubhuset. - Se de sidst nye billeder.


17/3-2001

HBS Hobie Cats har dannet fleet.

Fra Bruno forlyder det at vore Hobie Cats har dannet fleet 913 under Hobie Class Denmark.


17/03-2001

HBS Hobie Cats har dannet fleet.

Fra Bruno forlyder det at vore Hobie Cats har dannet fleet 913 under Hobie Class Denmark.


20/2-2001

Vinterlejr for Optimister i hellehallerne.


20/2-2001

REGELKURSUS FOR JUNIORER.

Den 21.03.01. kl. 18.30 afholdes der et regelkursus for juniorer i vore "nyrenoverede" lokaler.
Fanø og Ribe sejlklub er  inviteret på et "medhør".
Nærmere information/indkaldelse følger senere.

Tilmelding til Jens Peter Riber på 75 11 70 82


20/2-2001

STANDERHEJSNING

Lørdag 31.03.01. kl. 10.00

Traditionen tro bydes først på en kop kaffe samt en lille en til halsen!

Herefter er der nogle praktiske ting vil skal have på plads så vi er sejlerklar til vind og vejr melder sig klar hertil.

Hermed en lille oversigt over nogle af de ting der skal ordnes:

 • Oprydning på bådpladsen – der vil blive stillet en container til "affaldet" som moder natur har skyllet op i efteråret/vinterens løb.
 • Nedlægning af sten på bådpladsen ifm nummerering af pladserne.
 • Ophalerspil til sin vante plads.
 • Flagstang opstilles på bådpladsen (evt ny glasfiber hvis Jørgen får succes hermed).
 • "Renovering" af pæle til optimistjoller. Dvs nye gulvtæpper sættes på pælene.
 • Optimistjoller køres fra havnelokaler til bådpladsen.
 • Flytning af sejlrummets døre/låger fra "vejsiden" til "vandsiden" således de unge sejlere ikke bruger vejen fra bådplads til sejlrum gennem p-plads, men direkte via trappeopgangen ved stien.
 • Almindelig oprydning – jollevogne, følgebåde osv.

Efter denne omgang er det helt sikkert tiltrængt med en bedre frokost med dertilhørende!

PS: skulle der være nogle der får sved på panden er det jo glædeligt at vore nyrenoverede lokaler indeholder badefaciliteter som så frit kan benyttes.

Vi ser frem til en både aktiv og fornøjelig dag.

Formanden. 


20/2-2001

Kort nyt fra bestyrelsen: 

 • Kontigent 2001. Girokort udsendes i denne uge (uge 8) og betaling i begyndelsen af marts måned (dato vil fremgå af girokortet). Husk nu rettidig indbetaling for at spare vor kasser´s kostbare tid.
 • Kommende møder i bestyrelsen: tirsdag 05.04.01. samt onsdag 13.06.01. hvortil alle er velkomne med forslag, ris, ros etc til nærmere behandling.
 • Cutty Shark. 4+5+6. august. HBS´ optimist samt hobieafdeling har løsligt drøftet evt samlet deltagelse med Fanø Sejlklub. Nogle Wayfarer der vil med?
 • Idrætsnatten 2001. Fredag 31.08.01. Vi har fået tildelt en plads ved Dokhavnen eller 2. bassin. Forslag til hvad der er bedst???
 • Båddåb. Vore 2 nye Hobie Cat´s samt kommende nye optimistjolle (sponsoreret af Dansk Bank) skal i foråret "døbes". Nærmere indkaldelse følger.

Esbjerg, 20.02.01.


18/2-2001

HBS hjemmesides fotograf har været en tur i Hjerting for at se hvad der sker med vores klubhus.

Klik på dette link og se resultatet!


2/2-2001

Vores formand beretter:

I uge 6 påbegynder Kommunen renovering af vores klubhus.

Renoveringen indebærer at der etableres bad og omklædning for både piger og drenge. Der bliver indlagt fjernvarme - varmt vand o.s.v.
Venlige sponsorer har givet os et pænt brugt køkken og en opvaskemaskine. Disse ting vil samtidig blive installeret.
Senest 2. marst skulle vi have et "up to date" klubhus - det bliver spændende at se hvordan det kommer til at se ud, men vi er overbevist om at det vil være en kraftig forbedring af forholdene.

Hardy

P.S. af samme grund er blomsterbindingsholdene (se under 17/1-2001)  tvunget ud af huset.
Der foreligger ikke noget om hvor man flytter hen mens renoveringen står på, men der er iøvrigt ikke plads til flere deltagere på holdene.
De to første aftener har efter sigende været hyggelige.


17/1-2001

Alternativ vinteraktivitet i klubhuset Sanatorievej for alle interesserede.

BLOMSTERBINDING

Hold 1 starter onsdag 31.01.01. kl. 19.00 til 21.45
Hold 2 starter torsdag 01.02.01. kl. 19.00 til 21.45

Herefter følgende Onsdage: 21.02.,  07.03.,  21.03.,  04.04.
samt Torsdage: 22.03.,  08.03.,  22.03.,  05.04.

Pris: for 5 x undervisning  kr. 250,00 som betales første gang.

Interesserede kontakt:
Henriette Jørgensen
telefon 75 11 53 18
e-mail h.h.jorgensen@mail.tele.dk

senest 25.01.01.


9/1-2001

Kære sejlere

Godt nytår, allesammen.

Hvis vejret bestemmer, er foråret her i skrivende stund (7.1) over os, og det er på tide at få jollen klargjort og i vandet! Ja, jeg ved da godt, at kalenderen siger noget helt andet - nemlig at det varer 4 mdr endnu. Men alligevel!

Jeg er blevet valgt af bestyrelsen til at være ansvarlig for HBS lokalerne på havnen, så når du får brug for at få din jolle indendørs til noget klargøring eller reparation kan du kontakte mig på nedenstående telefonnumre eller sende en mail for en aftale og så hente en nøgle.

Jeg skal altså forsøge at holde lidt overblik over, hvem der er i lokalerne hvornår, så der ikke bliver kø og pladsproblemer. Der kan være ca. 2 private udover alle klubjollerne. Det betyder også, at man kun kan stå i lokalerne i max. 3 uger - så der bliver altså ikke tale om opbevaring. Store tidskrævende aktiviteter kan altså kun finde sted i sommerhalvåret, hvor lokalerne er tømt for klubbens joller og aktiviteten i klubben er på vandet.

Der er ved at blive udarbejdet regler for benyttelsen.

Men har du planer om at arbejde på jollen nu i vinter i lokalerne så få fingeren ud. Husk sidste år faldt sommeren i april/maj.

Med sejlerhilsen

Gunnar Kondrup

Tlf:
hjemme: 7517 5582
Arbejde: 7610 6012

E-mail:
gkonrup@vip.cybercity.dk
GUK@Ribeamt.dk


5/1-2001

GODT NYTÅR!

og på snarligt gensyn
Skal lyde til alle vore medlemmer.

Webmaster


5/1-2001

Så vågner vi op af vinterdvalen!

På onsdag, d. 10/1 - 2001 kl. 18.00 mødes vi i HBS hallen i "Dyekjærs Hus" på havnen.
Vi skal have gennemgået vore Wayfarerjoller og fastlagt hvad der skal gøres/repareres på dem inden sæsonen starter.

Det er ikke kun et spørgsmål om arbejde, det er lige så meget et spørgsmål om at holde kontakten til klubben i vintermånederne, få lidt ny klubsladder og nyde en kop medbragt kaffe sammen.

MØD OP PÅ ONSDAG OG FØLGENDE ONSDAGE.

Per Allerød.


Link til HBS-nyt 1999 Link til HBS-nyt 2000

HO BUGT SEJLKLUB