HO BUGT SEJLKLUB

Sidste nyt 26. december 2002

Læs her hvad der sker i klubben:

Link til HBS-nyt 1999

Link til HBS-nyt 2000

Link til HBS-nyt 2001


26/12-2002

Booking af plads i lokalerne på havnen.

Bookinglisterne for havnelokalerne finder du under "Love og bestemmelser"
Der er også adresse på halformanden.
Selvom der ikke lige er plads på det tidspunkt du havde tænkt dig at reparere din jolle, vil det være en god ide at tage en snak med mig.

Halformanden.


01/12-2002

Så foreligger referatet fra generalforsamlingen.


28/11-2002

Billeder fra Generalforsamlingen 2002


25/11-2002

Hej optimister...........

Så er sæsonen atter i gang .... første træningsdag på vandet starter

søndag d. 1. dec. 2002 klokken 10.00 - 11.00
på Vestervangsskolen.

HUSK:
BADETØJ
REDNINGSVEST
HÅNDKLÆDE
GODT HUMØR

Dette gælder alle Optimister (A + B + C)

SE MERE OM SVØMNING HER!

Thomas


9/11-2000

Hobie Cats på Ho Bugt

Hobie Cat aktiviteterne på Ho Bugt tog fart i foråret 2000. Bruno’s og Poul Erik’s entusiasme for denne jolletype må have smittet, for ved starten af sæsonen var vi 5 aktive Hobie Cats. Fire Hobie-16 og en Hobie-14.

For at lære at sejle disse katamaraner fik Bruno arrangeret en træningsweekend i juli, hvor blandt andet Danmarksmestrene mødte op for at give os en lektion i trim og sejlads. Det blev en meget lærerig og hyggelig weekend. Se billederne fra træningsweekenden.

Ud over normal hyggesejlads, hvis man ellers kan kalde sejlads i en Hobie Cat for hyggesejlads, har vi haft træningssejladser (kapsejlads) hver torsdag.

Hobie Cat’ene er jævnligt til udenbys stævner rundt i landet, ligesom der holdes stævner på Ho Bugt med deltagelse fra andre havne.

Hobie Cat’en er en robust jolle uden noget svær og med et ror, der svinger op ved berøring med havbunden. Den er derfor særdeles velegnet til sejlads på Ho Bugts til tider svingende vanddybder. Da det også er en jolle, der kan sejle hurtigt (når der er vind nok), tiltrækker den unge sejlere, der er vokset fra optimisten. I løbet af sommeren har der været kontakt med tidligere optimistsejlere, der ikke længere var aktive sejlere.

Med hjælp fra forskellige fonde har klubben købt to Hobie Cat 16, der anvendes til øvelsessejlads og kapsejlads. Disse Hobies kan desuden lånes af klubmedlemmer med forødent kendskab til sejladsen.

Jens Peter Riber


28/10-2002

Ordinær generalforsamling i Ho Bugt Sejlklub 
28. november kl. 19.oo
i klubhuset på Sanatorievej 

Dagsorden:
1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.      Forelæggelse af regnskab
4.      Forelæggelse af budget for det kommende år
5.      Fastsættelse af kontingent
6.      Behandling af indkomne forslag *)
7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: 
Poul Erik Viuff 
Jens Peter Riber 
Tage Kristensen 
Henriette Jørgensen 
Kjeld Hansen 

(Modtager genvalg)
(Modtager genvalg)
(Modtager genvalg)
(Modtager ikke genvalg)
(Modtager ikke genvalg)
8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10.  Eventuelt
*)
Forslag til pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. indkomne forslag bliver offentliggjort på HBS hjemmeside. Foreningens vedtægter kan ligeledes ses på hjemmesiden.

Af hensyn til arrangementets afvikling bedes medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, sende en mail eller ringe til formanden: viuff@esenet.dk eller 75124612.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


28/10-2002
Havnelokale og vinteraktiviteter

Som de fleste af jer ved, har vi de bedste lokaler på havnen til klargøring og reparation af joller.

Til gårsdagens standerhejsning blev det – under indtagelse af morgenbitter, og senere Henriettes formidable suppe - drøftet, hvordan aktiviteterne bedst fordeles over ugens aftner henover vinteren.


Der nydes morgenbitter og udveksles
erfaringer med glasfiber contra aluminium


Der snakkes om vinterens aktiviteter

 Det er aftalt, at nedenstående aftner er øremærket til de tre jolletyper Optimistjolle, Wayfarer og Hobie:
Tirsdag: Optimisterne

Onsdag:

Wayfarerne
Torsdag: Hobierne
Slibning og andet arbejde, som griser (sviner, støver m.m.) må kun foregå udendørs eller i mellemgangen, hvor der kan spules bagefter. I øvrigt er der udarbejdet regler for brug af havnelokalerne, som kan findes på HBS-hjemmesiden og bliver hængt op dernede. Det siger jo sig selv, at man skal rydde op efter sig!
Hvis man ellers gerne vil gøre brug af lokalerne til arbejde på sin jolle ud over de nævnte aftner, kan dette aftales med Tage, som har nøgler, eller pakhusformanden.  
Joller eller andet grej, som hensættes uden aftale med pakhusformanden bliver sat udenfor på ejerens eget ansvar!

Kassereren og formanden drøfter, 
hvorfor det går så ufatteligt godt i HBS 
God vinter til alle og vel mødt på havnen
Pakhusformanden

26/10-2002

Sæsonen slut:

Så er det slut for denne gang, vejret og lyset giver ikke de mange muligheder for at sejle som vi har oplevet i den forgangne sommer.
Til gengæld har vi en vinter foran os der kan bruges til gennemgang og reparationer af både og udstyr, og ikke mindst til hygge.
Vi er nogle stykker der allerede er i gang i vores lokaler på havnen. Vi mødes normalt dernede onsdag aften kl. 18.30. På programmet har vi småreparationer af vore både så de kan være klar når solen igen stiger på himlen.
Har du lyst til at være med, har du en onsdag aften du ikke kan fordrive tiden eller har du noget der skal gøres ved din båd, er du velkommen til at kigge forbi.
Lokalet ligger lige bag 'Havneskolen' og 'Roklubben' i 'Dyekjærs Hus'.

W 1740 RAS

Fra standernedhalingen er der et par billeder:

I baggrunden holder formanden tale før standeren tages ned. En regnbyge jagede sejlerne ind under halvtaget.
Så er Henriette ved at være klar i køkkenet. Efter oprydning er det godt med en gang suppe.

07/10-2002

Standerstrygning  

Hvad enten vi kan lide det eller ej så står vinteren snart for døren, og sejlersæsonen ebber mod sin ende for de fleste.

Dette betyder vanen tro, at alle klubbens medlemmer inviteres til standerstrygning. 

Programmet er følgende Lørdag den. 26 oktober:

Kl. 10:00 Velkomst og en Gl. Dansk.
Herefter stryges standeren.
Kl. 10:15 Vinterklargøringsopgaver.
Kl. 13:00 Hyggeligt samvær hvor Ho Bugt Sejlklub er vært med en lækker frokost i klubhuset.  

 Med venlig hilsen
Bestyrelsen


04/10-2002

Gratis

Svømning

Så er der igen i år mulighed for at holde formen ved lige ved at svømme en gang om ugen hver søndag formiddag mellem kl. 10:00 og 12:00

Det hele foregår på Vestervang Skolen i Gjesing.

Tilbudet gælder alle Ho Bugt Sejlklubs medlemmer plus nærmeste familie.

Første gang den. 27.10.02
Sidste gang den. 04.05.03

Følgende datoer er der lukket.

09.02.03
16.02.03
13.04.03
20.04.03

M.V.H.

Svømmeudvalg

Bruno


02/10-2002

Ny klubmester i Hobieklassen

Så lykkedes det at få kåret en klubmester for sæsonen 2002. 

Mesteren blev Jens Peter Riber med sønnen Hans Henrik som gast.

Mesterskabet blev afholdt over 2 dage i weekenden lørdag d. 21 og søndag d. 22 september. Lørdag var det disciplinen letvejrssejlads, hvor der blev afviklet 5 sejladser, og her var der virkelig kamp om pladserne, samt spænding til det sidste blandt alle både. Men uanset hvordan vi gerne vil regne på det, så vandt Jens Peter denne dag. 

Da vejrmeldingen lød på masser af vind søndag, var der enighed om også at sejle søndag. Og masser af vind, det var der. Også her løb Jens Peter og Hans Henrik af med sejren.

Til dette års mesterskab, var der desværre afbud fra den gamle klubmester Bruno, og dette års Alfred Kaas Mester, nemlig Thomas og Kristian. Men så bliver der også noget at kæmpe tilbage til næste år.

Mesterskaberne blev godt styret af Søren og Tim som dommer. De spås her en lovende karriere.

Tak skal I have for hjælpen.

Poul Erik


24/09-2002

Sejlerskolen slutter mandag d. 30. sept.

Som sædvanlig slutter HBS sejlerskolen med en hyggeaften i klubhuset.
Menuen er også som sædvanligt "døde kyllinger", så hvis du vil være med skal du henvende dig til:

Tage ( 7546 0747 - tage-kristensen@post.tele.dk).


23/09-2002

Matchrace Firma DM i Middelfart.

8. - 9. september var der Matchrace Firma DM i Middelfart, og der var deltagelse fra Ho Bugt Sejlklub. 
Bjarne Lindquist vandt DM, og det var så 3 år i træk, så er det sat på plads.  Sidste år vandt de i øvrigt over verdensmesteren i Matchrace. 
Hele stævnet var præget af frisk vind, og det er jo altid godt for Ho Bugt Sejlklubs medlemmer.

Læs om stævnet.

Karin


16/09-2002

Wayfarer på tur til Skallingen.


15/09-2002

Kieler Woche

Tysk ungdomsmesterskab i Kiel 2002. Hobie Cat 16

                       Da Christian og jeg  var i Holland for at sejle Ungdoms-EM mødte vi en flok venlige tyskere som vi faldt i god snak med. De foreslog os, at vi skulle deltage i Kieler Woche , da de havde et problem med at stille nok både. Da det er  vigtigt at Tysklands nye ungdomsbåd ”Hobie Cat 16” blev ordentligt udstillet tilmeldte vi os så, hvilket  gjorde at vi så  måtte give afkald på Danish Open (DM) i Ishøj.  Det var egentlig lidt ærgerligt, da der nok ville komme en del både, men ”pligten” kaldte (Bruno/Lotte og Bjarne/Karin deltog i dette stævne). Samtidig var der også lidt med en re-match. Tyskerne plejer at komme til DK og vinde, så nu ville vi gøre det samme imod dem. Så vi pakkede vores ting og fyrede dem ind bag vores lånte Transporter, og satte så  kursen mod Tyskland.

                      Vejret var ikke til at brokke sig over, vi havde lidt byger lørdag mens vi sejlede, men de drev hurtigt over, hvorefter vi havde solskin resten af tiden. Vinden, tja den var der da noget af tiden. Vi fik den vind vi håbede på første dag, ca. 10 m/s, men der var store grimme bølger. Dag nummer 2 startede godt med 7 m/s, men den løjede  til 2 m/s i sidste sejlads. Der var ikke for meget vind for os, og ikke vindstille på noget tidspunkt, så vi var godt tilfredse, selvom vi havde håbet på 10 m/s hele weekenden.

                      Lørdag:  Vi skulle først starte klokken 14:00 første dag , så vi havde masser af tid. Vi riggede til og nåede ud for at afprøve vores trim, hvorefter vi kunne komme ind og ”fin justere” lidt. Vi tog ud med masser af optimisme, da vi jo havde vores vind, og båden sejlede rigtigt godt. Første start gik og vi kom godt af sted, der var 3 både med på linien. U-EM mestrene kom bedst af sted, med en bagbord fordel fik de lige 8 bådlængder (lidt noget HØ),  men båden fløj ret ofte (havde et skrog langt over vandet). Vi holdte os ret stabil, og skød god fart/højde. Den tredje båd havde det også hårdt. Vi krydsede så hurtigt vi kunne, og ved topmærket blev vi overrasket. Der var 20 m hen til slagmærket så vi var i tvivl, vi vidste ikke hvad vi skulle gøre, vi kiggede os bagud for hjælp, og de lå langt efter os. Så vi sejlede bare, og håbede vi havde læst banen korrekt. På vej ned ad lænse benet legede vi med en 505’er (som egentlig ikke var med til stævnet), og vi sejlede cirka lige hurtigt. Vi holdt os i spidsen hele sejladsen, ingen til at true os. Da vi kom i mål gik der over 20 min før den næste kom i mål, og det var så de tyske U-Europa mestre. Vi ville selv definere det som at vi havde gennembanket dem. Der var 4 både der kom igennem den sejlads, som også var den eneste den dag.

                      Søndag:  Vinden var taget meget af, men vi ville ikke af med første pladsen som vi vandt dagen før. Det tegnede ikke godt. Vi måtte indkassere en 5 og 6 plads. Dette var ikke godt, men i sidste sejlads fik vi genrejst vores ære, til trods for den lette vind. Vi kom ind som nummer 1, med et godt stykke ned til den næste. Vi fik også et ekstra langt trut af dommeren da vi næsten drev i mål. Derefter sejlede vi ind og pakkede sammen. Vi endte med en 2. plads, hvilket vi var godt tilfreds med. Vi havde 3 point op til nummer 1 og 2 point ned til nummer 3.

                      Alt i alt var vi meget godt tilfreds med resultatet. Vi er lidt stolte over vores præstation, og at vi ikke bare overlod sejren til U-EM mestrene. Samtidig mødte vi endnu flere tyskere, så vi har nu en hel del venner i Tyskland.

 Thomas Kristensen


12/09-2002

Kære optimister samt jeres forældrer og søskende!

Tradition tro afholdes der klubmesterskab i HBS´ optimistafdeling.

I år er det søndag den 15. september og alle sejlere skal være omklædt, "tilrigget" og klar til skippermøde kl. 10.00 ved klubhuset.

Klubmesterskabet er for A, B og C-sejlere dvs. ALLE KAN VÆRE MED!!!!!! Tilmelding ikke nødvendig, vi regner med i bare møder op.

Efter sejladsen vil Ho Bugt Sejlklub være vært ved en lille hyggelig frokost samt 1 øl el. vand, derudover er man velkommen til at købe drikkevarer i klubhuset til de sædvanlige fordelagtige priser.

Skulle du have lyst til at bage en kage til kaffen, vil det bare være lækkert. Kontakt venligst Henriette (75-115318).

Klubmesterskabet er ikke den sidste sejlads i år. Sæsonen fortsætter september ud, herefter ser vi lige vejrguderne an.

Til trods for den noget sene indbydelse, håber jeg at du/i vil være friske på en hyggelig klubdag.

Med venlig sejler-hilsen
Henriette


12/09-2002

Spontan tur til Skallingen.

En flok Wayfarersejlere har aftalt at sejle til Skallingen på søndag, afgang kl. 10.00


03/09-2002

Tur på Vonåen ved Ringkjøbing.

En lille beretning om en tur fra Ringkjøbing Fjord til Stadil Fjord og tilbage.


27/08-2002

Alfred Kaas set fra en Hobie Cat

Søndag d. 18. august var så den store dag, hvor der skulle fightes om Alfred Kaas trofæet. Sidste år var det for første gang pokalen gik til Hobie Cat klassen (Bruno & Poul Erik), idet pokalen går til den klasse, der er bedst repræsenteret.

I år kom dagen, hvor folk troppede op ca. 5 min. efter aftalt tid. Der opdagede jeg så den mest ynkelige forsamling. 4 wayfarer, og 6 Hobie Cat besætninger som vist stadig havde en ”promille på 2,9” efter gårdagens fester. (Så er det man tænker, at forældrene i sejlklubben brokker sig over deres børns tidlige drikkevaner). Det gik stille for sig med at rigge til, og vi fik et forsinket skippermøde. Med flest Hobie Cats var det klart fra starten at pokalen ville gå til den hurtigste Hobie Cat. Så det var bare at satse alt og sejle det bedste vi havde lært, for Bruno eller Poul Erik skulle i hvert fald ikke vinde i år igen. Bjarne kom heldigvis ikke, så sidste års nummer to var ikke nogen trussel for os. Men så var der jo Jens Peter, der til vores fordel vist havde ”influenza”. Tror han havde fået for mange ”Ø” vitaminer, så  sønnike Hans Henrik måtte styre skuden. Så for os ville det være en kamp, hvor det var Eleverne imod Læremestrene. Et møde som vi frygtede, hobie guru’en (JP) og Bruno, er ikke dem vi normalt har lettest ved at passere. Der var jo også Erik, men med den vind, og ingen gast, ville han få det svært, hvilket han også fik. Så var der også formanden Poul Erik med kæresten Pernille, samt Carsten & Frederik.

Vejret var fint, der var høj solskin fra en skyfri himmel og de eneste skyer jeg så kom fra et raketbatteri, som blev fyret af ud over Oksbøl. Vinden var også fin, startende med ca. 6 m/s fra sydøst, det som vi kalder en let brise, der senere på dagen friskede til ca. 10 m/s, og stort set ingen bølger -  ja bedre vejr findes ikke. Det at vinden tog til gjorde bare dagen lidt sjovere, når dette er sagt, vil jeg sige at Bruno stod for det meste af underholdningen, med 2 dyk i bare een sejlads, var han nok den mest kæntrende båd, men Hans Henrik tog også farmand med ned et par gange. Men det stjal ikke opmærksomheden helt, den der blev mest kigget på var den Wayfarer (single hand) der væltede (respekt til Ebbe). Jeg vidste ikke at en Wayfarer kunne vælte, havde aldrig set en vælte, kun hørt om det. Respekt til ham.

Efter en masse trutten, som vi ikke kunne finde hoved og hale i, startede Wayfarerne. Fire minutter efter kom vi så, det var dog kun tre Hobie sejlere som kom ordentlig fra start i den sejlads. Der var megen bytten plads. Men efter topmærket lå Christian og jeg (selvfølgelig) nr. 1, med lidt plads ned til Team Barbie (Hans Henrik og Jens Peter) og Poul Erik og ”frue”. Sådan forblev det til bundmærket, hvor vi ikke kunne se hvem der var forrest af de to andre. På opkrydset kom de op til os igen, men vi nåede lige at klemme os ind og lægge lidt afstand ved topmærket, så vi kunne holde føringen. Denne placering holdt vi så indtil mål. Poul Erik og Pernille kom ind som nummer 2 og Hans Henrik og Jens Peter som nummer 3, resten kom dryssende flere sekunder efter.

                             Anden sejlads blev også sat lidt tumlet i gang. Nu var det Bruno og Lotte der kom godt med i sejladsen i stedet for Poul Erik og Pernille, ellers var mønsteret det samme, med at vi lå tre både i toppen og kæmpede indtil slagmærket. Der lavede Bruno så det, som han plejer, og båden afregnede kontant med at dyk forover. Samme manøvre lavede Poul Erik så også, lige idet han havde indhentet Bruno. Da Bruno kom op igen og fik fart i båden og fik han dog indhentet Team Barbie og os ved topmærket. Det kom til at ligne en rigtig gyser, da vi lå meget tæt, men en kikset stavvending fik Team Barbie ned med nakken, og de måtte en tur bagover med masten og i baljen. Så var der kun 2 hold tilbage i toppen og var ikke mere end 2 meter fra hinanden, og for første gang i stævnet skulle vi have en lænse matchrace, men det fik Bruno ødelagt med endnu et styrt, hvorefter vi lå helt alene i toppen igen. Vi sad og snakkede om at sympati styrte, men det blev kun ved snakken. Der blev vi nummer 1 igen, Bruno nåede op på 2 pladsen, og Poul Erik tog sig af 3 pladsen og Jens Peter kom på en 4 plads, og derefter kom Frederik/Carsten med Erik til at lukke af. Derefter tog vi ind og fik en kort pause.

                             Da tredje sejlads blev sat i gang, var Wayfarerne droppet fra. Jeg tror ikke de var helt tilfredse med den friske brise, der var kommet. Hobie sejlerne stod nu ud i trapez og havde alligevel svært ved at holde begge skrog på vandet. Selv os med 150 kg på bagen havde lidt problemer med at holde den. Vi var også reduceret til 4 Hobie Cats ved starten af sidste sejlads. Poul Erik som ellers havde hentet forstærkninger (satte Pernille i land og fik fat i optimisttræner Michael), må desværre sejle op på Langli da noget udstyr svigtede. Så hen i 3. sejlads var der kun 3 både tilbage og de holdt placeringen. Barbie som nummer 3, Bruno som nummer 2 og os igen som sommer 1.

Sådan endte det med sejladserne på en ganske fin søndag, hvor mange egentlig hellere ville sidde derhjemme og pleje tømmermænd, men sådan er livet…

/Thomas Christensen
25/08-2002

Havnevagten, Esbjerg på HBS side med links.

På forespørgsel om Havnevagtens vindmåler er der indløbet følgende svar:

From: Havnevagten
To: Riber
Sent: Sunday, August 25, 2002 3:39 PM
Subject: SV: Vindmålinger

Hej
Hvis alt går planmæssigt skulle vindmåleren gerne være kørende fra midt i uge 35.
Jeg er enig med dig i at det er noget "træls", at det ikke virker.
 
Med venlig hilsen
Kurt Mathiesen
vagthavende
Esbjerg Havnevagt

HBS hjemmesidens links til disse oplysninger er blevet opdateret, så man kommer direkte ind på de relevante sider.
Bemærk at højvandskalenderen kommer i pdf-format (Adobe Reader). Det nødvendige program kan hentes på Adobes hjemmeside.


10/08-2002

Husk der sejles om Alfred Kaas Mindepokal søndag d. 18. august, se under aktiviteter.

Læs om Alfred Kaas, klik her.


08/08-2002

DM for Wayfarer i Farum 2002

Som eneste jollebesætning fra HBS drog Per Vilstrup og u. t. af sted for at deltage i årets DM for Wayfarer på Furesøen. Vi kørte afsted torsdag middag, så vi kunne deltage i aftenens tune-up inden sejladserne, som startede fredag formiddag. Vi havde aftalt med formanden for sejlklubben, at vi kunne bo i vore medbragte telte i et medlems have, så vi havde alt med herhjemmefra til det.

Efter den lange køretur tværs over landet ankom vi til Furesøen og Farum sejlklubs imponerende

Klubhus ved Furesøbad. Vi blev modtaget med åbne arme af glade københavnere, som bød os velkomne og i det hele taget gjorde alt, hvad de kunne for at vi skulle få nogle gode dage derovre.

Vi ringede til Karen og Elof, i hvis have vi skulle bo, for at aftale, at vi ville komme ud til dem og telte efter tilrigning af jollen. OG her mærkede vi atter Farum-sejlernes hjertelighed, idet Elof meddelte os, at han da havde et værelse med eget bad og haveudgang stående parat til os, hvis vi ellers ville tage til takke med det. Det kunne vi naturligvis ikke afslå.

Vi gjorde jollen klar og hilste på alle de kendte og ukendte sejlere, som var ankommet. Klokken var efterhånden henad tune-up-tid, så vi satte som alle de andre jollen i vandet og sejlede ud mod startlinien. Tune-up sejladsen var i øvrigt også klubbens torsdagssejlads, så der var flere forskellige jolletyper på banen. Det er lidt pudsigt at Farum med sine ca. 20.000 indbyggere har landets største W-flåde! En stor del af forklaringen er vel sagtens at de har et formidabelt socialt liv i sejlklubben.

Fredagen oprandt og præcis kl. 11 blev der givet startsignal til første sejlads, som planlagt. Vejret var mildt og overskyet og på første opkryds fik vi en gevaldig tordenbyge, som saluterede os med nogle ordentlige lyn, vind og regn så det føg om ørerne på os. Efter denne første og anden sejlads kom en speedbåd ud til os med madpakker, som vi kunne nyde i let vind og tørvejr. Efter frokosten tog vi tredje sejlads. Om aftenen var der så grill fest på klubbens veranda mens vi nød tonerne fra den jazzfestival, som var i gang lige om hjørnet.

Lørdagen oprandt med silende regn og da var vores glæde over værelset stor og vore tanker til Karen og Elof varme. Morgenmad i klubhuset og så ellers ud på vandet til første sejlads, som startede præcis kl. 11. Vi fik denne dag to sejladser i det herligste regnvejr og fin vind. Frokosten blev indtaget efter de to sejladser – på land i tørvejr. Under disse sejladser var der et sammenstød mellem en glasfiber-jolle og en træjolle, som kostede stævnen på glasfiberjollen og et mindre hul i træjollen. Aftenen gik med fest, taler og Wayfarersange. Det var en dejlig aften med en fantastisk hyggelig, varm stemning og højt humør som altid i Wayfarerkredse. ”Ingen kan feste som en Wayfarergast”, står der i en W-sang. Det passer!

Søndag blev den bedste dag, hvad vejret angik. Let vind og sol. 2 sejladser afviklet på bedste vis inden vi var færdige ved 14-tiden.

På SWS´ hjemmeside er der flotte billeder og en beskrivelse af de vanskelige vilkår på Furesøen for udefrakommende. At vore resultater var skammelige kan vi ikke undskylde, men vi vil nok have gavn af træning, træning og meget mere træning – og så lige noget trim og nogle nye, bedre sejl.

Trods alt var det en stor og god oplevelse at være med i Farum, som vi håber på at opleve igen. STOR TAK til alle i Farum.

Gunnar
W 3364


05/08-2002

Ved tilmeldingsfristens udløb, var der kun ganske få tilmeldinger, derfor afbestilte vi mad, telt m.v. men eftersom folk kom hjem fra ferie, var der flere og flere der var interesseret i en klubaften, men gerne under mere beskedne former.

                                                   Derfor inviterer vi nu til                   

 

Hyggeaften i Ho Bugt Sejlsklub

Hvor alle klubben medlemmer med familie er hjertelig velkommen. Mad og drikkevarer skal man selv tage med. Vi sørger for at grillen er klar til livretterne kl. 19.00 og så håber vi på et par hyggelige timer i hinandens selskab.

 Vi vil gerne have et ring eller en mail der fortæller hvor mange I kommer

                                          lørdag den10. august kl. 19.

Venlig hilsen
Bestyrelsen 

Poul Erik Viuff 75124612          viuff@esenet.dk
Jens Peter Riber 75117082         riber@get2net.dk
Tage Kristensen 75460747         tage-kristensen@post.tele.dk
Henriette Jørgensen 75115318         h.h.jorgensen@mail.tele.dk
Kjeld Hansen 75192487         kjehan@ofir.dk

21/07-2002

Skal læses af alle. I tilfælde af ulykker på Ho Bugt

I forbindelse med det afholdte førstehjælpskursus og besøg hos redningsbåden Esbjerg, er der blevet efterspurgt efterretningslinjer i forbindelse med en evt. ulykke på Ho Bugt.

En sådan retningsplan er nu blevet hængt op på informationstavlen nede på jollepladsen og i klubhuset, samt her på nettet.

Retningslinjerne er selvfølgelig ikke skræddersyet til alle ulykker, da to ulykker sjældent er ens, og det oftest gælder om at handle efter situationen.

Det bedste man kan gøre for at undgå ulykken, er at være så godt forberedt, så man helt undgår at komme i en sådan situation.

Interessant information om dette emne kan findes på. http://www.soesport.dk/sw1790.asp

Se også artiklen om kuldepåvirkning af kroppen, som er lagt i klubhuset. 

Med venlig hilsen
Poul Erik Viuff


 11/07-2002
Ho bugt Sejlklub

Invitation

10. juli 2002

InvitationLørdag, den 10. august kl. 19.00 arrangerer vi klubfest i og ved klubhuset.
Klubfester har tidligere været afholdt, nu prøver vi igen, og håber, at medlemmerne også synes det er en god ide.
Der bliver rejst et telt ved klubhuset. 
Maden har vi bestilt, og den er sammensat sådan, at den kan nydes både af børn, unge, ældre og gamle.

Menu: 
Porre/skinketærte
Pasta/salatbar
Flûtes

Lune frikadeller m. kartoffelsalat
Koteletter i fad m. ris
Is m. frugter

ca.120,00 for voksne
ca.  80,00  for børn

 Øl og vand kan købes i klubhuset, vin og kaffe skal man selv tage med, og det vil være fint, hvis der er no-gen, der har lyst til at bage en kage til kaffen.
Underholdningen er ikke helt på plads, derfor er festlige indslag en god historie meget velkommen.
Invitation
Lørdag, den 10. august kl. 10 er der midtvejs oprydningsdag. Vi skal bl. a. lægge fliser, slå græs og lægge nummerfliser på jollepladsen, forberede klubfesten o.m.a.
Invitation

I arkiverne kan vi se, at der først i halvfemserne har været planer om sammenlægningen med surfklubben og udvidelser af klubhus og sejlrum.

Hjerting Borgerforening arbejder med planer om en bådebro, surf klubben har ikke særlig gode forhold, der hvor de er og vi har en stor interesse i at fastholde de unge, når de er blevet for store til optimistjollerne.

Derfor har vi taget de gamle planer op af skuffen, nedsat et udvalg med deltagere fra borgerforeningen, surf- klubben og sejlklubben til at komme med forslag til en løsning og udarbejde planer til forelæggelse på generalforsamlingen.

Derfor inviterer vi alle medlemmer til at komme med ideer og forslag til en fremtidssikret løsning.

Invitation

Fra den 13. til den 17. august er der Byfest i Hjerting. Det er Hjerting Borgerforening, sammen med stort set alle foreningerne i Hjerting, der står bag arrangementet.

Overskuddet ved festen bliver fordelt mellem foreningerne i forhold til det antal timer den enkelte foreningens medlemmer har arbejdet. Der er brug for mange frivillige for af afvikle festen, derfor inviteres du til at være med til at tjene penge til sejlklubben, ved at melde dig som hjælper ved byfesten.

Med venlig hilsen
Poul Erik Viuff – Jens Peter Riber – Henriette Jørgensen – Tage Kristensen – Kjeld Hansen  
--------------------------------------------------------------------------------------------

Navn:________________________________Adr:______________________________
Jeg vil gerne deltage i: Udfyld de gule felter:
Klubfesten med antal personer Bage kage Oprydningsdagen
Komme med et indslag ved  klubfesten
Hjælpe ved byfesten 13-08

14-08

15-08

16-08

17-08

Mail til Poul Erik Viuff = viuff@esenet.dk
eller formandens mappe i klubhuset senest, den 22. juli  
9/06-2002

Skt. Hans i HBS

  Traditionen tro holder vi også i år Sankt Hans aften i Ho Bugt Sejlklub med fælles spisning.

 Tilmelding er ikke nødvendig, da man selv medbringer grillmad og drikkelse.

 Grillen, med Hardy som grill-chef, er klar ca. kl 19.

 Til børnene (og andre kendere af god mad) vil der være snobrød. Husk at medbringe din egen snobrødspind.

 Du må gerne tage din familie, naboer og venner med!

Skt. Hans bålet tændes kl 21.

(Bålet laver vi søndag formiddag kl. 10, men vi mangler hjælpere).

 Med håb om godt vejr

Bestyrelsen


19/06-2002

Nyt fra optimisterne:

Den 8-9. juni var 6 optimister til Nordfyns Cup i Bogense. Igen var der gode resultater til Ho Bugt Sejlklub. Morten Tved Høyer kom på en flot 4 plads ud af 26 sejlere for C-sejlere. Tim Lindquist på en flot, flot 1. plads for B-sejlere ud af 55 sejlere. Et stort tillykke. Jeppe Grumsen også en flot 7. plads også for B-sejlere og Emil Jørgensen på en 38 plads for B-sejlere. Vores 2 A-sejlere Søren Jørgensen og Lasse Christensen kom på henholdsvis 36 og 46 ud af 48 sejlere.

Tidligere har jeg lovet resultater på de første stævner. Her kommer dem som jeg kunne finde frem til: Koldingfjord Cup d. 9. maj C- sejlere Morten Høyer 5 plads, derudover fik de sidste 4 sejlere en placering efter 10. pladsen. B-sejlere Jeppe Grumsen en flot 1. plads, Tim Lindquist  17. plads, Emil Jørgensen 28. plads ud af 38 sejlere.  Luffe Cup 11-12 maj i Kolding. B-sejler  Jeppe Grumsen 9. plads ud af 31 sejlere. A-sejlere Søren Jørgensen 14. plads, Hans Henrik Riber 18. plads, Morten Søvig 26. plads, Lasse Christensen 28. plads ud af 28 sejlere.

Det var ordene for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig god sommer. Vi ses til 1. træningsdag for optimister torsdag den  8. august.

 Med venlig sol-hilsen

Henriette


14/06-2002

Ho Bugt Regatta

Ho Bugt Regatta starter den 23 juni 2002 kl. 11.00 ved sejlklubben. Der er deltagelse fra følgende klubber:

Esbjerg Roklub, som stiller med robåde og polo kajakker.
Esbjerg Surf Klub.
Ho Bugt Sejlklub, som stiller med Wayfarer, Optimistjoller og Hobie Cat.

Arrangementet starter med 2 gange 20 minutters sejlads på en trekantsbane, med en kajak polokamp imellem. Derefter er der en udfordring, hvor 2 medlemmer fra hver klub skal sejle en disciplin fra de andres klubber, samt deres egen.

Fra kl. ca. 14.00 vil alle de forskellige slags både blive stillet til rådighed for publikum. Herunder følger vejledning fra de respektive klubmedlemmer.

Arrangørerne ønsker stor tilslutning fra de forskellige deltagende bådklubber. Endvidere søges hjælp til diverse opgaver såvel til vands, som på land.

Tilmelding til:
Bruno Malzard, tlf.nr: 7515 5715


08/06-2002

Distancesejlads

 Årets bedste vejr, årets bedste vind og årets bedste forventninger og humør.

Se, det var følgesvende på distancesejladsen, som traditionen tro gik fra Hjerting via Købmandssand til Nordby i første etape. Anden etape gik traditionen tro fra Nordby ud omkring 0-bøjen og retur til Hjerting.

Starten blev udsat, da en af deltagerne havde sovet over sig og ikke kunne nå til start før 9.30. Dette var blevet meddelt løbsledelsen, som havde taget hensyn, som det jo altid gøres i HBS, når nogen er i knibe.

Der var 4 Wayfarerjoller til start og pudsigt nok ingen Hobies i dag. Vejret var, som skrevet, det bedste. Høj sol, jævn vind fra øst og 20 grader C. Jollerne blev gjort klar ved stranden og starten skulle så foregå ved, at vi ved dommerens ”NU” skulle alle kaste sig i jollen og ellers komme af sted hurtigst muligt.

Det blev en god start uden bumpen ind i hinanden, da 50% af jollerne ikke var udstyret med fenderlister, så efter noget som kunne komme til at ligne radiobiler i et tivoli, hvislede vi af sted ad Nordby til i rækkefølgen: Forrest Ebbe og Henrik i W5969 Kryds og Twærs, dernæst Wagn og Clemme i W6344, så Per og Egon i Pers nyanskaffede W3741 Nipocat og sidst u. t. i W3364 Hawbard med sangduoen Katrine og Sofie som de fornøjelige og snaksalige gaster.

Vinden var stabil og smækker og efter et par sømil holdt W6344 og W3741 kurs direkte mod Fanø langs kysten ved Sædding, mens W5969 og W3364 tog turen vestover ad renden. Dette viste sig senere at være klogest! Den taktik som Per og Wagn havde valgt med at gå tæt på Sædding var katastrofal for deres placering i feltet. De løb på grund og måtte stige ud og slæbe sig fri. Jeg ved ikke om de også samlede muslinger, men langt bagud kom de i hvert fald. Vinden var stadig ret konstant, men inde under Esbjerg Havn var den noget turbulent, så vi holdt på langs Fanø. Af grunde, jeg ikke kender blev bøjen ved Købmandssand droppet og Ebbe sejlede ind i lystbådehavnen som suveræn nr. 1 skarpt fulgt af u. t. Vi lagde til ved jollerampen og langt om længe kom de to andre joller ind – først Vagn og dernæst Per.

 Udenfor Fanø Sejlklubs hus spiste vi vor medbragte frokost mens vi udvekslede løgnehistorier og hørte om grundstødningerne ved Sædding. Vi ville gå en tur inden afsejling for næste etape, så hovedgaden blev vort mål, idet Egon kendte et sted, hvor isvaflerne var store og gode. Vi fandt stedet og slog os ned på en bænk, mens vi spiste is og kiggede på turister.

 På tilbagevejen udtænkte overdommer Ebbe en snedig startmanøvre, som skulle gælde anden etape af sejladsen: ”De sidste skal blive de første”, står der i Bibelen. Starten skulle foregå ved at vi alle skulle cirkle rundt i lystbådehavnen. Startlinien var indsejlingen. Første startende båd skulle være sidste fra første etape, dernæst skulle næstsidste starte osv. Det gik helt gevaldigt! Vi fik alle en god start og røg ud af havnen for fulde gardiner (vi havde dog skiftet til krydsfok, da sangerinderne havde svært ved at hale genuaen). Op forbi færgerne måtte vi skære lidt, og så gik det ellers på en halv vind direkte mod Hjerting. O-bøjen var altså også droppet. Ebbe lagde sig i spidsen, Wagn bagefter, så u. t. med sanglærkerne og som rosinen i pølseenden kom Per, som dog var blevet forstyrret af en motoryacht, som ikke kendte vigereglerne på vandet. (Eller også havde Per ikke holdt kurs og fart?)  Vinden kom mere og mere agten fra, jo nærmere vi kom Hjerting, og det blev til nogle herlige planeture selv med krydsfok. Placeringerne holdt sig hele vejen hjem til Hjerting, så i anden etape blev resultatet: Nr. 1 Ebbe og Henrik, nr. 2 Wagn og Clemme, nr. 3 Gunnar, Sofie og Katrine, nr. 4 Per og Egon.

Efter hjemkomsten var der præmieuddeling, og der var præmier til alle, nemlig en kælderkold dåseøl – og så var vi salige ovenpå en herlig dags strabadser og oplevelser.

 Gunnar W3364 Hawbard


27/05-2002

C-Optimisterne har været til Sølvcup Fredericia.

HBS fik nogle meget flotte placeringer i Sølvcup Fredericia for C-sejlere. Morten Tved Høyer kom på en flot 1. plads. Et stor tillykke. Derudover Morten Jensen 5. plads, Christoffer Kristensen 7. plads, Anna Bjørnshave-Hansen 12. plads og Emil Madsen en 14. plads. 5 flotte placeringer ud af 32 deltagere. Der var 5 sejladser og i sidste sejlads var 4 ud af de første 6 sejlere fra HBS på henholdsvis 1,2,4 og 6. pladsen. Et super godt stævne med masser af godt vejr og let til frisk vestlig vind. Et stævne der bestemt kan anbefales for vores C-sejlere de kommende år.
Henriette


25/05-2002

Kære optimistsejlere A, B & C.

 
ESBJERG BRANDSKOLE. BØLGEBASSIN.
 Husk nu på, at vi på tirsdag den 28/5 skal på besøg på Esbjerg Brandskole ( se http://www.esbjergbrandskole.dk/).
Der er ingen aftensejlads denne tirsdag.
 Planen er, at vi mødes klar på Brandskolen til at komme ind kl. 16.
 I skal selv sørge for transport frem og tilbage. Prøv evt. om I kan køre sammen.
 Ikke alle kan være i bassinet samtidigt. Først kommer begynderne til. De skal prøve kæntring med en jolle og vænne sig til at falde i vandet m.m.
Derefter kan B- og A-ere komme en tur i baljen m.m.
 Torben (C-træner) er der og jeg vil forsøge også at komme. Derudover vil der være en instruktør fra skolen og de forældre der har lyst kan blive og kigge med.
 
Husk sejlertøj, vest og evt. tørt skiftetøj.
 
Med Optimist hilsen
Michael
25/05-2002

Optimisterne beretter:

Så er sejlersæsonen godt i gang, vi har allerede deltaget i 4 optimiststævner.
4-5 maj var vi i Middelfart til Money Maker Cup. Vi var repræsenteret med 4 A sejlere.
9. maj Koldingfjord Cup,der var vi repræsenteret med 3 A sejlere, 2 B sejlere og 5 C sejlere.
11-12. maj Luffe Cup i Kolding, 4 A sejlere og 1 B sejler.
17-20 maj Sail Extreme, Kerteminde 1 A sejler.

Derudover er der endagsstævne i Fredericia, Lørdag d. 25. maj for C sejlere, der er der tilmeldt 5 sejlere fra Ho Bugt.  Jeg har valgt ikke at oplyse placeringerne, da det  ikke er alle jeg har. Men jeg skal nok prøve at skaffe dem og vende tilbage senere.

Vi har fået mange nye C-sejler til klubben, så der skal lyde et stort velkommen til:

Mads Bahl
Asger Jacobsen
Morten Jacobsen
Rasmus Riber
Lase Ottosen
Asmund Frris
Martin Enevoldsen
Simon Sørensen
Victor B. Nielsen
Christian B. Nielsen
Anne L Kodal
Johannes S Kodal
Jakup Johansen

Derudover er der et lille nyt tiltag i klubben, som jeg lige her vil nævne. Vi har jo fået fryser og toaster. Dermed kan vi tilbyde toast for 5 kr pr stk. Du skal bare selv lave den. Betaling i glasset i køleskabet. Tilbuddet gælder for alle.

Til slut vil jeg lige nævne at nu er vores nye følgebåde lige på trapperne. På Ho Bugt Sejlklubs vegne, har Kjeld  indkøbt en ny aluminiumsbåd med 15 hk motor.

Slut for denne gang.

Henriette


25/05-2002

HBS Pinsetur til Ringkjøbing Fjord

Se billederne fra turen.

Året tursejlads på Ringkøbing Fjord tog udgangspunkt fra Fiskerøgeriets Camping ved Bjerregård på Holmlands Klit. Vi ankom 4 joller med besætning fredag sidst på eftermiddagen, solen skinnede fra en skyfri himmel og vi slog lejr på plads nr. 97-98, som Ebbe havde reserveret i forvejen til de 4 deltagende besætninger. 20 meter derfra kunne vi lægge jollerne for svaj på gummistøvle-dybt vand.  
Vinden var let til jævn fra syd, så det var dejligt at rigge jollerne til og gøre dem klar til morgendagens sejlads, mens Jens og Inge gjorde klar til indtagelse af aftenens kulinariske oplevelse. En herlig forret og derpå oksefilet tilberedt på grill + tilbehør blev fortæret med et par forskellige vine. Egons dessert udgjorde finalen på første dag mens solen sænkede sig over klitterne og månens sejl hævede sig over den skumrende kiming mod øst mens forelskede tyske kærestepar på surfer-pinseferie gik tur i det stundende tusmørke.
Næste morgen var alle tidligt oppe og atter viste vejret sig fra sin bedste side. Vinden var i syd, svag til let, så vi blev enige om en tur på bidevind ned ad Nymindestrømmen, som navnet til trods ikke har nogen strøm. Nymindestrømmen er i dag resterne af det løb, man tidligere skulle følge for at sejle ud i Vesterhavet, men denne mulighed findes ikke mere, da det er sandet til. Eneste vej ud af fjorden til Nordsøen går i dag gennem slusen i Hvide Sande.
Vi afsejlede op af formiddagen og for vi, som aldrig tidligere har sejlet dér, var det med spænding og forventning. Vandet i denne del af fjorden er ikke særlig dybt, men netop her viser Wayfarerjollen sig som en fortræffelig turjolle. Vi havde ingen problemer med at sejle bidevind og enkelte kryds, selvom vi kun kunne sejle med halvt sværd meget af tiden. Man sejler tæt på reservat afmærkningen, hvor der står ”jagt forbudt” og ikke ”yacht forbudt”, så vi havde ingen skrupler desangående. Det krævede nogen opmærksomhed at finde den rigtige rende, men afmærkningen gjorde det dog temmelig enkelt. Jens kender området fra sin ungdom, så det gik ret fint. Enkelte steder kunne vi dog grundstøde, hvis vor betagelse af natursceneriet oversteg vor koncentration.
På et tidspunkt udførte Ebbe en særegen dans på jollens lønning, og om det var kurmageri til Vibeke fordi Ebbe var blevet inspireret af ynglefuglene på land, ved jeg ikke, men hans tranedans bestod af forskellige trin ud over bådens kant og tilbage igen. På et tidspunkt søsatte han en gummistøvle og fangede den lynhurtigt igen, for atter at sætte sig ved rorpinden som om intet var hændt. Stor applaus til Ebbe for dette indslag på turen!
Da vi ankom til Nymindegab lagde vi an ved en bådebro, og tog en spadseretur til byen og ud til Redningsmuseet, som dog var lukket. Egon kunne med sit store lokalkendskab guide os rundt i byen. 
Efter byturen indtog vi frokost nede ved vandet. Her fik vi besøg af Kathrine, Mette og Niels Kristian, som havde cyklet fra Kibæk og skulle rundt om fjorden og hjem igen.
Nymindestrømmen har nogle meget smalle steder, som det er vældigt fornøjeligt at krydse gennem. Så vi var så heldige at vinden vendte mens vi spiste frokost, så vi også skulle sejle på bidevind hjem igen. I starten, hvor de smalleste huller er, lavede vi ”synkronsejlads” i krydsene til ære for alle de mange fugle, som var tilskuere. Hjemturen var uden særlig dramatik – bortset fra enkelte grundstødninger i mudder og siv. Men en flot og spændende tur med masser af naturscenerier. Aftensmaden var røgede fisk fra campingpladsens velassorterede røgeri med nye kartofler m.m.
Efter en regnvejrsnat oprandt så søndagen med sol igen og en jævn nordvestlig vind. Turen i dag skulle gå til Hvide Sande, og inden vi fik pakket og gjort klar ankom Poul og lidt senere Vagn og Per med fruer og båd. Mens de riggede til og gjorde klar ankom Per Vilstrup, dog uden sin egen nyanskaffede jolle. Vi lagde fra land og sejlede ad resterne af Klitrenden, den gamle gravede kanal langs Holmslands Klit.
Så fik vi krydret sejladsoplevelserne med lidt kulturhistorie.
Det var atter en sejlads af de spændende og interessante også hvad angik fauna. Der er mange skarv på de små holme i fjorden. De lokale fiskere bryder sig ikke om skarven, idet den som bekendt æder deres fisk, og reglerne om, at de nu må skyde fuglen, hvis den pågribes i nærheden af deres net kan de ikke bruge. Skarven er som bekendt en sky fugl og flyver sin vej længe inden man kommer på skudhold.
Efter et par timers herlig sejlads i bliden bør ankom vi til Hvide Sande, hvor vi lagde ind i en lille vig syd for byen. Det er meget anderledes at besøge byen fra vandsiden end med bil. Efter en velfortjent frokost tog vi en bytur og slog et slag omkring fiskerihavnen, hvor der var livlig aktivitet på skibe og blandt turister.
Hjemturen udviklede sig til ren kapsejlads, som det jo hurtigt gør når mere end to joller er på vandet samtidigt. Hvem som vandt den, ved jeg ikke, men vi blev alle vindere af en herlig tur.
Først på aftenen tog Vagn, Per´erne og pigerne hjem igen, og Ebbe fremtryllede en herlig aftensmad af marineret mørbrad med tilbehør. Det er fantastisk, hvad der kan fremtrylles på en grill i sandet!  Mætte efter endnu en hyggelig og dejlig dag med flot sejlads gik vi til ro.
Mandag oprandt med noget mere vind og den dag var der kun 3 både, som ville sejle. Det blev dog kun til en kort tur ud i Nymindestrømmen.
Det var nogle utroligt dejlige dage på Ringkøbing Fjord  og særligt spændende at besejle fremmede farvande.
Fjorden er meget lavvandet, så krapsøen rejser sig hurtigt i blæsevejr. I tåge og usigtbart vejr kan den være meget ubehagelig at besejle, men det oplevede vi heldigvis ikke.
Fiskerøgeriets Camping er absolut anbefalelsesværdig som boplads under en tur på fjorden, og så er der faktisk mange flere steder at sejle hen end de steder vi nåede at besøge.
Vi snakkede meget om at vende tilbage næste år, så mon ikke der er skabt grobund en ny tradition i HBS om en årlig pinsetur? Dette års udgave var i hvert fald en succes. – Og så var det jo helt fint at støve lejrudstyret og minderne af inden turen går til Rantzausminde til sommer.

Gunnar
W 3364


25/05-2002

Kr. Himmelfarts ferie på Limfjorden 2002.

Se billederne fra turen

Onsdag før Kr. Himmelfartsdag hægtede vi W 1740 "RAS" (Inge og mig selv) på bilen og startede turen der i år skulle starte fra Nykøbing Mors da vejrmeldingen for perioden sagde at vi skulle starte med østlig vind der senere skulle gå i sydvest. Med sådan en melding starter man selvfølgelig i den østlige ende og sejler vestpå, håber så på at vinden følger med kursen kompasset rundt, så Mors kan omsejles uden kryds.
Sidst på eftermiddagen nåede vi parkeringspladsen ved lystbådehavnen i Nykøbing. Der er her en fortrinlig rampe hvor båden let kan sættes i vandet. Vi lænsede ½ sømil mod sydvest, hvor vi har en teltplads hos et usædvanlig venligt ægtepar som vi kom i kontakt med ved en tilfældighed for 10-15 år siden og som vi har besøgt næsten hvert år siden.
Et par timer senere ankom W 5969 "Kryds og Twærs" (Vibbe og Ebbe). Vi havde i mellemtiden fået teltet slået op og var klar med kartoffelsalat og lune frikadeller, det er der tradition for at vi får den første aften, da vi, eller nogle af os, efter endt arbejdsdag skal køre en lang tur, rigge til og sejle en kortere distance. Det kan da være svært at sige nøjagtigt hvornår man er klar til at spise, og da vi altid nyder middagen sammen må man vente til alle er samlet.
Alle samlet, maden klar, vinen og humøret trukket op og solens sidste stråler kaster sine lange skygger og glimter i vinduerne på husene på den anden side Sallingsund – hvad kan man forlange mere?
Torsdag morgen står vi op til en strålende sol og en let brise fra øst, perfekt vejr til at lænse ned gennem sundet.
Efter morgenmaden pakker vi telte og øvrigt grej sammen i bådene, søsætter og begynder en  tur ned gennem en perlerække af skønne syn på begge sider af Sallingsund. Ved Sillerslev havn på sydsiden af Mors holder vi frokostpause en times tid, hvorefter sejladsen går videre mod Hestør Odde, hullet mellem Jegindø og Mors. Herfra videre ad det slyngede farvand mellem Mors og Thyholm til den lille ubeboede ø Lindholm lidt syd for Doverodde havn.
På Lindholm har vi i mange år haft vor første og sidste overnatning på disse ture, da den kun ligger en lille times sejlads fra Doverodde hvor der er fine søsætningsmuligheder. Den korte distance passer godt med at man skal køre til eller fra, og helst ikke vil være på farten helt til midnat.
På Lindholm er der en række træer der går øst – vest, så der er næsten altid læ. I år fandt vi ved ankomsten læ på S-siden af træerne, men vinden stod og vekslede lidt, så der var ikke rigtigt læ hele tiden, men vi kom igennem aftenen og natten uden de store problemer.
Vibbe og Ebbe havde madtur, så vi var spændte på hvad menuen stod på denne aften.
Vi blev overrasket med en forret bestående af et lækkert udvalg af italienske pølser, ost og hjemmebagt chiabatta brød med et glas hvidvin til. Det har et eller andet fint navn som jeg desværre ikke husker, men smagen var absolut i højeste klasse. Hovedretten indeholdt en dejlig oksebøf, med marinerede kartofler og grøntsager samt salat til. Rødvin til hovedretten betragtes på disse ture som en selvfølgelighed, eneste problem er at det er svært at temperere rødvin når man sejler. Har man derimod en overliggerdag kan dette klares med en middagssøvn med rødvinen mellem lårene, så passer temperaturen når man skal spise. Efter en vellykket middag var det tid til en kop kaffe som prikken over i'et. Efter en sådan dag med sol, luft god mad og mange oplevelser behøver man ikke underholdning til sent på natten, så efter kaffen og diskussionen om dagens hændelser er slut, er alle "grydeklare" og vi tørner ind for at samle kræfter til endnu en god dag på Limfjordens dejlige vande.
Fredag var vinden stadig i øst, og var nu øget så meget at vi besluttede at blive liggende for at se hvordan det udviklede sig. Morgenkaffen blev trukket lidt ud, efterfølgende fælles opvask gjorde kål på en stor del af formiddagen så inden længe var det tid til at tænke på frokosten. Efter frokost ville pigerne ligge og læse lidt så Ebbe og jeg besluttede at gå en tur rundt om øen. Det var meget lavvandet, så vi kunne gå i strandkanten, selv forbi det ellers ret sumpede engområde der findes på øens sydside. Det viste sig at den lave vandstand betød at øen var landfast, noget vi kun har set en enkelt gang tidligere. Når man færdes i det fri i disse egne af landet kan man ikke undgå at bemærke det vidunderlig lys der er over landskabet. De bløde bakker, beklædt med pragtfuldt grønt eller de næsten selvlysende gule sennepsmarker der ligger som markeringer i området. Man får en fornemmelse af at afstanden til himlen næsten er uendelig, og når en kraftig vind står ind fra vandet kan man ikke lade være med at nynne "Blæsten går frisk over Limfjordens vande", det er så sandt som det er sunget, og man forstår det først rigtigt når man selv har været der og har mærket det på egen krop.
Vel tilbage fortalte vi om vore oplevelser, og dette lød åbenbart så lokkende for pigerne, at de tog turen, blot den anden vej rundt. Da de kom tilbage fortalte de at de mente at have fundet Gorm den Gamles grav, en faskine der står midt mellem øen og fastlandet. Vi protesterede, idet vi mener at G. d. G's grav ligger i Jelling, men man kan da aldrig vide om der er nogle historikere der har taget fejl. Vejrmeldingen havde lovet at vinden skulle falde og gå sydover. Den gik godt nok sydover, men den faldt ikke, så inden vi begyndte at lave aftensmad flyttede vi vores lejr om på N-siden af træerne da der ikke mere var læ der hvor vi lå. Inge og jeg havde franskbrød med laks med til forret, med et enkelt glas hvidvin til, og da grillen trods for meget læ endelig kom i gang fik mørbraderne med indsnørede løg og krydderier en tur på varmen. Endnu en gang kaffe, og vi var atter klar til køjen.
Lørdag stod vi atter op til en dag med fint vejr. Vinden var gået mere i syd og var faldet, så i dag skulle der sejles. Vi spiste morgenmad og pakkede bådene. Vindretningen passede så fint, at krydset ned til Hestør Odde passede med farvandets knæk. Da vi passerede Hestør Odde havde vi ventet at få en del sø i Kaas Bredning, men den faldende vind i forbindelse med skiftet i vindretningen havde fået søen til at lægge sig så vi uden besvær kunne gå tværs over Kaas Bredning og finde læ langs Salling kysten hvis det skulle friske op igen. Det betød samtidig at vi kunne ligge kursen op gennem Salling Sund op, uden at slå flere slag. Da vi nåede over til Salling kysten friskede det igen, men samtidig drejede vinden mere sydover, så vi fik en frisk halvvind op langs kysten i bølger med en højde der skulle måles i få cm. Det gav en fin sejlads, hvor vi til tider var tæt på at plane selvom bådene var tungt læssede med alt vort grej. Halvvejs oppe mod Nykøbing gik vi på stranden for at spise frokost. Her fik Ebbe den ide at vi kunne samle nogle muslinger og koge dem til en forret til aftensmaden, så endnu engang fik vi serveret en formidabel middag efter vi var nået tilbage til vores superteltplads lidt syd for Nykøbing.
Vi nåede ikke øen rundt i denne omgang, men som sejler er man underlagt vejrets luner, og det hjælper ikke at ærgre sig over at der var et eller andet man ikke nåede. Har man fået nogle dejlige afslappede dage med gode sejladser er målet nået.
Søndag morgen var det gråt og noget diset, men nu skulle vi jo bare pakke sammen, sejle det sidste lille stykke til Nykøbing, tage bådene op og køre hjem. Inden vi nåede at blive køreklar var vi nu tæt på at solen brød igennem, så den smule gråt kan ikke ødelægge indtrykket af endnu en vidunderlig tur på et af Danmarks skønneste farvande – "Ja Limfjord jeg elsker dit blå humør, i kuling fra Hals og til Harboør" som der så smukt står i sangen.

W 1740 "RAS"


06/05-2002

Besøg på redningsbåden.

Onsdag d. 8/5 - 2002 kl. 17.00 - 19.00 tager vi på besøg ombord på redningsbåden i Esbjerg Havn. Vi mødes ved Havnevagten, ved den vestlige ende af Fiskeauktionen kl. 17.00.

Der vil blive mulighed for sejlture med båden, så tag din tørdragt med hvis du har en.

Skriv dig på sedlen i klubhuset eller ring til Karin, tlf. 76131253 inden onsdag kl. 15.00.

Karin


21/04-2002

Ho Bugt Regatta

Regattaen afholdes den 23. juni ud fra HBS, med deltagelse af Roklubbens både og kajakker, windsurfere, Wayfarer, Hobie Cat og optimistjoller på specielt udlagt bane.

Ho Bugt Regatta udvalget (HBS har Bruno Malzard i dette udvalg)  vil udsende mere information når vi kommer nærmere.

Hjerting Byfest 13.-17. August

HBS har givet tilsagn om at medvirke i dette arrangement, specielt om tirsdagen den 14. august, hvor der er et cykelløb rundt i Hjerting.

Byfesten giver som regel overskud, som deles mellem klubberne i forhold til hvor mange timer de har hjulpet. Derfor håber vi, at der er nogen fra HBS, der har lyst til at medvirke med evt. at stå et par timer i en bod eller ligende.

Der kommer mere information om dette senere. Tage Kristensen er kontakt person.


14/04-2002

NYHEDSBREV – OPTIMISTER

Hermed lige et kort nyhedsbrev, for at opsummere de sidste ting siden opstartmødet i januar.

 1. Joller. Jollerne er nu færdige og klargjort til sæsonstart takket være en flok flittige forældre, anført af Hr. Grumsen. Jollerne blev transporteret ned på pladsen ved standerhejsning lørdag d. 6. marts, og de blev fordelt til sejlerne. Udover flytning af joller, blev åbningen til sejlskuret  flyttet og den traditionelle oprydning med efterfølgende frokost gav os en hyggelig dag.
 1. Maddage. Første maddag bliver i år torsdag den 2. maj. Menuen bliver lasagne og derudover  kan man købe toast for 5 kr. Husk af tilmelde jer senest tirsdag. Se iøvrigt madplanen for resten af  sæsonen i klubhuset.
 1. Rengøring af klubhuset. Som aftalt har jeg udarbejdet en liste med rengørings tjans og sat navne på. Husk at tjekke hvornår det er jeres tur. Kan i ikke, er det jeres eget ansvar at få byttet. Jeg håber, at det kan komme til at fungerer på denne måde.
 1. Trænere. Trænerstaben er blevet udvidet siden sidst. Udover Torben, Michael og Jens-Peter har vi også fået Ivan og Ernst med i staben, hurra for det. Ivan er de sidste mange års c-træner, Kjeld´s søn. Ernst er wayfarer sejler og har derudover trænet optimister før.
 1. Ungdomsseminar i Horsens den 3. marts. Hardy og undertegnede var med til ungdomsseminaret som omhandlede, at få vendt den, efter sigende, negative udvikling inden for ungdoms- og optimistsejllads. Her i Ho Bugt Sejlklub kunne vi nu ikke bidrage med en negativ udvikling, tværtimod. Men vi kunne derimod snakke med om  det tilbagevendende problem, at skaffe trænere nok. Seminaret var en heftig debat med DSU (Dansk Sejlunion) og  OCD (Optimist Class Denmark) læs mere herom i Horsens klubblad som ligger i mappen i klubhuset. (Tjek lige den flotte fyr på forsiden). Mht til trænersituationen, blev den ikke meget ændret denne dag, trods mange gode forslag fra forskellige personer. Men en ting fik vi da ud af det og det er et besøg af DSU konsulent Finn Nielsen. Han kommer med til A og B-træning, tirsdag den 23. april. Efter træningen vil han komme med gode råd og ideer til vores ihærdige trænere. Han vil gerne om vi kunne starte kl. 17.00 denne dag, men det vil jeres trænere komme tilbage med nærmere besked om.
 1. Kredsmøde i Dansk Sejlunions Ungsomssektor, Lillebæltkredsen (DSUL). Vi havde denne ære at være vært ved dette møde. Dagen startede med morgenkaffe, derefter møde og sluttede med frokost. Frokosten var Bakskuld, tilberedt og serveret af Søvig, Per Kristensen og Hardy og det gjorde de rigtig godt. Referater af mødet kan ses i klubhuset på opslagstavlen. Lillebæltskredsens formand Knud Dannefer vil gerne have en liste over vores sejlere. I forbindelse med listen, skal han have oplyst om placeringer i har haft til stævner (til oprykning). Jeg vil gerne om i kan maile til mig hvilke stævner i har deltaget i og placering.
 1. Orienteringsmøde nye optimister. Tirsdag den 12.03 havde vi orienteringsmøde for nye optimister. Forinden havde vi delt ca. 700 brochure rundt på diverse skoler og hængt plakater op. Dagen blev forberedt med fremvisning af jolle (med spot og det hele) og div. sejlerbeklædning, Emil og undertegnede  bagte kage.  Michael, Torben og Ernst fortalte flot om det at være optimistsejler/klublivet, Tage skrev nye medlemmer op og undertegnede lavede kaffe. Men vi må desværre erkende at fremmødet var minimalt. Der kom 4 nye sejlere. Få er bedre end ingen. Jeg tror på, at der kommer flere til start, der har været flere der har henvendt sig til mig efterfølgende. Men måske var mødet sat for tidligt på året, jeg tror ikke der er mange der tænker på sejlads midt i marts, når det både er mørkt og koldt. Så til næste år vil jeg foreslå at vi holder et lignende møde, men noget senere.
 1. Festudvalget. Til vores opstartsmøde i januar fik vi valgt et festudvalg som skal stå for klubfesten til august. Søvigerne og Lissi valgte sig. Det er lidt uvist om Simon kan forsætte med at sejle i år, så vi skal have valgt en erstatning for Lissi. Hvem melder sig? Kontakt venligst mig herom. Derudover er Michael Tinnesen, Rasmus Ølgaard og Per Nielsen også med i udvalget.
 1. Førstehjælpskursus. Som i sikkert har fået brev om, har klubben fået arrangeret et førstehjælpskursus. Dette er et kanontilbud, som jeg varmt kan anbefale at tilmelde sig. Karin(Tim`s mor) og Poul-Erik(klubbens formand) står for undervisningen. Karin er sygeplejerske og underviser derudover på brandskolen i bl.a. førstehjælp og Poul-Erik er falckredder. Så det er kyndige folk vi har til at undervise os.
 1. Kæntringsøvelse. Poul-Erik har tilbudt os at vi kan låne brandskolen igen i år til kæntringsøvelse. Der er endnu ikke fastsat en dato, men i vil høre nærmere fra jeres træner.
 1. Deltagerliste. Jeg er blevet opfordret til at sende en deltagerliste rundt.
 1. Træningslejr i Horsens. Hans-Herik, Lasse, Morten og Søren var på træningslejr i Horsens d. 8-10 marts. Lejren var for A-sejlere. Efter forlydende var det en god lejr. De lærte noget om rigning og  teknikker og havde selvfølgelig  masser af hyggeligt socialt samvær.
 1. Gran Canarie og Garda. Udover  træningslejren har Hans-Henrik være 2 uger på Gran Canarie på træningslejr i januar måned. Han har også været med til stævne på Garda Søen. Det kunne være spændende om vi kunne lokke ham til at skrive lidt om dette på vores hjemmeside? 

Til slut vil jeg lige minde om kontigentbetalingen. Vores kassérer mangler betaling fra en del medlemmer.

Dette var ordene. Jeg håber i glæder jer lige så meget til sæsonstart som jeg.

Vi ses snart på jollepladsen.

Mvh

Henriette

p.s. Har jeg glemt noget, da kontakt mig endeligt. 75 11 53 18   


10/04-2002

Vedr. Svømmehallen

Ændring af tid den 21-04 fra 1000 -1200 til 1200 -1500 vi har denne dag byttet med Svømmeklubben.

Sidste gang der er mulighed for svømning er søndag den 5-5

Med venlig hilsen

Poul Erik


10/04-2002

Optimistjolle dåb

Den første træningsaften for A og B optimisterne 16. april 2002  er der dåb af den nye optimistjolle, som er sponseret af Vestjysk Bank A/S
Dåben er kl. 18:00 hvor alle sejlerne har rigget deres både til og er klar til at gå på vandet.

Jens Peter Riber


08/04-2002

Billeder fra Standerhejsningen lørdag d. 6. april 2002
Med formandens tale.


01/04-2002

Sejlerskolen

Sejlerskolen starter med teori i klubhuset mandag den 15 April kl.18.00.og det forventes at vi kan begynde at sejle fra mandag den 29 April.

Vel mødt Per.


26/03-2002

Efterlysninger fra sejladsudvalget

Hvem vil være dommer ved onsdagssejladserne?

Onsdagssejladserne starter den 1. maj.

Der vil være Hobie Cat og Wayfarer joller på banen, så der bliver et meget spændende felt at følge på nærmeste hold.

Har du lyst til at være dommer for sejladserne? Vi mangler et medlem der vil påtage sig dette job. Der kræves ikke forkundskaber, idet klubben vil give den nødvendige instruktion. Du skal bare kunne håndtere en af vore følgebåde, så finder vi ud af resten.

Giv dig selv en chance for at være med i det gode kammeratskab vi har i forbindelse med træningssejladserne, det er sjovere end du tror.

Hvem vil med på pinseturen til Ringkøbing Fjord?

Dette arrangement kræver lidt mere planlægning end de fleste andre, blandt andet er det nok klogt at bestille plads på campingpladsen. Derfor vil vi gerne have nogle tilmeldinger eller interressetilkendegivelser snarest, skal vi sige senest ved standerhejsningen. Ideer og forslag til ture og underholdning er velkomne.

Her er et link til campingpladsen www.frcamp.dk som vi regner med at benytte.

Venlig hilsen
Sejladsudvalget
Ebbe Kildsgaard, Ernst Henriksen


04/03-2002

Et hjertesuk fra kassereren til medlemmerne!

Vi har sendt 111 girokort til medlemmerne med opfordring til at betale inden den 28. februar.
Resultatet her den 4. marts er, at kun 51 har betalt eller 46%, det er da skuffende.

Venlig hilsen
Tage

Det må siges at være for dårligt!
Husk på, at det arbejde der udføres af bl.a. vores kasserer er frivilligt. 
Det kan ikke være rigtigt at dette arbejde skal bruges til at rende rundt og få medlemmerne til at betale! 
Tiden kan bruges til mange andre ting der kommer Ho Bugt Sejlklub, det er os alle, til gode.

Jens Konge


27/02-2002

Besøg i Esbjerg Marineforening.

Aftenens besøg hos Esbjerg Marineforening blev en rigtig hyggeaften, hvor godt en halv snes HBS sejlere fik lejlighed til at se Marineforeningens spændende lokaliteter.

Henning Svindth fortalte os levende om Marineforeningens fortid, nutid og fremtid. Efterfølgende viste Henning os lokalerne og fortalte om de mange interessante ting med maritim tilknytning der er samlet i foreningens hus.

HBS beværtede de fremmødte med en øl og kaffe til de der havde lyst. 
Efter små tre timer med spændende oplevelser og masser af hygge kunne Kurt på alles vegne  sige tak for en dejlig aften i lag med gode venner.

Skal der klages over noget vedrørende denne aften kan det kun blive til et suk over at ikke flere af HBS's medlemmer havde forundt sig den fornøjelse at være med i disse omgivelser der nærmest "oser" af hygge.

Se billederne fra aftenen her.

Jens Konge


01/02-2002

Referater fra bestyrelsesmøder.

Referater af bestyrelsens møder vil i fremtiden blive bragt under linket 'Bestyrelsesmøder', der findes på siden 'Bestyrelse'.

webmaster


25/01-2002

Esbjerg Marineforening åbner dørene for HBS.

Onsdag d. 27. februar 2002 kl.18.30 i Marineforeningens lokaler på Esbjerg havn.
Henning Svindth fortæller om Marineforeningens historie og det daglige virke.

Øl og vand kan købes.

Vel mødt til en hyglig aften.
Kurt Clemmensen


22/01-2002

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. december 2001


04/01-2002

Ho Bugt Sejlklub

11. Generalforsamling

28. novenber 2001

1. Valg af diregent:

Valget faldt på Jens Peter Riber som konstaterede at generalforsamlingen var varslet i henhold til klubbens vedtægter og derfor var lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning 2001.

Et aktivt år med mange tiltag, flere nye medlemmer og nye aktiviteter (Hobie Cats).  Således blev onsdagssejladserne ”udvidet” til omfatte både Wayfarer og Hobie Cat sejlere.

Det har som nævnt været et aktivt år, men desværre også med nogle løse ender som den nye bestyrelse så skal samle lidt op på.

Vort klubhus har fået en kraftig overhaling og er nu ganske god både med badefaciliteter, fjernvarme, nyt komfur, køleskab osv.  Dette på en sådan måde at ”hyggen” stadig er bevaret omkring vort ”gamle” klubhus.

Renovering af optimistjollerne er godt i gang og til januar går W´erne i gang.

For den kommende sæson har vi lidt at starte op på.

-Vi har indtil nu samlet kr. 23.000,00 sammen til køb af gode brugte optimistjoller.

-Vi har et projekt motor+bøjerum på beddingen (er bevilliget)

-Vi har et projekt sejlerskur på beddingen

-Vi har et projekt bænke og hylder/kroge til omklædningsrummene på beddingen.

Sejlervejret var ganske godt og onsdagssejladserne blev godt fulgt op af behøring rapport på vor hjemmeside (tak til Claus Danielsen herfor).

3. forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

Jørgen Jørgensen fremlagde regnskabet for 2001.  Der blev rejst nogle ”tekniske” spørgsmål omkring afskrivning af nye joller. Ikke noget der ændrer på tallene.  Dette vil den nye kasser Tage Kristensen se nærmere på til næste års regnskab.

4. forelæggelse af budget for næste år.

Jørgen Jørgensen fremlagde budgettet for næste år og dette gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer.

5. fastsættelse af kontigent for næste år.

Pga den gode økonomi i klubben blev det vedtaget at fortsætte med uændret kontigent.

6. behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelse.

Poul Erik Wiuff
Jens Peter Riber
Tage Kristensen
Henriette Jørgensen
Kjeld Hansen

8. Valg af 2 suppleanter. 

Supleant Jørgen Jørgensen
Supleant Ebbe Kilsgaard

9. Valg af 2 revisorer.

Revisor Gunnar Kondrup
Revisor Ernst Henriksen

10. Eventuelt.

Behovet for en følgebåd mere blev drøftet da ungdomsafdelingen mener det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager (3 følgebåde er for lidt).   Det blev aftalt at den nye bestyrelse vurderer dette.

MVH

Bestyrelsen år 2001.

Esbjerg, 04.01.2002.


04/01-2002

HBS hjemmeside redaktøren, i daglig tale webmaster, vil hermed gerne ønske alle vore medlemmer et Godt Nytår.

Vi kan nu se frem til en sæson med mange gode timer i hyggeligt samvær og redelig kapsejlads på bugten.

Glem ikke den sidste melding i 2001, vi mødes i HBS lokalet på havnen onsdag d. 9/1-2002, kl. 18.

webmaster


Link til HBS-nyt 1999

Link til HBS-nyt 2000

Link til HBS-nyt 2001

HO BUGT SEJLKLUB