Ordensregler for ”Morgenbaderne  februar 2018 ps


·         Morgenbaderne er medlem af Ho Bugt Sejlklub´s afdeling ”Morgenbaderne

·         Morgenbadernehar adgang til klubhuset med den udleverede personlige nøglebrik.

·         Der betales et administrationsgebyr på kr. 100,- for nøglebrikken.”

·         Morgenbaderne er en afdeling under Ho Bugt Sejlklub, og det er sejlklubbens faciliteter man anvender (omklædning, brusere, sauna og køkkenfaciliteter)

·         Man må anvende faciliteterne når man har lyst. Saunaen vil være varm mellem 6 og 9, men kan tændes manuelt ved et tryk på knappen uden for saunaen (kører 1 time)

·         Af sikkerhedshensyn henstilles til alle medlemmer, at man, specielt når vandtemperaturen er lav, ikke bader alene.

·         Hver morgenbader kan invitere en gæst som er interesseret i at blive morgenbader. Dog kun én ad gangen, og hver gæst kan kun ”prøve” én gang.

·         Man bestemmer selv om man vil bade med, eller uden badetøj.Man bedes dog være ”sømmelig” (iført håndklæde eller badekåbe)på vej til/fra stranden.

·         Af hygiejniske grunde er det et krav at man bruger et håndklæde til at sidde på i saunaen.

·         Barbering samt brug af hamphandsker, fodfil og lignende er ikke tilladt i saunaen.

·         Der må ikke medbringes aviser eller tryksager i saunaen, da blegningsmidler i papir kan udvikle giftige gasser.

·         Der skal iagttages streng disciplin omkring eventuel fotografering idet man skal respektere ALLE medlemmers ”blufærdighed”. Det vil således ikke blive accepteret at fotografere når et eller flere medlemmer ikke er fuldt påklædte.

·         Mobiltelefoner må ikke anvendes i afdelingen med omklædning og sauna.

·         På Hjemmesiden www.hbsejlklub.dk kan man orientere sig om alle relevante ting vedr. afdelingen ”Morgenbaderne

Spørgsmål vedr. Morgenbaderne kan rettes til "Morgenbad" - se 'Organisation' / 'Navne / mail / tlf.', det blå felt.