HO BUGT SEJLKLUB

Sidste nyt 26. december 2015

Læs her hvad der sker i klubben:

Når siderne bliver opdateret sender vi en mail til interesserede.
Send en mail til webmaster og meld dig til (eller fra hvis du er træt af at få mailbesked).

HBS-nyt 
1999
HBS-nyt
2000
HBS-nyt
2001
HBS-nyt
2002
HBS-nyt
2003
HBS-nyt
2004
HBS-nyt
2005
HBS-nyt
2006
HBS-nyt
2007
HBS-nyt
2008
HBS-nyt
2009
HBS-nyt
2010
HBS-nyt
2011
HBS-nyt
2012
HBS-nyt
 2013
HBS-nyt
2014
       

26/12-2015

Svømning / sejlads - Vinter / Sommer

Får du nok for dit kontingent (eller skal juleanden kvæles) ??? er du kun vinterbader eller er du kun sommersejler - og betaler for et helt år - ? 
Du kan få valuta for dit kontingent ved at deltage og hygge dig med klubvenner - helt gratis i svømmehallen på Hjerting Skole, hver søndag formiddag.
Vi starter igen den søndag d. 3 /1 - 2016  kl. 10.00

formanden & Nils


15/12-2015

Fejl i tidevandskalender

Kære alle.

Der er desværre sket en beklagelig fejl. Det grafiske firma der har trykt tidevands kalenderne til mig havde  fået oplyst en tidevands tabel der ikke var korrekt.

  Der er ændret en smule på udseendet på den nye kalender i forhold til den gamle. bl.a. står tidevands tiderne på den ny og gældende kalender med rødt.

Vil også lige nævne at der er taget højde for sommer og vintertid på de nye kalender. 

Nye kalendere kan afhentes i klubben i løbet af uge 51, eller de kan printes her fra.

Der er ikke et ubegrænset antal, så tænk på at vi alle sammen gerne vil have en. 

Sejlerhilsen
Thomas


11/12-2015

Kurser fra Dansk Sejlunion.

Via Søren Grønlund har vi modtaget dette tilbud:
( tag en snak med Søren hvis du er interesseret.)

-------------------------------------------------

Hej Søren

I løbet af vinteren tilbyder Dansk Sejlunion en række gratis kurser for klubledere:

Frivillighed med glæde: Mange sejlklubber har en udfordring med at skaffe frivillige kræfter. Hvis det også gælder i din klub, kan man med fordel følge kurset ”Frivillighed med glæde”, hvor der præsenteres værktøjer, der kan hjælpe klubben med at rekruttere og fastholde gode loyale frivillige kræfter.

Generalforsamling uden bøvl: Kurset har særligt fokus på dirigentens vigtige rolle i forhold til at sikre en succesfuld afvikling af generalforsamlingen. Kurset lægger også vægt på, hvordan generalforsamlingen undgår at blive for tilbageskuende – i stedet for at rette blikket mod det udviklende og fremadrettede klubarbejde.

Klubledelse og konflikthåndtering: Kurset henvender sig til ledere i sejlklubber, som har interesse i at forstå, hvilke krav der stilles til klubbens vedtægter for, at de kan fungere som et godt værktøj i klubbens daglige virke. Som leder vil du også gerne være i stand til at håndtere uenigheder og konflikter blandt klubbens medlemmer – før problemerne udvikler sig.

Tilmeldingsfristen nærmer sig til flere af kurserne. Læs yderligere om de enkelte kurser og tilmeld frivillige fra klubben på nedenstående link.

http://www.sejlsport.dk/mere/uddannelse/klubledelse

Sejlerhilsner Henrik

Henrik Tang
Klubkonsulent

Dansk Sejlunions sekretariat
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.: 8820 7009


18/11-2015

HBS generalforsamling.

Indkomne forslag

------------------------------------------

Fra Bestyrelsen:

Vedtægter §8, stk 1 ændres således:

"Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer,"
Ændres til:
"Bestyrelsen består af syv medlemmer,"

------------------------------------------


------------------------------------------
Fra Thomas Krogsgaard.

Har man ikke før har sejlet nogen af motorjollerne skal man før man må sejle dem undervises kort i brug af dem.
Man skal altid efter brug sørge for at der er benzin på tanken så de hurtigt kan sættes i vandet i en nødsituation. Lige som man også ved brug af klubbens gummibåde altid efter brug skal sørge for at disse er pumpet hårdt.
Brugerne af klubbens joller skal vide hvem der skal kontaktes hvis man laver skader på jollen, så denne hurtigst muligt kan blive repareret.

Der skal være en form for brugerbetaling for brug af såvel sejl som motorjoller.
Bestyrelsen fastsætter beløbet.
Ved booking til udenbys/lokal weekend kapsejladser, pinse ture, Rantzausminde træf eller lignede skal der naturligvis være et fradrag i prisen.

Der skal være et booking system, så hvis man planlægger en tur med sin kone, kæreste eller børn er sikker på at den jolle man vil sejle, også er til rådighed på det givne tidspunkt. Gerne et online booking system så man hjemme fra kan tjekke om der er nogen frie joller.

Om man er bådsmand, motormand, pladsformand, flag formand, værkstedsmand… eller nogen anden form for mand skal man Max kunne have EN’ ubrugt booking, således at man ikke gennem en sæson f.eks. kan booke hver søndag i ulige uger.

Sejlerskolerne har ALTID 1. ret til jollerne.

Der skal altid være en’ funktions dygtig motor jolle i båd magasinet til brug for redning.

------------------------------------------


05/11-2015

Ho Bugt Sejlklub indkalder hermed til Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 26 november 2015 kl. 19:00
I Klubhuset - Messen, Sanatorievej 2, Hjerting, DK-6710 Esbjerg V

Dagsorden:
    1.  Valg af dirigent.
    2.  Valg af referent og stemmetællere.
    3.  Bestyrelsens beretning.
    4.  Fremlæggelse af foreningens regnskab.
    5.  Fremlæggelse af budget til orintering.
    6.  Fastsættelse af kontingenter.
    7.  Indkomne forslag.
        Indkomne forslag modtages senest d. 12. november på mail formand@HBSejlklub.dk
    8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    9.  Valg af revisorer og revisorsuppleant.
    10. Eventuelt.

Der vil vanen tro være gløgg og æbleskiver.
Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


03/11-2015

SVØMNING

Så er der gang i svømningen på Hjerting Skole!
Søndag kl. 10.00

Henrik Fur Lisby

26121397


26/10-2015

Ho Bugt Sejlklub udvider flåden af Wayfarer joller.

Det er nu lykkedes  at skaffe økonomisk støtte fra fonde til at realisere indkøbet af 2 nye Mk. IV Wayfarer joller. Vi forventer at de nye joller vil være klar til forårssæsonen 2016. 
Wayfarer flåden vil for sæsonen 2016 bestå af følgende joller:
Laksen, Yellow Submarine, Kurts Kutter plus 2 nye Mrk. IV.
Til foråret inden de nye joller tages i brug vil vi fejre disse med en båddåb.

Sejler hilsen
Meike & Bj@rne

Ansøgningen til fondene kan du se hvis du klikker her!


13/10-2015

Oprydning på havnen!

"Den gamle garde" har været i sving. Der nu er ryddet op i havnehallen så vi er klar til at sætte både ind til Standerskiftet d. 24/10-2015


13/10-2015

Jollevogn - efterlysning

Denne jollevogn står i den sydlige ende af jollepladsen uden angivelse af ejerskab.
Kender du vognen beder vi dig henvende dig til Paul Jakobsen (Varde) ( tlf: 2216 9468) eller webmaster senest på Standerskift dagen, 24/10-2015.

Efterfølgende vil vognen blive fjernet og overgå til klubben!


07/10-2015

Sejladstræning

 

På lørdag er der atter sejladstræning kl. 14, hvor skippermødet igangsætter og gentager en fantastisk dag fra lørdag d. 3. 10. Her var en god håndfuld Wayfarere var på vandet i den klare og lune sensommerluft. Vi havde nogle herlige trekantsejladser, hvor vi fik testet strøm og vinds betydning for hvordan sejladsen går.

Det var vældigt lærerigt, især fordi Ernst startede sejladsen med at give os en lille lærestreg i, hvordan han rigger jollen bruger sine hal og trimsnore m.m. på optimal vis.

Efter sejladsen udvekslede vi erfaringer, tvivl og ideer, så vi alle blev lidt klogere på sejlads i let vind.

Vinden og vejret på den kommende lørdag ser ud til at blive ligeså godt som i lørdags, så mon ikke vi bliver ligeså mange deltagere på lørdag, selvom efterårsferien starter på fredag.

Det er nok en af de sidste organiserede sejladser, som sæsonen byder på, så vel mødt derude på lørdag til træning kl. 14, hvor skippermødet vil afgøre, hvad der skal ske og hvordan.

 

Sejlerhilsner

Gunnar _/)


23/09-2015

Slalomrækken - klubmesterskab

Hej slalomsejlere,

Her har I invitationen til klubmesterskab og klubfest i windsurf – det er på næste lørdag! (3/10-2015)

Husk at alle klubbens medlemmer er velkomne til festen – og gerne som tilskuere til dagens sejladser.

Alle vores dommere i Slalom Rækken igennem sæsonen er inviteret med ledsager til festen.
 
Tilmelding til mig senest 30. september … så kan Glenn få bestilt mad, så der er nok til alle!

Klik her for at læse mere om arrangementet!

 
MVH Søren - mail

21/09-2015

Dansk mester i slalom 2015
Læs beretning her


21/09-2015
Hej junior - sejlere !

Julie + Zia (og forældre til) har sendt dette ud:

INVITATION TIL HYGGEAFTEN

Sæsonen er ved at være slut, og vi vil holde en hyggeaften for alle sejlere !

Hvad siger du ? En hyggeaften med pizza, chips, musik, film, og andre sjove ting 
(Og så kan vi jo lære hinanden bedre at kende)

Vi holder aftenen fredag den 30 oktober, kl 17.00 til 22.00 i klubhuset.

SU senest den 23 oktober til 40 24 62 63

11/09-2015

Ho Bugt Cup – for Optimist og Feva  

Omtale i Ugeavisen Esbjerg  -  se også omtale og fotos på Foto siden


09/09-2015

Hjælp søges til æblekager !


09/09-2015

Klubmesterskaber opti og feva sejlere

Så er der klubmesterskaber på lørdag for alle opti og feva sejlere.


Vi mødes kl. 13.30 og skal være klar til skippermøde og sejlads kl. 14
Så kom evt før hvis der skal bruges mere tid på at rigge jollerne til
Vi sejler 3-5 sejladser og forventer at være færdige kl. 17.

Husk dette er ikke afslutningen på sæsonen. 

Stævnet er lagt på lørdag da det passer med tidevandet.
Tilmelding senest på torsdag, til træning, på mail eller på facebook

Sejlerhilsen Søren

30/08-2015

Fanø rundt

Blot to besætninger, men hele tursejladsudvalget, var mødt op til årets bedste Fanø Rundt Tur, hvor vejret og tidevandet var noget nær perfekt til en hurtig og problem fri tur rundt om æ ø.

Besætningen på Kryds og Tværs bestod af Ebbe, og besætningen på Hawbard bestod af Torben og Gunnar. Vi blev enige om, at der nok ikke kom flere end os fremmødte, da vi havde et kvarters tid, og der ikke var nogen i horisonten, der så ud som om de ville andet end til bageren. Vi aftalte, at samle os i en jolle og sejle af sted med en 3-mandsbesætning. Vi sejlede af sted i Kryds og Tværs, mens Hawbard stod slukøret tilbage.

Vejrudsigten var helt perfekt: Svag til jævn fra sydvest og aftagende i løbet af eftermiddagen, hvor solen også ville kigge frem.

Vi sejlede af sted og vinden var stabil og jævn fra sydvest, så vi fik nogle herlige kryds ud af Grådyb med nogle lange ben ud til bøjerne, og godt uden for Skallingen kunne vi slække skøder holde nedover langs Fanøs vestkyst, som set ude fra brændingen ikke er særligt inspirerende for ikke at sige kedelig og livløs. Byggeriet ved Fanø bad vidner om fortidens skandaler og giver god grund til at modarbejde den nuværende regerings ønske om at lade vore kystlinjer bebygge.

Der kom nogle gevaldige bølger rullende ind fra Nordsøen, men båden bjærgede sig, som den skal, og Ebbe styrede os behændigt ned langs kysten, hvor vi efter 3 timer begyndte at spejde efter bøjerne, som skulle vise, hvor galgedybet kunne tage os i sin favn og lede os ind mod Sønderho. MEN vi var lidt for tidligt ude og troede vi var på rette kurs, da det viste sig, at vi havde taget fejl og var kommet for tæt på stranden og Galgerevet, der som navnet siger, ikke er så rart et sted. Men med en kårefægters elegance kastede Ebbe roret i borde og krydsede med stålsat vilje ud gennem den efterhånden kraftige brænding, hvor nogle store brodsøer brækkede sig ind over os. Wayfareren er altså en god jolle, og Ebbe en god skipper. Vi krydsede uden panik, men med masser af vand i jollen, som bailerne sugede ud igen, ud og kunne løbe lidt længere på halvvind ned mod den stage, som viser, hvor vi kunne sejle ind. Man skal længere mod syd, end vi troede. Man skal faktisk have Kåveren på Tværs 90 grader, inden man kan gå ind. Så lærte vi det.

På vej ind gennem Galgedybet, så vi en masse sæler, som lå og gassede sig på højsandet, mens spejderne var ude og holdt øje med os. Der var flere hundrede sæler. I den snoede rende ind til Sønderho måtte vi både trække og skubbe, idet vandet var helt væk. Men kunne se der var flod, så det var på vej. Vinden var ret frisk, så vi snuppede os lige en lille væltetur for adspredelsens skyld i en bomning på 30 cm vand. Det gav lidt klæg mudder, sand og tumult ombord og resulterede i at Torben ødelagde sin vandtætte smartphone, så dagens billeder gik til spilde!

Efter en velfortjent frokost og lidt at drikke gik vi en tur i byen. Sønderho er nu altid hyggelig, så det var en tilfreds og tilpas besætning, der drog af sted efter lidt snak med en af de lokale kajaksejlere, der bedyrede, at vi sagtens kunne skyde genvej vest om Keld Sand og over Fugl Sand op til Lundvig Løb og derfra til Esbjerg. Den gode mand havde ret. Alt gik glat, som det skulle og vi sejlede med en herlig vind agten for tværs på bagbords låring op mod Esbjerg. Ind imellem tog sværd og ror bunden, men det var ikke værre end, at lidt korrektion kunne klare det.

Vi sejlede på samme halse fra Sønderho til Hjerting og det var en herlig tur, hvor solen endte med at kigge frem i sidste del af sejladsen. En herlig dag og en herlig tur i et herligt farvand.

W-hilsner Gunnar W3364 _/)  

-------------------------------------------------------------------------------------

Et par korte videoklip og nogle fotos fra turen:

mp4 video fra turen 1

mp4 video fra turen 2


Sydover på Nordsøen vest for Fanø


Sønderho Havn

kryds og tWærs fortøjet i Sønderho Havn

Besætningen hygger sig i det gode vejr på havnen i Sønderho!

27/08-2015

Så er der gang i tilmeldingerne til :

Åbent Internationalt Jysk mesterskab for Wayfarer joller

Se her!


26/08-2015

Stander skifte

  Lørdag d. 24. oktober 2015 kl. 10.00 - 14.00

Klubbens faciliteter skal vinterklargøres, derfor er der lidt arbejde at udføre for alle sejlere, surfere og morgenbadere.
Medbring gerne praktisk tøj, haveværktøj etc.

Vi er en Sejlklub der lægger stor vægt på social omgang med hverandre, derfor afsluttes arrangementet med en lækker frokost.

Vi håber på stort fremmøde til denne hyggelige dag.
Bestyrelsen


26/08-2015

Indbydelse
Aabent Internationalt Jysk Mesterskab for Wayfarer Joller 2015

Du finder indbydelsen her!


26/08-2015

klubhuset er optaget - møde med Naturstyrelsen 1. oktober 2015 - 1900 til 2100

Mvh jesper fahnøe


26/08-2015

Søndag den 30. august 2015

afholder Hjerting Idrætsforening igen EnergiLøb.

Læs mere her!


25/08-2015

Overnatning i klubhuset

De øvede juniorsurfer holder et weekend træf med besøg af juniorsurfere fra andre klubber. De skal hygge, surfe og udveksle erfaringer. I forbindelse med træffet skal de overnatte i Messen fredag og lørdag nat. (28. - 29./08).
 
Mvh.
Lars


12/08-2015

Ho Bugt Cup – for Optimist og Feva  

Hermed indbydelse til Ho Bugt Cup lørdag den 29. august!  

Tilmelding foregår på opslaget vores FB side ”Ho Bugt Sejlklub – Ungdom”, eller på email: lars@hjelm-hansen.dk senest den 21. august.  

Der er inviteret sejlere fra Bork, Fanø, Grindsted og Vejle, så der bliver gang i den J  

PROGRAM:

(Programmet er tilpasset højvande kl. 15:23)
10:00: Fremmøde for alle sejlere, medhjælpende forældre og trænere. Indskrivning af sejlere og klargøring.
11:30: HBS byder på frokost til alle sejlere, trænere og pårørende.
12.30: Skippermøde, hvor jollerne skal være klar på stranden.
13:00: Sejladserne starter. Der forventes 4-5 sejladser i hver klasse.
15:30: De sidste sejladser skal være afsluttet.
16:30: Præmieoverrækkelse, kaffe og kage og tak for en dejlig dag.

Håber at se mange sejlere og forældre til en sjov dag!

Sejlerhilsen fra ungdomstrænerne / Lars


12/08-2015

Oprydning - wind- og kitesurfere - hylder

Hej wind- og kitesurfere.
I forbindelse med ajourføring af kartotek og hyldelister, er der fundet noget udstyr på hylder som der ikke er betalt for eller noteret noget navn på. Derfor er der blevet fjernet kiteudstyr fra hylde 1 og hylde 48 og windsurfudstyr fra hylde 56.
Hvis udstyret er dit må du gerne fjerne det helt fra Magasinet, hvis du mener du har fået en af de nævnte hylder tildelt skal du skrive til mig på hylde@hbsejlklub.dk.
Mvh
Lars

12/08-2015

HBS Sommercamp for jollesejlere på fredag og lørdag aflyst.

Vejret er desværre slet ikke med os. På fredag blæser det 10-11 m/s og op til 15 i stødene.
Der er også varsel om kraftigt torden/regnvejr. 
Da der således ikke er mulighed for at sejle eller lave andre udendørsaktiviteter ser vi os desværre nødsaget til at aflyse.

Til sejlads i morgen tager vi dog stilling til eventuel sejlads lørdag kl. 12-16. Lige nu er meldingen dog meget lidt vind.

Øv øv øv ....

Der var ellers hele 11 tilmeldte, virkelig god opbakning! Tak for det!

Vi ses i morgen til torsdags sejlads.

På instruktørernes vegne
Jens og Søren


26/07-2015

HBS sommercamp 

Kære ungdoms jollesejlere. 

Så er det tid til vores sommercamp i Ho Bugt Sejlklub. 

Vi mødes fredag den 14/8 kl 15
Vi starter med sejlads, grill og hygge. Vi overnatter i klubhuset. Lørdag efter morgenmaden skal der sejles igen. 
Efter frokost siger vi tak for denne gang. 

Medbring sejlertøj og badetøj. Sovepose og liggeunderlag. Tandbørste osv. 

Seneste tilmelding tirsdag den 11/8

På mail sg@fyrvej.dk eller SMS 29373936

Sejlerhilsen Jens Kloster og Søren Grønlund. 

22/06-2015

HBS Sommercamp AFLYST !

den planlagte "sommercamp" ma-to den 29/6-1/7 er AFLYST
 
men der er sejlads for de sejeste der ikke er taget på ferie tirsdag den 30/6 kl 17
 
w-hilsen 
Nils

20/06-2015

Prøv fartøjstyper

Afslutning på en dejlig dag. Efter en dejlig eftermiddag med prøv forskellige fartøjer i Ho Bugt Sejlklub blev grillen tændt og dagen rundet af med hygge og god mad. 

Søren


17/06-2015

SCT. HANS aften

Tirsdag den 23/6 kl 18.30

 
De "sædvanlige" er blevet prikket af formanden igen i år (vi må jo være gode)
 
Vi sætter et bål op mandag eftermiddag
Sørger for gasgrill til tirsdag
Aftenen:
kl 17.30 kapsejlads FEVA + optimister
kl 18.30: tændes grillen
Man medbringer selv bøffer - pølser drikkevarer
19.30: kapsejlerne bespises med grillmad (de skal ikke selv have mad med)
20.00 bålfad til snobrød (snobrødsdej haves)
kl... ? (demokratisk afstemning, lysmåling via app i I-phone mmm kan afgøre det)
TÆNDES Ernst` veltilrettelagte bål 
Herefter er ALLE forpligtede til at afsynge midsommervisen (Forsanger Per + Putte)
 
Ernst, Niels Peter, Nils, + ? forhåbentlig flere der melder sig til at hjælpe ( Vi mangler en der har en havetrailer til at hente brændsel mandag - meld dig til Nils: Sms 40330508 / Nilsk@dadlnet.dk)

11/06-2015

Emil og Jonas laver gode resultater i slalom/formula ranglisten


03/06-2015

Afspærring af gården.

Gården ud for magasinet er blevet renoveret med nyt muld og ny sået græs, årsagen er at området blev gravet op i vinters for at separere kloakken i hvidt og sort vand. Arealet er spærret af for at give det nye græs gode betingelser for at gro til. Venligst respekter afspærringen, på den måde vil arealet hurtigst blive til græsplæne igen, til glæde for os alle.

Venligst
Bestyrelsen


03/06-2015

Husk Skallingen på søndag

Hej sejlere og alle andre vandhunde
Husk Skallingen på søndag, hvor der er tur derover fra sejlklubben. Det er forårets bedste chance for en sejltur i sol og godt vejr. Der er gode bademuligheder derovre. Vi sejler som altid om kap, når der er mere end 1 båd på vandet, men det er turen, som er i fokus. Skippermøde kl. 9.00 på jollepladsen og præmien tar du selv med i form af madpakke og hvad dertil hører. 
Sejlerhilsner 
Gunnar W3364

31/05-2015
Danibo Cup på Fanø!
Se billeder på dette link!
Fanø Sejlklub var igen i år vært ved deres traditionsrige Danibo Cup. 
Gæstfriheden var stor, og glæden over at se os ligeså. 
Fra HBS deltog fire Optisejlere og to Fevabesætninger, samt fem forældre/trænere. 
Vi mødtes i HBS kl. 9:00 og pakkede joller på tre trailere, hvorefter der var rundstykker, kaffe mv. i klubhuset. 
Herefter til færgen, og så var der tilrigning, frokost og skippermøde kl. ca. 13. 
Da vi kom på vandet var der en frisk til hård vind, 7-12 m/s fra syd, og en krab sø på det yderste af banen. 
Med andre ord ganske udfordrende forhold for selv rutinerede sejlere. 
Opti nybegyndere sejlede på en bane i havnen, men også det var svært med al den vind. 
Nogle valgte før eller senere at udgå, og stor ros til dem for at få prøvet sin grænse af, og sige fra når man møder den. 
Efter endt sejlads og afrigning var der kaffe, kage og præmieoverrækkelse i Fanøs klubhus. 
Gaia og Sara 7. plads i Feva. 
Zia og Julie 4. plads i Feva. 
Tim 4. plads Opti nybegynder. 
Magnus 3. plads Opti øvede. 
Mads 2. plads Opti øvede. 
Kristian 1. plads Opti øvede. 
Tak for en dejlig dag til alle sejlere og forældre fra HBS, og ikke mindst vores værter på Fanø!

På HBS ungdoms vegne / Lars

31/05-2015

PRØV FARTØJSTYPER!

Til alle medlemmer.
Prøv fartøjstyper blæste væk lørdag d. 30 maj.

Arrangementet er flyttet til lørdag d. 20 juni. kl. 15:00.
Der vil være kaffe og kage bord om eftermiddagen.
Øl og vand hvis man er tørstig.
Klokken 18:00 tændes grillen, der vil være, ben og pølser, salat, flutes og bagte kartofler når grillen er varm.

En flok instruktører vil stolt vise dig hvordan du behersker de forskellige fartøjer klubben råder over.
Husk skiftetøj for der er meget stor sandsynlighed for at du bliver våd.

Hvis du vil være sikker på at der er mad til dig så anbefaler vi at du tilmelder dig.
Klik på linket og skriv dit navn, så ved vi at du kommer.
http://doodle.com/kq2vyvipks5wtn2z

Jens, Søren og Bj@rne


28/05-2015

Wayfarer Pinsetræf i Middelfart.

Se mere om træffet her!


25/05-2015

Distancekapsejlads den 31. maj 2015

I al den tid jeg har været med i Ho Bugt Sejlklub og Esbjerg Søsport, har der hvert år været arrangeret en distancekapsejlads en lørdag eller en søndag i forårssæsonen. Jeg har været med siden 1984, men traditionen er endnu ældre. Den planlagte distance har været nogenlunde den samme år efter år, men vejr og strømforhold og/eller deltagernes fremskredne alder har ofte tilsagt en afkortning af banen.

I de senere år har det været så som så med interessen blandt klubbens medlemmer, så arrangementet har tit været helt aflyst. Det sidste skete for eksempel sidste år. Ærgerligt, for efter min mening er det en rigtig god aktivitet, med både spændende og anderledes kapsejlads, fin tursejlads, fælles oplevelser og almindelig sejlerhygge. Jeg håber, at denne gode og traditionsrige aktivitet må komme til ære og værdighed igen, og specielt til jer, som ikke har været med før, hvad enten I er kapsejlere, tursejlere eller bare hyggesejlere: Gå ikke glip af denne oplevelse i 2015.

Starten af Etape 1 går ved en startlinje i Hjerting udfor jollepladsen. Derefter sejles mod sydøst ud af Ho Bugt og langs Esbjerg Havn til den grønne bøje ved Købmandssand, som rundes om styrbord. Derefter sejles der mod nordvest til indsejlingen til Fanø Lo, hvor den grønne bøje (No. 21) rundes om bagbord. Efter mærkerundingen sejles der gennem Fanø Lo ind til Fanø Lystbåde havn, hvor de yderste pæle i indsejlingen er mållinje.

Så er der frokostpause.

Jollerne fortøjes i havnen, det er som regel let at finde en plads. Vi indtager vores medbragte madpakker og dåseøller på Fanø sejlklubs terrasse. Vi hygger os, snakker om dagens sejladser, slapper af og lader op til Etape 2.

Starten til Etape 2 går i Lystbådehavnen. Startproceduren er sådan, at alle både gør sig klar og sejler rundt i forhavnen. Derefter slippes bådene løs ud af havnen i omvendt rækkefølge af placeringen i Etape 1. med passende forspring til de først startende både. Derefter går det ud af Fanø Lo og videre ud af havneløbet og Grådyb til den røde bøje ud for Skallingen (No. 12), som rundes om styrbord. Efter mærkerundingen sejles der til mållinjen ud for jollepladsen i Hjerting.

Efter afrigning er der præmieoverrækkelse. Der er præmier til alle, en øl eller en vand.

Tilmelding til undertegnede, mail: kildsgaard@bbsyd.dk.  -  tlf.: 2992 1362
intet startgebyr.
Man må gerne deltage, selv om man ikke er tilmeldt.
Skippermøde søndag den 31. maj 2015 kl. 09:00

W hilsen
Ebbe


17/05-2015

Igen i år ”blæste” barometersejladsen væk.

Vi håber på godt sejlvejr, og ophøjer onsdag den 20/5-15 til reserve Barometer Sejlads.

Se mere her!


07/05-2015

Kære Opti Feva sejlere

I uge 20 ændres træningen for Opti / Feva sejlere

Fra torsdag til tirsdag pga kristi himmelfartsferien

Tidspunkt: kl 17 og skippermøde kl. 17.30 tirsdag den 12. maj

Håber vi ses

På vegne af instruktørerne

Søren Grønlund


06/05-2015

Invitation til Barometersejlads


06/05-2015

Danibo Cup – for Optimist og Feva – 31. maj på Fanø

Fanø sejlklub har traditionen tro inviteret til stævne (bemærk ny dato i forhold til tidligere annonceret).

Det plejer at været et rigtig hyggeligt træf med vores naboklub – så tilmeld dig til en super dag!!

 

Tilmelding skal ske til Lars Hansen på email: lars@hjelm-hansen.dk senest fredag 15/5!

 

Forberedelser og program for dagen:

Lørdag den 30/5:

·         Kl. 15:00 er der læsning af joller på trailere / pakning af grej. Vi skal have læsset optimist- og fevajoller samt en følgebåd.
(Bemærk, at dette er dagen, hvor alle er velkommen til arrangementet ”
Prøv fartøjstyper - med aktivitet på vandet hele dagen”. Se hjemmesiden for mere info vedr. dette arrangement).

Søndag den 31/5:

·         Fremmøde for alle sejlere, medhjælpende forældre og trænere i HBS kl. 10:00.

·         Sidste tjek af trailere og grej – en kop kaffe / fordeling af opgaver til når vi kommer frem – så afgang mod havnen kl. ca. 10:40.

·         Overfart til Fanø kl. 11:10.

·         Fanø byder på en bid brød med pålæg kl. 12.00 til alle sejlere og pårørende.

·         Skippermøde kl. 13.30, hvor jollerne skal være klar. Sejladserne starter kl. 14.00. Der forventes 4-5 sejladser i hver klasse.

·         Der sluttes af med præmieoverrækkelse, kaffe og kage ca. kl. 17.00.

·         Herefter tager vi førstkommende færge retur til fastlandet, og får aflæsset trailere i HBS. Vi forventer at være færdige ved 19-20 tiden.

Der er plads til alle sejlerne, så de nye skal ikke være bange for at melde sig til. Begyndernes bane vil blive lagt inde i havnen, så de kan føle sig trygge.

 

Praktisk:

Forældre opfordres til at deltage i denne dag sammen med deres børn.

Sejlere, der deltager i stævnet, skal også deltage i læsning af joller den 30/5. Forældre er meget velkomne.

Jeg vil ved tilmelding gerne vide følgende:

·         Sejlerens navn

·         Navn(e) på deltagende forældre, og deres telefonnumre

·         Har mulighed for at medtage bil (billetten betales af HBS)

·         Har mulighed for at trække en bådtrailer

·         Har mulighed for at brygge en kande kaffe / medbringe krus til lørdag den 30/5 kl. 15:00

·         Har mulighed for at brygge en kande kaffe / medbringe krus  til søndag formiddag den 31/5

·         Navn(e) på forældre, som har mulighed for at deltage i læsning af joller lørdag den 30/5.

Når tilmeldingsfristen er udløbet kontakter jeg de deltagende med nærmere info omkring opgaver.

Vel mødt til et spændende stævne!
På HBS ungdoms vegne / Lars


01/05-2015

Wayfarer Pinsetræf 2015 i Middelfart

Skal du med til W-træf i Pinsen er tilmeldingen åben på wayfarer.dk

Husk at tilmelde dig !


22/04-2015
-----------------------------------------------------------------------------------------
      HO BUGT SEJLKLUB - Voksen Sejler Skole
-----------------------------------------------------------------------------------------

Voksen sejler skolen starter op mandag d. 27 april kl 18:00.

Vi mødes:
Ho Bugt Sejlklub
Sanatorievej 2
Hjerting
DK - 6710 Esbjerg V

Det er en god ide at medbringe varmt tøj, vi skal opholde os en
del på bådpladsen, og skiftetøj, hvis vejret er meget fint er der
en mulighed for at komme en kort tur på vandet, her den første dag.

Programmet:
Indskrivning og introduktion til sejlklubben.
Hvad skal I lære i år
Hvem skal lære jer at sejle.
Hvornår kan og må vi sejle selv.
Hvordan rigger vi båden.
Hvordan kommer vi ud fra stranden.
Work shop, hvor vi rigger båden med sejl på bådpladsen.
Vi slutter ca. kl. 20:30.

PS: Skulle du være forhindret eller har spørgsmål
Så kontakte sejlerskolen på mail: sejlerskole@hbsejlklub.dk

Vel mødt
Sejler skole Instruktørne
og Formand Bjarne Lindquist

13/04-2015

Onsdagssejladser
Dommerplanen er klar


12/04-2015

Rasmus Riber i Brasilien 2014
Video


11/04-2015


Læs mere her!


09/04-2015

Junior surferne er i starthullerne!
Læs mere her.


09/04-2015

Tirsdags-(kap)sejlads

Ungdom (OPTI+FEVA)

 

Da ungdomsafdelingen i 2015-sæson har besluttet der kun trænes torsdag, har vi besluttet at tilbyde en sejlaften om tirsdagen.

 

Sejlaftenen vil blive afviklet som følger:

 

Alle der vil med, skal stå med tilrigget jolle på stranden kl. 17.30, hvor der holdes skippermøde. Det vil sige du/I skal selv kunne rigge jollen til uden Du/I får hjælp. Hvis far eller mor hjælper er det selvfølgelig ok.

 

Skippermøde kl. 17.30

 

Der vil blive planlagt 3 sejladser af ca 30 min varighed

 

Senest 19.30 går vi i land og rigger af

 

afslutning SENEST kl 20.00

 

Der vil blive sejlet på baner som I kender: trekant eller op-ned samt firkant.

 

Hver sejlads udløser point efter  det alm. brugte system: 0 for 1.-plads, 1 for 2.-plads, 2 for 3.-plads osv.

 

Ud fra de tre sejladser findes aftenens samlede placering.

 

Denne placering udløser point, som vi tæller sammen gennem hele sæsonen så vi til sidst får en klubmester i Optimist og FEVA.

 

For at alt skal være retfærdigt tages hensyn til at alle jo ikke kan komme hver gang, så pointtildeling foregår efter denne tabel.

Point til optimistsejler, hver for sig.

Point til FEVA til begge i besætning, både skipper og gast får samme.

 

SAMLET placering af aftenens tre sejladser.

 

1: 20 point

2: 18 point

3: 15 point

4: 12 point

5- sidsteplads: 10 point hver

 

dvs bare det at deltage giver 10, så man kan også blive vinder bare ved at komme ofte og deltage.

 

Vi får en tabel på hjemmesiden hvor vi kan følge med.

 

Nils


06/04-2015
Til alle onsdagssejlere

Jeg er i gang med dommerplanen for 2015. Hvis I inden søndag den 12. april sender en mail til mig og oplyser datoer, I ikke kan, tager jeg hensyn til det. Når først planen er på hjemmesiden, må I selv sørge at bytte eller finde en afløser, hvis I skulle blive forhindret.
 
W hilsen Ebbe  -  mail til Ebbe

06/04-2015

Kære alle sejlere og forældre!

Selv om temperaturen ikke rigtig viser det endnu, så er sejlsæsonen 2015 i Ho Bugt Sejlklubs Feva / Opti afdeling næsten i gang...

Planen er som følger:

Torsdag den 9/4-2015 kl. 17-19 : Hygge, genopfriskning og kage.
Torsdag den 16/4-2015 kl. 17-19: Klargøring af joller, polering med mere.
Torsdag den 23/4-2015 kl. 17-19: Info- og indskrivningsmøde. Sæsonens kalender gennemgåes og  sejlerne tilmelder sig. Instruktørerne præsenteres. Der skal laves madlavnings- og strandvagtslister. 
Vi er meget afhængige af forældrehjælp og opbakning og håber derfor at I som forældre har lyst til at deltage denne dag.
Torsdag den 30/4-2015 kl. 17-20 Første sejldag

Søndag den 26/4-2015 kl. 10-11: Svømmeprøve i svømmehallen på Hjerting Skole. 
For dem der ikke kan den 26/4 laver vi en ekstra svømmeprøve søndag den 19/4-2014 kl. 10-11 samme sted.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen.

På instruktørernes vegne
Søren Grønlund


27/03-2015

Så er det tid til at betale kontingent til HBS!

Der er nu udsendt kontingent opkrævning til alle medlemmerne
Har du ikke modtaget din opkrævning så kontakt: formand@hbsejlklub.dk


Bestyrelsen - Ho Bugt Sejlklub.
 
Herunder ser du et eksempel på en opkrævning til 'Anders And':
----------------------------------------------------------------------
      HO BUGT SEJLKLUB - KONTINGENT OPKRÆVNING 2015
----------------------------------------------------------------------

Anders And
Paradisæblevej 111
1234 Andeby

Stamdata:
----------------------------------------------------------------------
Medlems nr.:   99
Telefon:     12345678
Email:      anders@and.dk
Fødsels år:   1934
----------------------------------------------------------------------

Det er tid til indbetaling af kontingent for sæsonen 2015-16.
Kontingentperioden går fra 1. marts 2015 til 29. februar 2016.

I nedenstående liste kan du se hvad opkrævningen indeholder. Er den
ikke korrekt, besvar venligst denne email fra formand@hbsejlklub.dk.
Bemærk at alle instruktører på skolerne ikke betaler for sejlerskolen.Art:  Tilmeldt:                Nr.:   Pris kr.:
----------------------------------------------------------------------
2    Senior kontigent              0      600
24   Lille hylde i Magasin           99      300
12   Jolleplads                100      500
36   Sejlerskole Surfer             0      500
----------------------------------------------------------------------
I alt:                             1900
----------------------------------------------------------------------

HUSK: Skriv dit Medlems (nr. 99) på bank overførslen.

Betalings dato:     31 marts 2015
Bank:          Syd Bank
Reg. nr.:        7701
Konto nr.:        2097440

Kontakt personer:
Formand:         Bjarne Lindquist  formand@HBSejlklub.dk
Jolleplads:       Per Vilstrup   jolleplads@HBsejlklub.dk
Hylder i Magasin:    Lars Thyme      hylde@HBSejlklub.dk
Jolle skole Ungdom:         jolleskoleungdom@HBSejlklub.dk
Jolle skole voksen:         jolleskolevoksen@HBSejlklub.dk
Surf skole:       Lars Thyme    Surfskole@HBSejlklub.dk
Morgenbad:        Peder Jørgensen  morgenbad@HBSejlklub.dk
Nøgler:         Jens Peter Riber   nogle@HBSejlklub.dk

Ho Bugt Sejlklub - Bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------
             www.HBSejlklub.dk
----------------------------------------------------------------------

27/03-2015
Jolle pladsens sydlige del vil blive renoveret i foråret. Denne er opbygget som et dige, det vil sige der er et tykt lag klæg under græsset, der fungerer som en vandtæt og sej membran der skal sikre området ikke vaskes i havet ved højvande og stormflod.

Det gule og blå område:
Der vil blive monteret en ny vandret træ rem. Sandet vil blive gravet væk ned til rent klæg, nyt klæg vil blive fyldt i, et tyndt lag muld hvori der sås dige græs, vi skal selv være behjælpelige med at så græs, gøde for at sikre at græsset bliver tæt og stærkt før efterårsstormene sætter ind.
Flagstangen i hjørnet der giver et ar i diget flyttes over på den anden side
af den offentlige rampe.

Det grønne område:
Stendiget reetableres der køres nye sten til hvis det bliver nødvendigt.

Det røde område:
Optimist pladsen er midlertidigt flyttet vest for den normale plads.
Her graves sandet og mulden væk ned til rent klæg, der fyldes op med nyt klæg, pladsen jævnes og der sås græs i et tyndt lag muld. Det gælder det samme her med at vi skal sørge for at græsset får gode betingelser for at blive stærkt før efterårs stormene.

Efter sommer ferien etableres nyt stativ for optimist jollerne, her vurderes også om vi vil tage området i brug i år, eller vi vil vente til 2016.

Bestyrelsen

Renovering af jollepladsen.

 


21/03-2015

HBS skifter til sommerstander


14/03-2015

Freestyle Camp 2015

Se opdatering her!


08/03-2015

Bassinlivredderprøve

Søndag den 22. marts kl. 10 bliver der mulighed for at bestå bassinlivredderprøven til svømmehallen på Hjerting Skole. Bassinlivreddercertifikatet er gyldig 1 år. Prøvegebyret er 95,- pr. deltager. Meld tilbage til Rasmus Riber på 21763360 hvis du vil deltage.”

Mvh
Rasmus Riber


04/032115

Kick-off i Ho Bugt Sejlklub

Se billeder fra aftenen her!


02/03-2015

Sommercamp i Middelfart Sejlklub – ny tilmeldingsdato

Vi beklager ulejligheden, men Dansk Sejlunion har netop meddelt, at tilmelding i år er udsat til start 1. april.

På HBS ungdoms vegne
Lars

Sommercamp i Middelfart Sejlklub

Her kommer sæsonens første information fra os i ungdoms-ledertruppen. Vi glæder os til den kommende sæson, og vi er allerede en hel gruppe af voksne, der er godt i gang med at planlægge årets sæson. Der arbejdes allerede intenst på at få materiellet gjort klar. Vi tror det bliver den bedste sæson i HBS ungdoms historie.  Mere information omkring sæsonen, dato for informationsaften med forældre, første klubaften, arrangementer i løbet af sæsonen osv., kommer snart.

Vi lægger ud med invitation til sommercamp i Middelfart Sejlklub. Det er en virkelig velarrangeret og sjov uge, den første i skolernes sommerferie.

Forældre skal selv tilmelde deres børn til sommercampen, samt sørge for det praktiske i forhold til transport af materiel og børn tur/retur Middelfart. Klubbens bådtrailere står naturligvis til rådighed. Der er også evt. mulighed for at låne materiel i Middelfart efter nærmere aftale, hvis man vil undgå at transportere joller.

I kan læse mere om sommercampen på Middelfart Sejlklubs hjemmemside (desværre er der dags dato stadig kun info om 2014):

http://middelfartsejlklub.dk/showArt.aspx?id=637

Tilmelding sker via Dansk Sejlunions hjemmeside www.sejlsport.dk/ungdom - tilmelding starter den 1 marts (se ovenfor), og der plejer at være kamp om de 55 pladser.

På HBS ungdoms vegne
Lars


01/03-2015

Kære alle ungdomssejlere og forældre.

Sæsonen nærmer sig nu med stormskridt.
I instruktør/hjælper gruppen er vi allerede godt igang med forberedelserne til næste sæson.

Vi starter med 3 klubaftener 9/4, 16/4 og 23/4 (Indskrivning). Alle aftener 17.00-19.00.
Her vil vi holde lidt teori, jollerne skal vaskes og klargøres og så skal der jo også hygges lidt.
26/4 satser vi på at komme i svømmehallen i Hjerting mht. svømmeprøve og optimist kæntring

Vi mangler lidt hjælp:

1) En der har lyst til at deltage i praktisk arbejde omkring jollerne og være med på vandet som bådsfører når vi træner.

2) Mad/Strandvagt koordinator. Liste koordinator.

Håber der er nogen, der har lyst til at give en hånd med :-)
(Bare skriv sg@fyrvej.dk eller ring 2937 3936)

Vi har mange tiltag som der arbejdes med, bl.a. genindføres fællesspisning efter træningen igen, Sommercamp også i HBS, klubweekend, Ho Bugt Cup og så videre. 

Vi glæder os til at se jer igen

På HBS ungdoms vegne
Søren Grønlund


26/02-2015


23/02-2015

Klik her for flere informationer!


19/02-2015

Bliv bedre til at sejle - Teori 3 forårs aftener.

Kurset henvender sig til alle sejlere der ønsker at forbedre sine færdigheder,
det gælder tursejler som kapsejlere.

Følgende dage mødes vi i Messen kl 19:00 til 21:10.
Mandag d. 9 marts. Vi deles op i grupper efter kvalifikationer, vi sætter mål for hvad vi skal lære, vi sejler banen rundt.
Onsdag d. 25 marts. Mogens Just, som vandt Åbent Jysk Mesterskab i 2014 deler ud af sin  viden.
Onsdag d. 8 april. Der samles op på hvad vi har lært af Mogens, vi uddyber og forsøger at forstå, og vi gør klar til den forestående sæson.

Kapsejlads Udvalget
Ebbe, Michael, Claus & Bj@rne


04/02-2015

Kick-off i Ho Bugt Sejlklub

Efter en lang men varm vinter begynder sejl og surf sæsonen så småt at nærme sig. 

For at få den bedst mulige start på sæsonen inviteres til en kick-off workshop i klubhuset onsdag den d. 4/3 kl. 18.30 - 21 med følgende program: 

18.30-18.50                      Velkomst og introduktion til dagens program

18.50-20.40                      Hold koordinering og planlægning af opgaverne i løbet af sæsonen

20.40-21.00                      Afrunding

Der vil i løbet af aftenen blive serveret en let traktement.

Tilmelding på: http://doodle.com/hibayy3wbgzeks9g

Tilmelding seneste 26.02.2015

Venlig Hilsen

Bestyrelsen


03/02-2015

Referat fra bestyrelsesmøde 02/02-2015 finder du her!


01/02-2015

Ungdoms venlig sejlklub

11 marts 2015  19:00 - 21:15  - Fornyelse af certifikat. - Alle instruktører og nysgerrige.

HBS blev første gang godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub i 2009.
En Ungdomsvenlig Sejlklub skal have forlænget sin status hvert tredje år. Ho Bugt Sejlklub fik derfor forlænget sin status i 2012, og skal have det igen inden sæsonen 2015.

Vi skal derfor snarest have igangsat en proces der kan føre til forlængelse af vores status som Ungdomsvenlig sejlklub.

Dagsorden for dagen er:

1.   Baggrund for indkaldelse til dette møde (Mads Flyger)
2.   Gennemgang af ændring til de tidligere krav til Ungdomsvenlig Sejlklub (Mads Flyger)
3.   Gennemgang af proces der fører til forlængelse (Mads Flyger)
4.   Gennemgang af Ho Bugt Sejlklubs  status i forhold til hvert enkelt af de 14. punkter i Ungdomsvenlig Sejlklub konceptet (alle)
5.   Aftale om tidsplanen for processen (alle) 

-      Jeg forventer, at de tre øverste punkter varer max. 15 min. Og erfaringsmæssigt varer de sidste to punkter ca. 1,5 time.

Bestyrelsen - Formand Bjarne Lindquist
Dansk Sejlunion - Ungdomskonsulent Mads Flyger.

28/01-2015

SAUNA !

Der er nu installeret ny saunaovn. 

Ovnen har nogle gange slået fra, så termostaten skal aktiveres. 
Montøren har været og kigge på den. Han er næsten sikker på, at det skyldes gennemtræk. 

Låsen i døren til udendørs bruseren er derfor blokeret.

Mvh HP Dreyer


25/01-2015

Introduktion til surfing på Ho Bugt.

Den 16/4 og d. 20/4 holder vi info møder i Messen. Begge dage fra kl. 19.00 til ca. 21.00.


24/01-2015

HBS vejrstation!

HBS vejrstation er ikke længere bare et rør der stikker op i luften, nu er den i fuld gang med at måle vejret ved klubhuset!

Du kan se målingerne på en monitor i klubhuset, og du kan sidde hjemme ved computere og se hvordan vejret er i Hjerting.

Prøv selv - ved at klikke her!


19/01-2015
Rod i gården ! Ho Bugt Sejlklub har fået separeret kloakkerne.
Regnvand for sig og 'sort' vand for sig.

Det har givet lidt rod i gården ud mod Sanatorievej.
Når vejret tillader det bliver grunden jævnet med et
lag muld og kloakdækslerne justeret i højden.

Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

10/01-2015

Windsurfing og vinterbadning med "Egon"

 


Her ser jeg gerne historier, sejladsberetninger og hvad du ellers har lyst til at fortælle dine klubkammerater!

 


06/01-2015

Vi starter det nye år med at ønske
Godt Nyt Sejlerår!

Vi ønsker os en sæson med mange aktiviteter, godt sejlervejr og godt kammeratskab i klubben!

Har du spændende nyheder eller en god oplevelse må du gerne lade andre medlemmer høre om det!
Skriv et par ord og send dine billeder til sidens webmaster!

W-hilsen webmaster
('W' kan opfattes som 'Wenlig', 'Wayfarer' eller 'Webmaster' efter behag!)


 
HBS-nyt 
1999
HBS-nyt
2000
HBS-nyt
2001
HBS-nyt
2002
HBS-nyt
2003
HBS-nyt
2004
HBS-nyt
2005
HBS-nyt
2006
HBS-nyt
2007
HBS-nyt
2008
HBS-nyt
2009
HBS-nyt
2010
HBS-nyt
2011
HBS-nyt
2012
HBS-nyt
 2013
HBS-nyt
2014
       

HO BUGT SEJLKLUB