EKSEMPEL
----------------------------------------------------------------------
      HO BUGT SEJLKLUB - KONTINGENT OPKRÆVNING 2013
----------------------------------------------------------------------

Anders And
Paradisæblevej 111
1234 Andeby

Stamdata:
----------------------------------------------------------------------
Medlems nr.:   99
Telefon:     12345678
Email:      anders@and.dk
Fødsels år:   1934
----------------------------------------------------------------------

Det er tid til indbetaling af kontingent for sæsonen 2013.
Kontingentperioden går fra 1 marts til 28/29 februar.

I nedenstående liste kan du se hvad opkrævningen indeholder. Er den
ikke korrekt, kontakt venligst kasserer@HBSejlklub.dk, bemærk at
alle instruktører på skolerne ikke betaler for sejlerskolen.

Art:  Tilmeldt:                Nr.:   Pris kr.:
----------------------------------------------------------------------
12   Jolleplads                111      500
24   Lille hylde i Magasin           222      300
32   Sejlerskole Wayfarer - HobieCat       0      500
2    Senior kontigent              0      600
----------------------------------------------------------------------
I alt:                             1900
----------------------------------------------------------------------

HUSK: Skriv dit Medlems nr. på bank overførslen.
Indbetales senest 24 marts 2013.
Bank:          Sydbank
Reg. nr.:        7701
Konto nr.:        2097440

Kontakt personer:
Jolleplads:       Per Vilstrup   jolleplads@HBsejlklub.dk
Hylder i Magasin:    Lars Thyme      hylde@HBSejlklub.dk
Sejlerskole:               sejlerskole@HBSejlklub.dk
Surfskole:        Glen Ludvigsen  Surfskole@HBSejlklub.dk
Nøgler:         Jens Peter Riber   nogle@HBSejlklub.dk

Ho Bugt Sejlklub - Bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------
             www.HBSejlklub.dk
----------------------------------------------------------------------
EKSEMPEL