HO BUGT SEJLKLUB


Morgenbadere - dialogmøde 16. jan. 2012 kl. 19 i Messen
Tilstede var, fra bestyrelsen, Bjarne, Jesper og Frederik, der var 4 personer der morgenbader og 4 personer der sejler.

 

1. Formanden forklarede om klubbens historie over de sidste små halvtreds år, under forskellige klubber, senest Esbjerg Søsport og  som HBS  siden 1990.
Klubhuset har tidligere bestået af et skur, og et sommerhus, før vores nye flotte hus, som er frugten af mange års møder, tiggergang og hårdt arbejde, for at få et fælles sted til at rumme både surfere og sejlere.  Se ”det nye klubhus” på hjemmesiden.

 

2. Udvalget Morgenbad  besættes med Jesper Fahnøe og Frederik Jensen fra bestyrelsen samt 4 morgenbadere : Britta Lassen, Peder Jørgensen og 2 som ikke var tilstede, Ole Nyman, Hans Peter Dreyer.

 

3. Nu er det en sejlklub, så bølgerne gik  lidt højt og der var en del spørgsmål om hvorfor alverdens ting dog ikke blev gjort anderledes, ligesom diskussionen om vedtægter og bestyrelsesposter blev gentaget.
Ho Bugt Sejlklub ønsker en vis kontinuitet i  driften, for at sikre klubbens overlevelse og vedtægterne er udformet efter megen omtanke.
Fra klubbens side blev det forklaret at vi faktisk følte os meget rummelige ved at stille klubhus til rådighed for ikke sejlere, hvor bl.a. morgenbadere burde passe fint ind, idet aktiviteterne ligger på forskellige tidspunkter.
Begrebet ”dialog møde” blev forklaret og vi valgte at prøve på at fokusere på de ting vi har til fælles, hvilket hovedsagligt er Bad'et  og adgang til stranden. Organisationsdiagrammet blev vist frem og forklaret med at vi er en forening hvor alting laves og gøres så vidt det er muligt af os selv, og det handler om mange engagerede deltagere, som har små ansvarsområder og dermed overkommelige opgaver.
For nu at omskrive lidt fra overthere : Spørg ikke hvad klubben kan gøre for dig, men hvad DU kan gøre for klubben.
Morgenbad udvalget arbejder på lige fod med de øvrige udvalg, der bliver en formand for udvalget og det får en række opgaver som det skal løse, samt et tilhørende budget. Den første opgave er at definere eget formål.

Følgende opgaver blev nævnt som oplagte for morgenbaderne : rengøring af baderum  inkl. Støvsugning /spuling af afløb, reparation af knager ( hvis det ikke er garanti arbejde af Jensen&Jensen ?), udbygning af bænke i saunaen – skitser udarbejdes, materialepriser indhentes, og kompetent arbejdskraft tages i ed, maling af vægge i baderum, ? , ?
Strandadgangen skal flyttes – mere herom senere fra strandadgangs-udvalget – og der skal lægges fliser eller grus i stedet for græs, idet græs er for glat at gå på.  Digelauget har påbudt os at fjerne den øverste pæl, grundet erosion af diget, bedes udført snarest.

Projekter og vedligeholdelsesopgaver  over kr. 1000,-  godkendes af bestyrelsen.

 

4. Således gensidigt opløftede sluttede mødet.   Møde i Udvalget aftales snarest.

referent: Jesper