Ho Bugt Sejlklub | Klubudviklingsmøde Referat

Tirsdag d. 24 januar 2012 kl:19:00 i klubhuset

Rigtig godt fremmøde:

En god broget flok var inviteret til denne aften, det var især de personer der vil trække indenfor skolerne, Optimist, Feva, HobieCat, Wayfarer, Windsurfer - junior ungdom og voksen.

Klubudviklingsprojekt skal understøtte indsatsområderne

Dansk Sejlunion har tilbudt Ho Bugt Sejlklub at bistå med assistance til et klubudviklings projekt. Deres bidrag er at være katalysator på et sådant projekt, det vil de kunne med deres udviklingskonsulenter der har stor indsigt i hvordan mange af landets sejlklubber fungerer. Det går i sin enkelthed ud på at der udarbejdes en plan for klubbens fremtid, hvordan betragter vi klubben og hvordan kan vi få mere af det gode. Elementer som Klubliv, Sport, Engagement kunne være et Tema samt årets indsatsområder som er: Denne plan vil danne baggrund for en kontrakt mellem Dansk Sejlunion (DS) og Danmarks Idræts-forbund (DIF) som overordnet støtter udvikling i klubberne.

Klubudviklings værktøjer

På mødet gennemgik vi 3 værktøjer som vil understøtte udviklingen:
  1. Ungdomsvenlig Sejlklub, et koncept som vi allerede er en del af.
  2. Nedbrydning af mure, et mere flyvsk emne men et område som absolut fortjener opmærksomhed. I første omgang er det integraton ung/voksen jolle/surfer.
  3. Diplomsejlerskolen, et værktøj der fokuserer på færdigheder, lignende systemer har man blandt andet indenfor Ridning og Kampsport, og dem der har gået til spejder kender til Knivbevis og Bålbevis etc. Herunder instruktør uddannelse, som skal understøtte Diplomsejlerskolen
Værktøjerne blev belyst med hjælp fra Mads Flyger, der er udviklingskonsulent fra DS, vi var 19 personer som lyttede interesseret og der kom mange gode diskutioner, hvor Ungdomsvenlig Sejlklub og Diplomsejlerskolen er meget konkrete værktøjer hvor målene er trukket skarpt op, så er Nedbrydning af mure et emne som blev taget meget seriøst med en masse gode forslag, som vil blive samlet og vurderet på.

Opgaver:

Ansvar:

Udviklingsprojekt. En plan for klubbens fremtid
Bestyrelsen kigger på hvordan dette kan løses.
Ungdomsvenlig Sejlklub, certifikatet skal fornyes, der er nu 14 punkter. Det eksisterende materiale skal samles kigges igennem og vurderes i forhold til den nye vejledning.
Gitte Engelund og Nils Kragh vil være behjælpelige, da de var med for 3 år siden.
Organisering skolerne imellem
Bestyrelsen snakker med skolerne og kommer med forslag til organiseringen af ungdom, voksen skoler, skal vi have en ungdomsleder eller...
Diplomsejlerskole, hvordan får vi det gjort operationelt, og hvordan får vi det til at virke i hverdagen.
Søren Jensen, skaffer overblik og samler materiale til brug i skolerne. Søren Lambertsen hjælper med at sætte målsætning om niveau i undervisningen.

Udgivet: 2012-01-25

Referant: Bjarne Lindquist